ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Deti materskej skôlky na výstave LEGO
Záznam relácie školského rozhlasového štúdia TWISTER
Biela pastelka
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Priložiť ruku k dielu sa rozhodli aj žiaci ZŠsMŠ Pionierskej 2 v Brezne a to usporiadaním zbierky nielen v priestoroch školy, ale sa pod dozorom pani asistentiek vybrali aj do ulíc nášho mesta. Stretli sa s výbornou odozvou u obyvateľov, mladších i starších spolužiakov. O čom svedčí aj vyzbieraná suma 939,- eur. Sme radi, že v týchto ťažkých časoch nám nie je ľahostajný osud tých, ktorí sa musia s problémami boriť deň čo deň. Veľmi sme hrdí na prístup „našich detí“, aktivistov, ktorí nezaváhali ani chvíľu a nehľadiac na čas sa podieľali na tomto krásnom výsledku. Myšlienky solidarity a nezištnej pomoci sa snáď nikdy nezunujú.
Ďakujeme všetkým.


Fotoalbum si môžete pozrieť TU    Video si môžete pozrieť TU

Divadelná chalúpka v škole
V rámci festivalu Divadelná chalúpka 2022 sa 21.septembra naši prváci a druháci zúčastnili bábkového predstavenia O lúke, motýľovi a kvetinovej víle. Telocvičňa sa na hodinku premenila na rozkvitnutú letnú lúku a ponúkla príbeh jej obyvateľov – včielky, svätojánskej mušky, žabky, motýľa a kvetinovej víly. Predstavenie s pesničkami chytilo za srdiečka pozorných divákov, ktorí sa odmenili pani herečke dlhým potleskom. Všetci sme boli nadchnutí nádherným výtvarným spracovaním bábok a kulís.
SWAP na PéDvojke
Na našej PéDvojke sme sa už dlhšie pohrávali s myšlienkou zrealizovať SWAP, čo znamená výmenný obchod. Je to forma výmeny ekonomicky, aj ekologicky výhodná. Keďže sme inštitúcia vzdelávacia, pripravili sme pre deti KNIŽNICU, z ktorej si žiaci môžu knižku, ktorá ich zaujme, zobrať a prečítať, potom vrátiť, prípadne aj nechať. Ak majú deti doma knižky, ktoré už nečítajú, alebo ich nezaujali, mohli by niekomu spraviť radosť a priniesť takéto knižky do našej knižnice. Všetci vieme, že knižky sú v dnešnej dobe drahé a takto si môžu čitatelia knižky zadarmo prečítať. Našej knižnici ponúkame aj zahraničné tituly –  nemecké, anglické, ruské, dokonca aj pracovné zošity. Tým, že je SWAP  knižnica na očiach detí, na chodbe, môžu si žiaci požičať knižku priamo cez prestávku. Pokiaľ nám to kovidová situácia dovolí, chceli by sme rozšíriť náš SWAP  aj o nepotrebné hračky a dať tak veciam druhú šancu a iným šancu na lacný a originálny darček. Buďme ECO a RECY veci.
Vyčisti si svoju rieku
„Vytvorte si s kamošmi v triede / doma / na sídlisku pracovnú skupinu, vyberte meno skupiny, zoberte rukavice, vrecia a vyberte sa na prechádzku pozdĺž rieky či potoka v okolí.
Otvorte oči a vrece naplňte odpadkami, ktoré pri svojej prechádzke nájdete.
Čas, ktorý tomu venujete závisí od vás, ale čím dlhšie budete v prírode, tým viac jej pomôžete lepšie dýchať. „
A žiaci 6.D  sa  spolu s pani učiteľkou triednou rozhodli na výzvu zareagovať a zapojiť sa do tohto celoslovenského projektu realizovaného v rámci akcie Európsky deň výskumníkov. Písanie samotného protokolu bolo naozaj náročné. Zapojiť sa museli vedomosti z matematiky, biológie i geografie.
Čo môžeme vyhrať?
Zo všetkých zapojených pracovných skupín vyberie komisia zostavená z členov SOVVA, o.z. a Ústavu polymérov SAV, v.v.i. jeden víťazný tím, ktorého odmenou za vykonanú prácu bude návšteva vedeckého pracoviska Slovenskej akadémie vied - Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a ročné predplatné časopisu Zázračná planéta.  

Týždeň dobrovoľníctva na Pionierskej 2
Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa uskutočnil v dňoch 16. – 22. septembra 2022, od piatka do štvrtka. Počas týchto dní sa mohli i naši žiaci zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Napríklad pomáhať pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách.
Žiaci dvoch tried 5.D a 6.D spolu so svojimi pani učiteľkami a pánom primátorom  20.9. pomáhali pri čistení populárnej trasy v Brezne – Banisko. Zase raz výsledkom ich práce boli plné vrecia odpadu ale i dobrá nálada.

Ďakujeme za možnosť pomôcť  „vylepšiť“ svet.

Jesenná gruntovačka
Dňa 14.9. sa žiaci 6.D zapojili do čistenia nášho mesta v rámci enviromentálnej akcie organizovanej VÚC prostredníctvom agentúry rozvoja regiónu Horehronie.sk.  A že bolo čo zbierať... Dobrá nálada nás napriek tomu neobchádzala. Určite sa zapojíme do podobných akcií aj v budúcnosti.
Za žiakov 6.D PhDr. Tichá

V areáli na Pionierskej 2 vzniklo nové detské ihrisko
Areál pri Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne mesto vlani oplotilo s cieľom poskytnúť deťom bezpečné prostredie na hry, šport aj vzdelávanie v exteriéri. Vznikol tak chránený uzamykateľný priestor - školský dvor, na ktorom nedávno vyrástlo ihrisko   s modernými   hracími prvkami (kombinovaná preliezka, bradlá, lanová pyramída, lanová dráha, malá lezecká zostava, skákacia škôlka z gumenej dlážky). Ako informoval novozvolený riaditeľ školy Roman Snopko, prvky vyberala vedúca vychovávateľka s vtedajšou riaditeľkou a zástupkyňou pre prvý stupeň ZŠ a vhodné sú hlavne pre mladšie deti, čiže žiakov 1. - 4. ročníka.
Hlavným iniciátorom skvelej myšlienky bola vedúca ŠKD - Gabriela Vrbovská, pričom po dohode so zriaďovateľom mohlo dôjsť k realizácii. „Detské ihrisko stálo 19 620 eur, breznianska samospráva na vybudovanie detských prvkov poskytla 15 000 eur, rodičovské združenie prispelo sumou 3500 Eur a použili sme aj vlastné zdroje z príjmov ŠKD 1120 Eur.
Ďakujeme veľmi pekne zriaďovateľovi a Rade rodičov za finančný príspevok a tešíme sa na budúcu spoluprácu a podporu, dodal riaditeľ ZŠ s MŠ.
Monika Dolňanová, MY Horehronie 7.7.2022
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2022/2023
V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie.
Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.


Vážený zákonný zástupca,
v zmysle nariadenia MŠVaŠ SR ste povinný pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky Vášho dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka v elektronickej alebo papierovej podobe. Prázdne tlačivá sú uložené v schránke pred vchodom do hlavnej budovy na Pionierskej 2.
S pozdravom
vedenie školy
OZNAM !

Vážení stravníci, zápisné lístky na stravu pre školský rok 2022/2023 si môžete stiahnuť z našej školskej webovej stránky.

Zápisný lístok pre deti materskej školy TU    Zápisný lístok pre žiakov základnej školy TU
Zmena v poskytovaní dotácií na stravu pre školský rok 2022/2023
Vážení rodičia,
z dôvodu zmeny zákona k poskytovaniu dotácií na stravu platnej od 1.7.2022,
Vám oznamujeme, že pri nároku na jej poskytnutie sú 2 vekové kategórie detí:

- deti v poslednom ročníku MŠ (predškoláci) alebo deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus
V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur/mes.), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (1,30 eur/deň). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný.
Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe), ktoré je potrebné doručiť do ŠJ do 27.7.2022.

- deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (od 1.7.2022 je to 40,- EUR/mes.)

Prílohy na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie (SK verzia)
Čestné vyhlásenie (UA verzia)
Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi
Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.
Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. V najbližších dňoch policajní preventisti oslovia školy a na problém ich upozornia. Problematiku výzvy a rizík s ňou spojených určite zaradíme aj do našich preventívnych aktivít s mládežou. Našim cieľom bude zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.


KRÍZOVÁ INTERVENCIA
V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na našej novozriadenej stránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov.

Rady psychológov pre rodičov TU  Rady psychológov pre deti TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah