02/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Lyžiarsky výcvik v MŠ

Materské školy zorganizovali od 13. – 17. 2. 2023 týždenný kurz lyžovania v stredisku Mýto pod Ďumbierom v detskom lyžiarskom areáli s malou zjazdovkou, eskalátorom a detskými vlekmi pod vedením odborných inštruktorov lyžiarskej školy Berg.
27/2/2023

Predškoláci na návšteve vo "veľkej škole"

Dňa 21.02.2023 sa predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny na prvom stupni ZŠ. Vyskúšali si, aké je to byť školákom.
Pani učiteľky previedli deti zákutiami jednotlivých vyučovacích predmetov. Žiaci predviedli, čo sa za pár mesiacov vo „veľkej škole“ naučili a spolu so škôlkarmi pracovali na zadaných úlohách, čítali, počítali, hrali sa, zabávali, písali svoje mená na tabuľu.
26/2/2023

Slovensko v štátnej symbolike

Za uplynulé dni sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci hodín dejepisu a občianskej náuky zúčastnili výstavy Slovensko v štátnej symbolike, ktorá sa konala v synagóge. Unikátna výstava dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku SR od najstarších čias až po súčasnosť. Na jednom mieste tak prináša viac ako 800 vzácnych vyobrazených heraldických archívnych dokumentov viažucich sa k štátnej symbolike. Žiaci si tak zopakovali, čo už vedia o Slovensku a rozšírili svoj obzor o nové poznatky.
24/2/2023

Slovenčina zážitkovo – príprava palaciniek

Opis sa používa nielen na zachytenie vlastností osôb, vecí, zvierat, prostredia a podobne, ale aj na zachytenie dejov, procesov, činností, ktoré sa opakujú. Keď opisujeme dej, ktorý sa opakuje vzniká dynamický opis. Jeden z druhov dynamického opisu je opis pracovného postupu. Na hodine slovenského jazyka sme si takýto opis aj vyskúšali. Rozhodli sme sa pripraviť palacinky. Počas dvojhodinovky sme stihli napísať recept, pripraviť cesto, piecť palacinky a aj zjesť ich. Vysvetlili sme si znaky dynamického opisu v praxi a aj sme si pochutnali. Ďakujeme!
24/2/2023

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23.02.2023 našu školu reprezentovali šiesti recitátori v okresnom kole „Hviezdoslavov Kubín“. Všetci títo milovníci umeleckého prednesu podali vynikajúce výkony, pričom postupujúcimi sa stali Matidla Sahin a Eva Belková zo 4.A a Sophie Boženka Jursová z 9.A. Postupujúcim srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.
24/2/2023

Fašiangy v LUNE

V rámci Fašiangových slávností sme so žiakmi zo 6.D navštívili DD a DSS Luna. Žiaci si pripravili krásny program, sladké občerstvenie a spríjemnili obyvateľom dlhé dni. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.
24/2/2023

Karneval v MŠ Hradby

Dňa 21.2.2023 sa v materskej škole ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali, mali pripravenú karnevalovú hostinu. Za odmenu každý účastník karnevalu dostal dreveného šaša a sladkú dobrotu.
24/2/2023
Návrat na obsah