Fotoalbum MŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Fotoalbum MŠ B. Němcovej

Fotoalbum MŠ Hradby a B. Němcovej
Lyžiarsky výcvik_2020
Olympiáda materských škôl_2019
Výstava LEGO_2022
Karneval v MŠ_2019
Lyžiarsky výcvik v MŠ_2019
Zimná kalokagatia_2019
Mikuláš v MŠ Hradby_2018
Olympiáda materských škôl_2018
Deň čertíkov_2018
Deň rodiny_2018
Dajme spolu gól MŠ Hradby_2018
Jeseň v sovičkovej triede_2017
Mikuláš v čertíkov_2017
Školička korčuľovania_2017
Krásny úsmev_2017
Mikuláš v škôlke_2017
Deň rodiny v MŠ Hradby
Deň anjelikov_2017
Čarovanie s listami_2017
Lyžiarsky výcvik
MŠ Hradby, MŠ B. Němcovej
MŠ Hradby a MŠ Boženy Němcovej na Mestskom úrade
Karneval MŠ Hradby
Brezniansky Slávik 2017
Archív fotoalbumov
Návrat na obsah