09/2022

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Víťazi !

Víťazi !
S radosťou si vám dovoľujem oznámiť, že naša snaha bola odmenená a žiaci 6.D zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno sa, pod vedením svojej pani učiteľky triednej PhDr. Tichej, stali víťazmi súťaže Vyčisti si svoju rieku, organizovanej Slovenskou akadémiou vied v rámci Európskej noci výskumníkov. Do tejto celoslovenskej súťaže sa žiaci zapojili vytvorením pracovnej skupiny, ktorá monitorovala úsek rieky Hron a následne spísala správu o svojej činnosti. Písanie samotného protokolu bolo naozaj náročné. Zapojiť museli vedomosti z matematiky, biológie i geografie.
Zo všetkých zapojených pracovných skupín na Slovensku vybrala komisia zostavená z členov SOVVA, o.z. a Ústavu polymérov SAV, v.v.i. jeden víťazný tím, ktorého odmenou za vykonanú prácu je okrem iného i návšteva vedeckého pracoviska Slovenskej akadémie vied - Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a ročné predplatné časopisu Zázračná planéta.

Súťaž, ktorá je pod záštitou pani prezidentky a predsedu vlády, bola pre šiestakov skutočnou výzvou, ktorá im trochu pootvorila dvere do sveta vedcov a vedeckého bádania.
Dňa 30.9.2022 bolo v Bratislave v Starej tržnici, za prítomnosti televíznych kamier, slávnostné vyhlásenie víťazov.
Ich úspech nás naozaj veľmi teší a dúfame, že sa budú aj naďalej zapájať do rôznych projektov a súťaží.
30/9/2022

Spoločné stretnutie deviatakov s predškolákmi.

Spoločné stretnutie deviatakov s predškolákmi.
Pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov 2022 naši deviataci z jazykovej triedy počas troch dní navštívili malých predškolákov a zábavnou formou im predstavili cudzie jazyky, ktoré sa učia v našej škole. Najstarší aj najmladší si spoločne zatancovali, zaspievali v ruskom, nemeckom a anglickom jazyku. Spoločné stretnutie sa nieslo v znamení dobrej nálady a pekných zážitkov. V tejto začatej tradícii budeme aj naďalej pokračovať.
30/9/2022

Atléti opäť potešili

Atléti opäť potešili....
V sobotu – 24.septembra ,sme sa obávali výkonov našich pretekárov na Majstrovstvách kraja v atletike mladšieho žiactva a prípraviek, ktoré tentoraz hostil novo vybudovaný atletický štadión na Banskobystrických Štiavničkách. Chladné jesenné počasie nedávalo nádeje na vysokú výkonnosť. No napriek tomu atléti športových tried potešili nie len medailovými umiestneniami , ale zároveň aj svojimi najhodnotnejšími tohtoročnými výkonmi – 14 osobných rekordov znamenalo posun v tohtoročných slovenských tabuľkách. Jean Pierr sa stal dokonca lídrom vo vrhu guľou. Pocit stáť na stupni víťazov si užilii : Jean Pierre Haque ,v kategórii ml.žiakov – 2 miesto beh na 60m, 2. miesto skok do diaľky a víťazstvo vo vrhu guľou. Lea Pôbišová, v kategórii prípraviek – k víťazstvu v skoku do výšky pridala 3. miesto v skoku do diaľky a svojim spolužiačkam - Lilli Šádekovej, Aničke Majchútovej a Nicol Hudecovej pomohla k zisku striebra v štafete 4x60m. Nika navyše pridala bronz v hode kriketovou loptičkou. K spolužiačkam sa pridal aj Matej Kobela bronzom v behu na 600m v kategórii prípravkárov.
Radosť z výkonov umocnila aj správa z Hodonína, kde si v tom čase užívala svoj druhý reprezentačný štart Nikina sestra Viktória., Od septembra je už síce žiačkou breznianskeho Gymnázia, ale zúročuje podmienky a podporu našej ZŠ, kde počas hoci krátkeho štúdia, stihla získať aj dva tituly Majsterky Slovenska. Na medzištátnom stretnutí získala 3.miesto v osobnom rekorde 167 cm.
28/9/2022

Vyčisti si svoju rieku

Vyčisti si svoju rieku
„Vytvorte si s kamošmi v triede / doma / na sídlisku pracovnú skupinu, vyberte meno skupiny, zoberte rukavice, vrecia a vyberte sa na prechádzku pozdĺž rieky či potoka v okolí.
Otvorte oči a vrece naplňte odpadkami, ktoré pri svojej prechádzke nájdete.
Čas, ktorý tomu venujete závisí od vás, ale čím dlhšie budete v prírode, tým viac jej pomôžete lepšie dýchať. „
A žiaci 6.D sa spolu s pani učiteľkou triednou rozhodli na výzvu zareagovať a zapojiť sa do tohto celoslovenského projektu realizovaného v rámci akcie Európsky deň výskumníkov. Písanie samotného protokolu bolo naozaj náročné. Zapojiť sa museli vedomosti z matematiky, biológie i geografie.
Čo môžeme vyhrať?
Zo všetkých zapojených pracovných skupín vyberie komisia zostavená z členov SOVVA, o.z. a Ústavu polymérov SAV, v.v.i. jeden víťazný tím, ktorého odmenou za vykonanú prácu bude návšteva vedeckého pracoviska Slovenskej akadémie vied - Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a ročné predplatné časopisu Zázračná planéta.
28/9/2022

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
V dňoch 23.9.- 30.9.2022 sa uskutočnil Európsky týždeň športu - BeActive 2022 na P2. Týždeň plný pohybu, hier a zábavy. V ŠKD Motýlik sme v rámci tohto týždňa absolvovali Zábavnú prekážkovú dráhu, kde sme skákali, behali a napádali k pohybu a zdravému životnému štýlu. Naplnili sme tak hlavnú myšlienku tohto krásneho podujatia Športovať a hýbať sa!!!
28/9/2022

Európsky deň jazykov - 26.9.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.
My sme tiež dali priestor angličtine a iným jazykom. Pracovali sme na stránke: https://edl.ecml.at/.../1455/language/sk-SK/Default.aspx. Cestovali sme s Lary naprieč Európou, vypočuli sme si frázy: ahoj, ďakujem, ako sa máš, áno/nie v rôznych jazykoch, priraďovali sme názov jazyka v angličtine k jeho krajine a zástave, vypĺňali osemsmerovku a podľa fotiek a rôzneho popisu na každej z nich, sme sa snažili identifikovať krajinu. Perfektná zábava na celú vyučovaciu hodinu aj popoludňajší program. Odporúčame !!!
28/9/2022

Výsadba štromčekov

Posledný septembrový týždeň bol na našej škole v znamení výsadby stromčekov a kríkov. Dreviny vysádzali na hodinách techniky žiaci ôsmych ročníkov. Pri práci nás usmerňovali aj páni školníci. Vo vzájomnej spolupráci sme vysadili pri bielej budove štyri jarabiny, pri plote oproti jedálne dvanásť vŕb japonských a na svoje umiestnenie čakajú aj previslé višne a arónie. Tak sa náš areál obohatí o skrášľujúcu zeleň.
27/9/2022

Európsky týždeň športu

V piatok 23.9. sme zahájili Európsky týždeň športu štafetovým behom prvákov a druhákov. Do tejto iniciatívy Európskej komisie s cieľom podporiť šport a fyzickú aktivitu sa zapájame každý rok. A aj teraz sme sa na ňu veľmi tešili. Beháme, športujeme, hýbeme sa – jednoducho sme aktívni. #BeActive
27/9/2022

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Priložiť ruku k dielu sa rozhodli aj žiaci ZŠ s MŠ Pionierskej 2 v Brezne a to usporiadaním zbierky nielen v priestoroch školy, ale sa pod dozorom pani asistentiek vybrali aj do ulíc nášho mesta. Stretli sa s výbornou odozvou u obyvateľov, mladších i starších spolužiakov. O čom svedčí aj vyzbieraná suma 939,- eur. Sme radi, že v týchto ťažkých časoch nám nie je ľahostajný osud tých, ktorí sa musia s problémami boriť deň čo deň. Veľmi sme hrdí na prístup „našich detí“, aktivistov, ktorí nezaváhali ani chvíľu a nehľadiac na čas sa podieľali na tomto krásnom výsledku. Myšlienky solidarity a nezištnej pomoci sa snáď nikdy nezunujú.
Ďakujeme všetkým.
26/9/2022

Divadelná chalúpka

V rámci festivalu Divadelná chalúpka 2022 sa 21.septembra naši prváci a druháci zúčastnili bábkového predstavenia O lúke, motýľovi a kvetinovej víle. Telocvičňa sa na hodinku premenila na rozkvitnutú letnú lúku a ponúkla príbeh jej obyvateľov – včielky, svätojánskej mušky, žabky, motýľa a kvetinovej víly. Predstavenie s pesničkami chytilo za srdiečka pozorných divákov, ktorí sa odmenili pani herečke dlhým potleskom. Všetci sme boli nadchnutí nádherným výtvarným spracovaním bábok a kulís. Pozrite fotky...
22/9/2022
Návrat na obsah