Akcie ZŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2

Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2
24. 11. sa stretli žiaci zo základných škôl breznianskeho okresu na Technickej olympiáde. V spolupráci s CVČ Brezno sa olympiáda uskutočnila v priestoroch školy Pionierska 2. V kategórii B – mladší žiaci, sa zúčastnilo sedem súťažiacich. Kategória A, žiaci 8. a 9. ročníkov boli zastúpení desiatimi dvojicami. Svoju zručnosť si vyskúšali pri vyrábaní výrobku stolnej hry z dreveného materiálu. Mladší vyrábali stojan na mobil. Náročnejšou časťou boli testy, kde sa odzrkadlil výpadok Techniky počas dištančného vzdelávania. Súťaž splnila svoj účel, súťažiaci si zmerali svoje sily na teoretickej a praktickej úrovni. Najdôležitejšie je, že sa počas súťaže i zabavili.
24/11/2022

Write for rights

V rámci spolupráce s neziskovou organizáciou Amnesty International sa žiaci 8.B aktívne zapojili do projektu Write for rights. Zoznámili sa s piatimi konkrétnymi prípadmi porušovania občianskych a ľudských práv, s piatimi konkrétnymi ľudskými osudmi. Následne písali žiaci listy vládam týchto štátov, v ktorých argumentovali v jednotlivých prípadoch.
23/11/2022

Exkurzia Atlantis Levice

V stredu 23. novembra vyrazili naši tretiaci na exkurziu do Levíc. V centre Atlantis zážitkovým spôsobom skúmali fyzikálne a chemické deje, ktoré sú okolo nás. V interaktívnom programe sa naučili podať prvú pomoc a ošetriť zraneného. Bonusom bolo ponorenie sa do virtuálneho sveta pomocou 9D simulátora. Zažili tak stretnutie s dinosaurami alebo prelet na dračom chrbte nad rozprávkovou krajinou, adrenalínovú jazdu, či let do vesmíru.
23/11/2022

Exkurzia do Planetária v Žiari nad Hronom

Dňa 22. 11. 2022 sa naše triedy 4. A, D zúčastnili exkurzie do Planetária v Žiari nad Hronom. Mali sme možnosť si nielen utvrdiť poznatky o vesmíre, ktoré sme získali na prírodovede, ale zároveň sme mohli vidieť na vlastné oči modely vesmírnych telies a vypočuť si pútavú prednášku s možnosťou dozvedieť sa o určitých veciach bližšie. Bolo nám umožnené veľa sa pýtať, čo uspokojilo našu zvedavosť. Koho zaujíma vesmír, nech neváha si pozrieť naše video.
22/11/2022

Literárna exkurzia - Martin

Naši žiaci 9.C a 9.D triedy sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Martina, počas ktorej mohli na vlastné oči vidieť to, o čom sa učia z kníh slovenského jazyka a dejepisu. Prvé ich kroky viedli do Matice slovenskej, v ktorej priestoroch si vypočuli zaujímavú prednášku o jej histórii, ale i prínose pre náš národ. Ich kroky ďalej smerovali do Slovenskej národnej knižnice, kde si mohli pozrieť priestory samotnej knižnice. V rámci exkurzie si vypočuli zaujímavý výklad zameraný na poslanie knižnice, stručný prehľad jej histórie a poskytovaných služieb. Poslednou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sú pochované mnohé významné osobnosti našich dejín, ale aj súčasnosti. Tam naši žiaci dostali pracovné listy, ktoré mali vyplniť. Ich nadšenie a chuť bola obrovská. Strávili tak pekný deň a my ďakujeme pani učiteľke Mgr. Daxner Nevedelovej a Mgr. Horanskej, že im takúto exkurziu pripravili.
22/11/2022

Šarkaniáda v ŠKD

Jeseň bola v našom ŠKD v znamení šarkanov. Deti strihali, tvorili, maľovali a výsledkom boli šarkany tých najrôznejších tvarov a materiálov. Z hotových šarkanov sme vytvorili pekné jesenné nástenky.
21/11/2022

Súťaž Cesta slobody

Dňa 16.11. si žiaci II. stupňa pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu súťažou Cesta slobody, kde si, i za pomoci panelu venovanému tomuto štátnemu sviatku, mohli overiť svoje vedomosti o udalostiach s pred 33 rokov. Blahoželáme víťazom – 7.A, 7.C, 9.C. Výsledkom súťaže boli aj krásne básne na tému sloboda a demokracia.
21/11/2022

Cestovanie v čase – krúžok Výletníček

Cestovanie v čase – krúžok Výletníček
Túto sobotu deti s Výletníčkom zavítali do Banskej Bystrice. Navštívili sme múzeum SNP a Stredoslovenské múzeum v Matejovom dome, kde si deti zacestovali v čase. V rámci nezvyčajného „cestovania“ deti zažili na vlastnej koži , v ozajstných historických kostýmoch, ako sa žilo ich rovesníkom v praveku, v typickom slovanskom domčeku, na šľachtickom dvore, či na bojovom poli, ale priblížili si aj neľahký údel učňov.
13/11/2022
Návrat na obsah