Vyhlásenie o poukázaní 2% - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
• Do 15.2.2024 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
• Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane
• Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
• Stiahnite si a vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
• Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?
• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
• V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby
• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
• V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
• Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ÚDAJE, KTORÉ POTREBUJETE DO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Informácie o určenej právnickej osobe
Názov: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Pionierska 2
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37948288
Ulica: Pionierska 2
Mesto: Brezno
PSČ: 97701
Bankový účet: SK3256000000002069857001, Prima banka Slovensko, a.s.
POTVRDENIE
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Návrat na obsah