ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
<
>
Deň vlčích makov
Každoročne 11. novembra si na hodinách anglického jazyka pripomíname rôznymi aktivitami „Remembrance Day“ – Deň vojnových veteránov.
Sivé jesenné dni vždy rozžiari červený vlčí mak ako spomienka na obete nielen 1. svetovej vojny. Žiaci si precvičili počúvanie s porozumením, rozšírili slovnú zásobu, vyjadrovali vlastný názor, čo pre nich znamená život v mieri.
Odkaz našich detí je nadčasový: Každá vojna sa končí dohodou o prímerí. Tak prečo sa nedohodnúť hneď?

Hravé športové dopoludnie 6. aktivita
V šiestej aktivite si deti do sýtosti zasúťažili v štafetovom behu, naháňačkách a najmä v pohybovej hre Kameň, papier, nožnice na frekvenčnom rebríku.

Krúžok Výletníček - Cestovanie v čase
Túto sobotu deti s Výletníčkom zavítali do Banskej Bystrice. Navštívili sme múzeum SNP a Stredoslovenské múzeum v Matejovom dome, kde si  deti zacestovali v čase. V rámci nezvyčajného „cestovania“ deti zažili na vlastnej koži , v ozajstných historických kostýmoch, ako sa žilo ich rovesníkom v praveku, v typickom slovanskom domčeku, na šľachtickom dvore, či na bojovom poli, ale priblížili si aj neľahký údel učňov.

Meduška 3.B, 4.C
Vyhodnotenie súťaže
Dňa 11.11.2022 sa v Breznianskej synagóge uskutočnilo vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovala MO Matice slovenskej.
Naši žiaci prvého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže, kde sa zahrali na malých ilustrátorov rozprávky spisovateľky Eleny Čepčekovej „ Meduška“.
Ocenenie získali za 1. miesto Anička Lunterová zo 4.C a Tamarka Adameková z 2.B triedy.
Turistický krúžok
V sobotu 12.11. sme sa vybrali na Chatu Kosodrevina. Cestu sme si spríjemnili hádankami, tajničkami a rôznymi aktivitami. Počasie nám prialo a už sa tešíme na ďalšie výlety.
Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ v školskom roku 20201/2022
Vyhodnocovaciu správu o činnosti ZŠ v školskom roku 20201/2022 si prečítate TU

     Oznam školskej jedálne.  

Oznamujeme všetkým stravníkom, že dňa 18.11.2022 (t.j.) v piatok je vyhlásené riaditeľské voľno. Na tento deň budú všetci žiaci - stravníci 1. a 2. stupňa vyhlásení. V prípade záujmu o stravu nech si každý žiak nahlási obed sám cez internet, v objednávacom boxe, alebo telefonicky v ŠJ. Toto prihlásenie na obed je záväzné.

Zamestnanci školy si obed vyhlasujú sami.

V tento deň sa bude variť len jedno jedlo, čiže obed č. 1. Obed sa bude vydávať v čase od 11:00 - 13:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.


Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
u d e ľ u j e
žiakom 1. – 9. ročníka základnej školy Pionierska 2 v Brezne
riaditeľské voľno
dňa 18. 11. 2022 (piatok)
V tomto dni sa uskutočnia vzdelávacie aktivity organizované školou pre zamestnancov.
Takisto v normálnom režime budú fungovať aj naše materské školy.
PaedDr. Roman Snopko, PhD.
                                                                                                             riaditeľ školy                            
Veddcká hračka - kaleidoskop
Druhý novembrový týždeň je na Slovensku týždňom vedy a techniky. Na našej škole sme si ho pripomenuli inštalovaním interaktívnej výstavy: "Kaleidoskop - vedecká hračka." Jej autorka, Ing. Beata Puobišová, sa s uvedenou problematikou zaoberá dlhé roky. Naši žiaci si sami môžu vyskúšať taje vedy a techniky.

Všetky fotografie si môžete pozrieť TU
Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže
Dňa 11.11.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú organizuje MO Matice slovenskej. Vo výtvarnej časti súťaže sa mali žiaci zahrať na ilustrátorov. Ich úlohou bolo vytvoriť ilustráciu ku knihe Meduška. Za druhú kategóriu obsadila naša škola všetky tri miesta. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Žákovej, že dala priestor žiakom na hodinách výtvarnej výchovy.
1. miesto – Sára Rusnáková 6.A
2. miesto – Branislav Berčík 6.A
3. miesto – Alica Kurtíková 6. A
V literárnej tvorbe naša škola obsadila štyri miesta. Žiaci mali možnosť prostredníctvom vlastnej tvorby vyjadriť svoj vzťah k Slovensku. Naši žiaci sa umiestnili v II. kategórii, a to v poézii aj v próze. Druhé miesto v regionálnej súťaži získali: Soňa Boľfová 6.A a Alex Lajčiak 9.D. Tretie miesto získali Patrik Kuňák 8.B a Šimon Jakubis 9.D. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Daxner Nevedelovej, že žiakov zapojila a venovala sa súťaži.
Literárna exkurzia
Dňa  4.11.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie. Najprv navštívili malebné vinohradnícke mestečko Modra, ktoré sa nachádza na úpätí Malých Karpát. Ich prvé kroky viedli do Múzea Ľudovíta Štúra, ktorý bol známy slovenský jazykovedec, politik, národný buditeľ, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Expozícia im priblížila najvýznamnejšie roky jeho života, jeho diela, činy, ale i životné lásky. Súčasťou tejto expozície bola i Štúrova pamätná izba, v ktorej strávil posledné týždne svojho života. Žiaci dospeli k záveru, že prínos Ľudovíta Velislava Štúra bol pre náš národ naozaj významný a pretrváva dodnes.
Ich kroky ďalej smerovali do Múzea slovenskej keramickej plastiky, kde si žiaci mohli pozrieť prezentáciu remeselnej tradície Slovenska. Múzeum sa nachádza v blízkosti mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou časťou je spojené s Galériou Ignáca Bizmayera.
Z malebnej Modry napokon vyrazili na severozápad, aby preskúmali ďalšie zaujímavé miesto v tomto kraji – Červený Kameň. Ide o renesančný zámok s dokonalým obranným systémom, ktorý dobudoval Mikuláš Pálfi. Žiaci absolvovali okruh, kde ich sprievodca previedol množstvom bohato zariadenými miestnosťami. Obdivovali rytiersku sálu, ružový salón, spálne, jedálne, ba dokonca i hradnú lekáreň a relaxačnú miestnosť.
Žiaci sa domov vracali v dobrej nálade, plní nových zážitkov a vedomostí. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Belkovej a Mgr. Daxner Nevedelovej za organizáciu literárnej exkurzie.
Ponožkový október
Mesiac  október nám už skončil a rovnako tak aj naša zbierka s názvom Ponožkový október. Podarilo sa nám vyzbierať plnú krabicu a tašku ponožiek, ktoré už našli svojich majiteľov v DD a DSS Hron Dubová. Ďakujeme každému darcovi.
#ponozkovyoktober

Hravé športovanie – 5. aktivita
V novembri sa v Hravom športovaní zameriame na rozvoj frekvenčných schopností. V piatej aktivite boli pohybové hry nesúťažné, ale deti pri nich zažili veľa zábavy.

Tekvicový festival
Hlasuje sa na tejto stránke:
Hlasujeme za tieto tekvice. Sú to víťazné tekvice z nášho Tekvicového festivalu. Súťaž trvá od 27.10.2022 do 4.12.2022

Deň MŠ
Fotoalbum z akcie zobrazíte kliknutím na obrázok.
Oberačka jabĺk v Banisku
V stredu 2. 11. 2022 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili oberačky jabĺk v historickom ovocnom sade na Banisku. V krásnom slnečnom počasí priložili ruku k dielu a pomohli pozbierať bohatú úrodu starých jabloní.
Medzinárodný deň školských knižníc
Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Tento rok tento sviatok pripadol na 24.októbra a tohtoročnou témou bolo Ako máme radi našu školskú knižnicu.
Tento významný deň sme sa rozhodli patrične osláviť aj v našej ZŠ Pionierska 2.  Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry  si počas hodín pripravili zaujímavé aktivity so svojimi žiakmi. Väčšina z nich sa odohrávala v školskej knižnici na 2.stupni alebo v triedach.
Žiaci čítali svoje obľúbené knihy v kostýmoch hlavných postáv,  vyrábali si vlastnú knižnú značku - exlibris, tvorili príbehy z titulov kníh, vyhľadávali v knižnici spisovateľov, ktorí začínajú na rovnaké písmeno ako ich priezvisko, priraďovali rôzne ukážky  k správnym autorom. Iní žiaci hrali pantomímu častí rozprávok, spoločne kreslili pás literárnych postáv, starší žiaci diskutovali o potrebe čítania v dnešnej dobe.
Šiestaci čítali rozprávky z knihy bývalej žiačky školy, dnes už dvojnásobnej maminky,  svojim mladším kamarátom -  prvákom,  starí rodičia ôsmakov zavítali do školy a čítali úryvky z kníh, ktoré ich samých sprevádzali v detstve.
Aktivity boli rôznorodé, zábavné, zaujímavé, vtipné. Veríme, že si všetci spoločné hodiny užili - žiaci, učitelia i pozvaní hostia.
Pani učiteľkám ďakujeme za pripravené aktivity, žiakom za výbornú spoluprácu, hosťom za milú návštevu.   

Tešíme sa na ďalší ročník v budúcom školskom roku.
Hravé športovanie v ŠKD – 4.aktivita
Štvrté „Hravé športovanie“ v tomto mesiaci bolo zameraná na všeobecné aktivity zamerané na rozvoj rýchlosti, pozornosti, pohotovosti a koordinácie pohybov.
Vystúpenie ŠKD v Boženke
V mesiaci OKTÓBER sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam. Deti z nášho ŠKD Motýlik pod vedením pani vychovávateliek Kňazeovej, Markovej a Vrbovskej nezabudli  ani tento rok na našich starkých a pri tejto príležitosti, pripravili program a vlastnoručne vyrobené darčeky pre nich . S programom sa predstavili vo štvrtok dňa 27.10.2022  v priestoroch „Boženky“ v zariadení pre seniorov.
Kultúrny program bol plný piesní, básní, tancov a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili. V závere vystúpenia deti obdarovali starkých, vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Besiedka so starými rodičmi 4. triedy MŠ Hradby
Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Deň jablka v materských škôlkach
Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Besiedky pre starkých
Október je už od roku 1990 vyhlásený za mesiac úcty k starším a tak sa v tomto mesiaci viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom. Žiaci 3.A a 3.C triedy si svojich milých starkých pozvali na triedne besiedky. Predstavili sa im so svojim programom a užili si spolu veselé chvíle pri tvorivej dielničke, či zábavnom kvíze.
DOD EBG Brezno
Dňa 27.10.2022 sa naše žiačky zúčastnili na Októberfeste, ktorý sa konal na Súkromnej strednej pedagogickej škole  EBG v Brezne. Študenti tejto školy mali pre žiakov pripravený zaujímavý program a rôzne pestré aktivity, podujatie bolo spojené s prehliadkou školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do všetkých učební a zoznámiť sa s výučbou na strednej škole. Súkromnej strednej škole EBG ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalší ročník.
Literárna exkurzia
Dňa 26.10.2022 sa žiaci 6.A a 6.D triedy zúčastnili literárnej exkurzie. Prvé ich kroky viedli do Jasenovej, kde navštívili rodný dom Mateja Bencúra.  Tam si vypočuli  výklad o ňom, ktorý bol zaujímavý. Druhá zastávka bol Dolný Kubín, kde navštívili múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Tam sa dozvedeli veľa zaujímavostí, okrem iného i to, prečo si vybral pseudonym Hviezdoslav. Nakoniec navštívili Zuberec – múzeum oravskej dediny, v ktorom je viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry rozostavených v niekoľkých celkoch pripomínajúcich jednotlivé časti Oravy. Exkurzia dopadla dobre a ďakujeme pani učiteľke Mgr. Belkovej a Mgr. Daxner Nevedelovej za organizáciu.

Opäť v školských laviciach
V stredu 26. 10. žiakov z 5.C  potešila milá návšteva z DSS Luna v Brezne.  Zažili príjemnú hodinu výtvarnej výchovy.  Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Sviatky jesene vo svete
Posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami sme si spestrili súťažou, ktorú pre žiakov pripravili vyučujúce anglického jazyka. Cieľom bolo zistiť, že jeseň – to nie sú len nám najznámejšie Dušičky a Halloween. Žiaci sa pomocou náučných videí v angličtine dozvedeli informácie o zvykoch a tradíciách v rôznych krajinách. Následne si zmerali sily v súťaži, v ktorej bola časť otázok v anglickom jazyku. Niektorí žiaci sa aj tematicky obliekli. Všetkým tímom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme! Odmena im osladí návrat do školy po jesenných prázdninách.

Záložka spája školy
Aj v tomto školskom roku Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 13. ročník česko – slovenského projektu “Záložka spája školy“. Tento rok nám bola pridelená ZŠ Unhošť v Českej republike, s ktorou sme nadviazali partnerstvo . Do projektu sa zapojilo 67 žiakov z II. stupňa. Záložky žiaci vytvárali na hodinách slovenského jazyka a literatúry aj občianskej náuke. Veríme , že vymenené záložky budú žiakov sprevádzať nielen pri učení, ale aj pri čítaní obľúbených kníh.
Návšteva keramickej dielne v Polomke
Krúžok Výletníček zahájil svoju činnosť výletom do keramickej dielne Moniky a Stanka Bullovcov na Polomke. Deti tu prežili neopakovateľnú sobotu pri práci s hlinou. Monika a Stanko sú nielen šikovní a tvoriví umelci, ale aj úžasní a milí ľudia. Deti sa pod ich vedením naučili spracovať hlinu, vyskúšali si prácu s hrnčiarskym kruhom, či vyrezávanie rôznych ozdôb z hliny. Podľa svojej fantázii si vytvorili hrnčeky, misky a vianočné ozdoby. Šťastné odchádzali, nielenže niečo krásne vytvorili, ale aj s darčekmi od Moniky a Stanka.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa zúčastnilo olympiády 29 žiakov. Výkony našich žiakov boli obdivuhodné a gratulujeme umiestneným. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Mastelák, na druhom mieste Matej Berák a na treťom mieste Juraj Belko. Ďakujeme všetkým zúčastneným a Matejovi prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.

Halloween v 3.A na hodine anglického jazyka
DOD na Súkromnej spojenej škole ŽP Lopej
V pondelok 24.októbra sme v rámci Dňa otvorených dverí navštívili Súkromnú spojenú školu Železiarní Podbrezová.  Ráno sme mali zraz na železničnej stanici, odkiaľ nás autobus Železiarní Podbrezová odviezol do Lopeja. Čakalo nás tam približne 28 stanovíšť, kde nám učitelia, majstri odbornej výchovy a žiaci súkromných škôl jednotlivých odborov a profilácie, predviedli prácu na rôznych strojoch a zariadeniach používaných pri odbornom výcviku. Zabavili nás  zaujímavými aj vtipnými aktivitami. Vďaka hosťom z UMB z Banskej Bystrice - katedry Informatiky, FMMR TUKE z Košíc, ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. a ŽP Informatiky s.r.o. sme mohli nahliadnuť do dospeláckych tém a možno aj do svojej budúcnosti. Vyskúšali sme si virtuálnu realitu, vlastný herný ovládač, či umelú inteligenciu.
Ďakujeme učiteľom a žiakom strednej školy v Lopeji, že si pre nás pripravili takýto príjemný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.                                          
                                                                                       
                                                                                       Žiaci 9. ročníka

Dni remesiel
Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Ocenenie pre našu MŠ
Detské Chalupkovo Brezno 14. ročník – kategória výtvarná tvorba
  • Viktória RIDZOŇOVÁ „Letná hviezdna noc“,
MŠ B. Němcovej 17, Brezno pedagogické vedenie I. Jančová
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY ZA PEDAGOGICKÉ VEDENIE
  • PaedDr. Ivana JANČOVÁ MŠ B. Němcovej, Brezno

Víťazom srdečne blahoželáme!
Diela malých autorov sú súčasťou výstavy "Symbióza srdca a rúk", ktorá je do 18.11.2022 sprístupnená v synagóge.
Odhalenie sochy pána Libiča
V piatok 21. 10. 2022 sa žiaci 4.C zúčastnili odhalenia sochy uja Libiča. Dozvedeli sa, že pre nás vybudoval viac ako 30 studničiek a žliabkov. Pri tejto príležitosti boli pre deti pripravené zábavné aktivity, pri ktorých sa naučili veľa nového.
Medzinárodný deň školských knižníc
Exlibris je drobné dizajnové dielko slúžiace na označenie knižky jej majiteľom. Pôvodne bolo nazývané aj knižná značka. Ak sa náhodou knižka zatúla, každý vďaka Ex Libris bude vedieť komu chýba, do ktorej knihovníčky patrí a môže sa postarať o jej vrátenie.
Je vyrobený umelcom, podľa prianí a predstáv vlastníka knihy. Exlibris je malá pečiatka či malý ozdobný lístok, obsahujúci názov exlibris alebo ex libris, meno, erb, či monogram majiteľa knižky, výtvarný motív, alebo iné vyjadrenie vzťahu majiteľa ku knihe. Exlibris je známkou vlastníctva, ktorú majiteľ lepí alebo pečiatkuje dovnútra knihy.
Hovorme o jedle
Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Písali úvahy o zdravom stravovaní, vytvárali výtvarné diela, fotili. Svoje sily si merali aj v poznávaní liečivých rastlín, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou nášho pitného režimu.
Hravé športovanie – 3. aktivita
Tretia aktivita, ktorú si deti užili v rámci hravého športovania, bola zameraná na rozvoj dôvery a spolupráce.
Vystúpenie žiakov ZŠ v DSS Luna
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Aj naši žiaci sa vybrali uctiť našich drahých seniorov do DSS Luny. Pripravili si pre nich krátky kultúrny program, malý darček a sladkú drobnosť. Veríme, že sa nám podarilo na ich tvárach vyčariť úsmev, dokonca si spoločne s nimi zaspievali a tešíme na ďalšiu návštevu.  
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Deň jablka v 4.D
Fotografie zo školskej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Mini výstavka ihličnatých drevín
Milí žiaci ! Príďte si cez prestávku pozrieť výstavku konárikov ihličnatých drevín. Naučíte sa poznať ihličnaté stromy a kry vo svojom okolí. Výstava potrvá dva týždne a nájdete ju na druhom poschodí vedĺa učebne chémie.
Spoznávame históriu
V priebehu mesiaca október navštívili  žiaci 5. ročníkov so svojimi vyučujúcimi   dejepisu etnografickú  expozíciu Horehronského múzea v Brezne v budove historickej radnice.  Na hodinách sa učili o dôležitosti historických prameňov pri spoznávaní histórie aj o múzeách. Práve preto navštívili naše najbližšie múzeum. Okrem informácií o tom, ako múzeá fungujú,  z vystavených exponátov získali  prehľad o živote našich predkov na Horehroní v minulosti. Najmä  predmety, ktoré vyšli spod rúk šikovných remeselníkov ich najviac upútali a nad niektorými museli aj pouvažovať,  na čo vlastne slúžili, lebo z dnešných čias ich nepoznajú. Múzeá tak predstavujú bezpečný útulok, aby odkaz našich predkov nezanikol.
Umiestnenie nášho žiaka v celoslovenskej literárnej súťaži rozlet
Našu školu potešila skvelá správa. Vynikajúci úspech v celoslovenskej literárnej súťaži ROZLET, ktorá je zameraná na vlastnú tvorbu žiakov. Do súťaže sa zapojil náš žiak 9. ročníka – Denis Stanislav Novák, ktorý získal v hodnotení odbornou porotou 3. miesto a v online hodnotení verejnosťou 2. miesto. Dňa 20.10. 2022 sa spolu so svojou pani učiteľkou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Máriou Daxner Nevedelovou vybral na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa konalo v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Tam si náš Denisko prevzal ocenenie a pevne veríme, že nebude posledné.
Prajeme mu veľa úspechov k ďalšej tvorbe! Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Boli sme v SPACE
V stredu 19.10. sme vrámci občianskej náuky zavítali do centra pre prácu s mládežou SPACE na Kuzmányho ulici v Brezne. V úvode stretnutia nás milo privítala odborná pracovníčka Katarína Luptáková. Oboznámili sme sa s priestormi a užili si  príjemnú atmosféru. Stihli sme si aj zasúťažiť v krátkej aktivite vo dvojiciach. Centrum ponúka koučovacie rozhovory, zážitkové vzdelávanie, prácu s rôznymi  modernými  technológiami, kariérové poradenstvo, ale   aj pohodlie pri spoločenských hrách a filmových večeroch. Niektorých z nás ponuka zaujala a opäť sa do centra  vrátime, možno aj na JESENNÝ SWAP - burzu oblečenia a bižutérie dňa 27.10.2022.

Na hodinách techniky sa učíme o rôznych remeslách.
Jedno z nich sme sa rozhodli spoznať aj bližšie.
17. októbra sme navštívili Hrnčiarsky  ateliér manželov Zdenky a Milana Štulrajterovcov v Čiernom Balogu. Prežili sme u nich príjemné dve hodinky, dozvedeli sme sa o tom, ako sa vyrábajú hrnčiarske výrobky, sami sme sa pokúsili vyrobiť si vlastné ozdôbky z hliny, ktoré dostaneme  od manželov o 2 týždne po vypálení v peci. Prezreli sme si ich hrnčiarsku dielňu, hotové hrnčeky, misky, taniere, džbány, sošky, vonné lampy, ktoré čakajú na svojich majiteľov. Prerobenú stajňu, ktorá dnes vyzerá ako jedno veľké múzeum starožitných predmetov. Obdivovali sme ich rozkvitnutú záhradu, jazierko s rybami. Pohojdali sme sa na hojdačke, ktorú domáci pán vyrobil pre svoje vnúčatá. Dokonca nás pohostili vlastnou úrodou jabĺk a hrozna.

My, žiaci V.C, odporúčame aj ostatným navštíviť ich hrnčiarsky ateliér osobne a na vlastné oči vidieť, akú krásu spoločne vytvárajú.  

Šikovným manželom Štulrajterovcom ďakujeme  za prijatie a prajeme im veľa zdravia a síl do ďalšej práce.     
Prvouka zážitkovo
V školskom roku 2022/2023 sa rozhodla 2.A rozširovať  svoje vedomosti z prírody zážitkovou formou cez plnenie zaujímavých úloh, aktivít. Pri vychádzkach objavia čaro lesnej fauny a flóry a zároveň získavajú pozitívnejší vzťah k životnému prostrediu.
Bezpečnosť v ŠKD
V školskom klube detí sme sa s príslušníkom polície rozprávali o prevencii násilia a o tom, ako sa v škole cítiť bezpečne. Pripomenuli sme si aj pravidlá cestnej premávky.  Aby aj naša cesta ku škole bola  bez nehody.
Európsky deň jazykov na Pionierskej 2
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov(European Day of Languages) osla¬vuje každoročne 26.sep¬tembra už od roku 2001. Tento rok bol aj Európskym rokom jazykov.
Zapojilo sa doň 45 krajín a svojimi aktivitami pouká¬zal na jazykovú rozmanitosť v Európe. Projekt bol úspešný a Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila tento deň za Európsky deň jazykov. Bolo vytvorené oficiálne logo, slogany ainternetová stránka. (www.edl.ecml.at)
Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanovzo 47 členských štátov Rady Euró¬py, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov. Keď rozprávame rovnakým jazykom, uvedomujeme si, kolko vecí máme spoločných. Svet sa nakoniec nezdá taký veľký.

Na svete existuje viac než 6000 jazykov a iba v samot¬nej Európe je to 225 pôvodných jazykov. Najviac požívaná je angličtina, ktorou rozpráva viac než 1,3 miliardy ľudí na svete.
Tento medzinárodný deň sme si pripomenuli aktivita¬mi aj na našej škole. Žiaci prvého aj druhého stupňa a dokonca aj naši najmenší škôlkari spoločne hrali hry, oboznamovali sa s rôznymi svetovými jazykmi.
Zábavnou formou sa naučili nové slovíčka aj celé výrazy. Uvedomili sme si, koľko našich žiakov pochádza z iných krajín a ich rodným jazykom nie je slovenčina. Sú to kamaráti, ktorí hovoria anglicky, nemecky, španielsky, čínsky, rusky, česky a ukrajinsky.
Deti vyrábali pútavé nástenky, projekty, hrali divadlo, dávali si hádanky, riešili úlohy v pracovných listoch a podobne. Celý deň sa niesol v znamení spolupráce, aktivít a pekných zážitkov.

Aj naďalej chceme v tejto tradícii pokračovať a ukázať žiakom široký záber jazykov, ktoré budú možno v budúcnosti ich povolaním ako prekladateľov a tlmočníkov, alebo len ako základ pre jednoduché dorozumenie sa pri návšteve cudzej krajiny.
Veď nenadarmo sa hovorí: Kolko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Mgr. Martina Mazúrová, MY Horehronie, 11.10.2022
Hravé športovanie v ŠKD – druhá aktivita
Pohybové hry v druhej aktivite boli zamerané na rozvoj rýchlosti, obratnosti a taktiky.

Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah