zákazky podľa § 117 zákona o VO - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Výzvy na predloženie cenových ponúk
Rok 2021

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia
1 Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Výmena vykurovacích telies“
výzva
rozpočet
14.5.2021
Rok 2019
P.č.
Predmet zákazky

Dátum zverejnenia
1
Výzva na predloženie cenovej ponuky  - oprava WC v bielej budove ZŠ

02.01.2019
2
Výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup stolov a stoličiek do ŠJ
 

02.07.2019

Príloha č. 2 - nákup stolov a stoličiek do ŠJ

02.07.2019
3
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup strojov a zariadení do školskej jedálne s montážou.
08.08.2019

Príloha č. 11

08.08.2019

Príloha č. 12

08.08.2019

Príloha č. 13

08.08.2019
Rok 2020
P.č.
Predmet zákazky

Dátum zverejnenia
1
Výzva na predloženie cenovej ponuky -  oprava WC v žltej budove ZŠ
10.06.2020
2
Výzva na predloženie cenovej ponuky -  oprava elektroinštalácie v žltej budove ZŠ
10.06.2020
3
Maľovanie tried, kabinetov, chodieb a schodiska na prízemí a 1. poschodí v žltej budove ZŠ“ za účelom výberového konania
02.07.2020
4
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
11.08.2020
Návrat na obsah