Nadlimitné zákazky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od 1000,- do 10000,- € (tovary a služby) a od 1 000,- do 20 000,- € (stavebné práce)
v zmysle §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rok 2011
II. štvrťrok
P.č.
Predmet zákazky
Hodnota zákazky v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1
Oprava podlahy spojená s demontážou a pokládkou novej podlahy a oprava vodovodného a odpadového potrubia v chemickej učebni ZŠ.
4 485,75
Ján Karlík,
Partizánska 1442/34,
Čierny Balog
III. štvrťrok
1
Nákup detského nábytku do MŠ
4500,00
Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča
2
Nákup detského nábytku do MŠ
1236,00
Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča
IV. štvrťrok
1
Nákup školských pomôcok pre deti v HN
1344,60
Daffer s.r.o.Včelárska 1, 971 01 Prievidza
2
Nákup nábytku do školskej knižnice
1290,00
TREND interiér s.r.o. Cintorínska 183/3, 977 01 Brezno
3
Nákup elektrickej teplvzušnej trojtrúbovej pece do ŠJ
3516,00
Tatria plus s.r.o. Prídavky 280/6, 031 01Liptovský Mikuláš
4
Výmena 2 ks plynových kotlov v MŠ B. Němcovej
3101,20
STYK SERVIS s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
5
Nákup elektroniky do tried a odborných učební
3318,50
J. Maruškin -AKTON, Nálepkova 44 Brezno
6
Nákup detského nábytku do MŠ
2126,70
Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča
7
Nákup 2 ks šatňových sedačiek, 5 ks lavíc a 4 ks šatňových stolíkov
1644,00
ALEX kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno
8
Nákup 3 ks Systém-u Ebeam Edge
1938,00
Mgr. Tatiana Gogolová Hrabovec 35, 08611 Hrabovec
9
Výmena plastových okien - prízemie 1.pavilón v MŠ Hradby 9 Brezno
4094,17
IVAN KOVÁČIK POLY-AG, J.D. Matejovie 69, 976 52 Čierny Balog
10
Oprava okien v telocvični ZŠ
8131,85
MARS - Marcel Sitarčík, Horná 22, 977 01 Brezno
11
Nákup školského nábytku do 6 tried: 78 ks šk.stoly, 156 ks stoličiek, 6 ks uč.katedry, 6 ks učit.stoličky
11999,02
Daffer s.r.o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza
12
Výmena obkladu s demontážou v telocvični ZŠ
2050,15
Ján Karlík, Partizánska cesta 1442/34, 976 52 Čierny Balog
13
Nákup 5 ks PC Comfort Office I33 s monit.a 4 ks HDD 2,5" 750 GB
3335,00
DVCom s.r.o.M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno
14
Nákup 11 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami
4545,03
Kovotyp s.r.o. Ľanová 8, 821 01Bratislava
Rok 2012
I. štvrťrok
1
Nákup školských pomôcok pre deti v HN
1394,40
Daffer s.r.o.Včelárska 1, 971 01 Prievidza
II. štvrťrok
1
Nákup chladiacej skrine 1 400 l
1570,00
GastroRex s.r.o., Mlynslé Luhy 80, 821 05 Bratislava
2
Maliarske a natieračské práce                      v MŠ Hradby 9 Brezno  
1070,00
Igor Hálka , ČSA 33, 977 01 Brezno
2
Výmena plastových okien v MŠ Hradby 9
4361,61
Ivan Kováčik -POLY-AG OZ OKNOPLAST, J.D. Matejovie  69, 976 52 Čierny Balog
III. štvrťrok
1
Údržba športového zariadenia -demontáž a likvidácia  starých okien,dodávka a montáž nových okien  
11 375,24
Ján Karlík, Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog
2
Nákup 12 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami  
5 068,80
Kovotyp, s.r.o. Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
3
Dodávka a výmena radiátorov  v telocvični ZŠ  
8 602,12
Štulrajter Peter - Pelk,  Školská 1018, 976 52 Čierny Balog
4
Materiálne vybavenie kuchyne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Pion.2, Brezno  
1 251,71
Ľubomír Gálfy - firma SEGAS, Cesta osloboditeľov 8, 977 03 Brezno
IV. štvrťrok
1
Školské potreby pre deti v HN
1 444,20   
Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza
2
Nákup školského nábytku - stolov a stoličiek do tried ZŠ
11 911,90  
Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza
3
Dodávka a montáž  podlahovej krytiny v 2 triedach a na chodbe v budove ZŠ
5 878,50  
Ján Dlabaj – Popako, Lichardova 4, 976 13 Slovenská Ľupča
4
Demontáž starých a montáž nových kabíniek do sociálnych zariadení
4 191,97  
Ján Karlík, Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog
5
Nákup výpočtovej techniky -7 ks PC HP Compaq s monitorom a OS
2 907,10  
MB TECH BB.s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1
6
Dodávka a montáž  podlahovej krytiny v 3 miestnostiach ZŠ
2 079,88  
Ján Dlabaj – Popako, Lichardova 4, 976 13 Slovenská Ľupča
7
Nákup vzdelávacieho zariadenia do ŠKD
3 240,00   
INTERPAP-Ing. Krajčovič Daniel, Energetikov 32/11, 977 01 Prievidza
8
Nákup výpočtovej techniky
1 985,80  
DVcom s.r.o., M.R. Štefánika 20/15, 977 01 Brezno
9
Drevené vitríny so sklom
1 320,00  
Ivan Vrbovský - BORKA
10
Nákup 6 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami
2 547,00   
Kovotyp s.r.o. Sartorisova 8, 82108 Bratislava
11
Výmena okien v MŠ Hradby
6 435,71
Ivan Kováčik – POLY - AG obchodné zastúpenie OKNOPLAST, J. D. Matejovie 69, 976 52 Čierny Balog
12
Nákup nerezovej škrabky do školskej jedálne
1 699,20
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica
13
Nákup 23 ks ležadiel stohovateľných s nepremokavým matracom
1 518,00
Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča
14
Nákup vybavenia do školskej jedálne
2 415,60
GASTRO-GALAXI s.r.o. Slovenská 16, 080 01 Prešov
Rok 2013
I. štvrťrok
1
Školské potreby pre deti v HN
1 543,80
Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza
II. štvrťrok
1
Nákup vodného kúpeľa - plynového s podstavou do školskej jedálne
1 449,60
GASTRO GALAXI s.r.o. Slovenská 16, 080 01 Prešov
2
Nákup školského nábytku - stolov a stoličiek
7 992,00
Daffer s.r.o, Včelárska 1, 971 01  Prievidza
3
Nákup čistiacich prostriedkov
2 891,94
KYBEKO Sk s. r. o. Pezinok Hrnčiarska 58,  902 01 Pezinok, prev. Zvolenská cesta 13, 97401 Banská Bystrica  
4
Nákup výpočtovej techniky
4 905,95
Alza .cz a.s. Játeční 33a, 17000 Praha 7
Návrat na obsah