ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Milí rodičia!
V dňoch 28.11.-30.11.2022 budú triedy MŠ Boženy Nemcovej /v bielej budove/ zatvorené z dôvodu sťahovania sa po čiastočnej rekonštrukcii MŠ do pôvodných priestorov MŠ Boženy Nemcovej. Prevádzka MŠ bude v nových priestoroch od 1.12.2022. Deti zo stravy na tieto dni vyhlásime.

• Prosíme rodičov, aby si všetky osobné veci /pyžamo, papučky, náhradné prádlo..../ zobrali v piatok 25.11.2022 domov.
• Obraciame sa na Vás s prosbou aj o pomoc pri sťahovaní krabíc a nábytku , nakladaní a odvoze dňa 29.11.2022/utorok/. Informácie Vám podajú triedne učiteľky v piatok 25.11.2022 poobede!
                 Za pochopenie a pomoc ďakujeme !

                                   Vedenie školy
Uskutočnené akcie v školskom roku 2022/2023
"Jarmočný čas"
"Jarmočný čas"
Minulý piatok k nám prijal pozvanie pán učiteľ Mgr. Miroslav Medveď.
Prorstredníctvom zážitkového učenia deťom z lienkovej a včielkovej triedy vysvetlil pôvod jarmoku a jeho význam v minulosti. Oboznámil ich s využitím kože, vlny z úžitkových zierat a ukázal kožené výrobky (opasky ,kabelky, peňaženky, bič).
Dievčatá si vyrábali prívesky-sukienky z kože a chlapci si vyrábali s jeho dopomocou náramky, do ktorých si vyrážali začiatočné písmeno svojho mena pomocou pečate.
Pánovi učiteľovi Miroslavovi Medveďovi ďakujeme za ochotu, užitočné poznatky a čas strávený s detičkami.
Publikoval - 28/11/2022
Hravé športovanie – 7. aktivita
Cvičenie v 7. aktivite bolo zamerané na všestranné aktivity v telocvični. Deti mali postavenú prekážkovú dráhu s využitím molitanového náradia. Pri jej zdolávaní si deti nielen zašportovali, ale najmä zažili kopec zábavy.
Publikoval - 27/11/2022
Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)
Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)
Deň vďakyvzdania je jeden z najvýznamnejších sviatkov Spojených štátov amerických. Jeho korene siahajú až do roku 1621. Od roku 1941 sa tento sviatok oslavuje vo štvrtý novembrový štvrtok. Aj na našej škole sme si tento sviatok pripomenuli na hodinách anglického jazyka vo štvrtok dňa 24. 11. Žiaci si precvičili čítanie s porozumením, rozšírili slovnú zásobu (kvízy, pracovné listy), vyrobili vlastnú miniknihu ale predovšetkým premýšľali nad hodnotami, ľuďmi, či vecami, za ktoré môžeme „byť vďační“.
Publikoval - 27/11/2022
Školské videonoviny č.1
Publikoval - 26/11/2022
Prednáška protidrogová prevencia
Na Slovensku je alkohol problém, ktorý je často podceňovaný. Spôsobuje celý rad negatívnych javov, ako je kriminalita, ničí fyzické zdravie, mení osobnosť človeka, narúša vzťahy v rodinách . Práve tieto skutočnosti boli aj témou prednášky, ktorá sa uskutočnila dňa 24.11.2022. Na prednáške spojenej s besedou si žiaci 7. ročníka mohli s použitím špeciálnych okuliarov vyskúšať účinky alkoholu a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie ľudského organizmu. Ďakujeme pani Mgr. Šandorovej z CPPPaP v Brezne za uskutočnenie tejto preventívnej aktivity a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Publikoval - 25/11/2022
Návšteva bábkového divadla
V piatok 25. novembra 2022 žiaci 5. ročníka navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Počas predstavenia Dobrú chuť, Vlk! mohli na vlastné oči vidieť všetko, čo v teoretickej podobe spoznajú z učebnice literatúry. Všetci sa zabavili, ale aj poučili a užili si príjemný deň. Ich prvá literárna exkurzia na druhom stupni dopadla výborne ☺
Publikoval - 25/11/2022
Krúžok Čarodej GEODEJ po stopách histórie
Krúžok Čarodej GEODEJ po stopách histórie
Dnes sme počas krúžku zameraného na geografiu a históriu opustili priestory učebne a vybrali sme sa nasávať atmosféru mesta počas historického 532. tradičného Ondrejského jarmoku. Žiaci sa dozvedeli o významných pamiatkach nášho námestia, napríklad to, aký centrálny pomník bol v mestkom parku ešte pred pomníkom Jána Chalupku, príbeh pomníka generála M.R.Štefánika a iné zaujímavosti. Miniexkurziu sme ukončili v budove mestskej veže, kde sme si informácie o Milanovi Rastislavovo Štefánikovi ešte doplnili a zároveň sme sa dozvedeli príbeh budovania a fungovania tejto mestskej dominanty. Z mestskej veže sme mali dobrý výhľad na to, ako sa námestie a jeho okolie postupne zapĺňa stánkami a návštevníkmi tradičného jarmoku. Prostredníctvom zachovaných fotografií sme si mohli porovnať charakter jarmoku pred storočím a v súčasnosti. Podobné exkurzie budeme v budúcnosti určite opakovať a zamierime aj do širšieho okolia nášho mesta.
Publikoval - 24/11/2022
XV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec
XV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec
Začalo to úplne jednoducho. Písali sme slohovú prácu - umelecký opis. A jedna práca bola výnimočná. Poslali sme ju do celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec. Nielen pani učiteľka slovenčiny, ale aj odborná porota ocenila toto malé autorské dielo.
24.11. 2022 si Lucia Jurošová, žiačka 8.A triedy, prevzala diplom a knihu za 3.miesto v próze v súťaži Literárny Lučenec.
Publikoval - 24/11/2022
Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2
Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2
24. 11. sa stretli žiaci zo základných škôl breznianskeho okresu na Technickej olympiáde. V spolupráci s CVČ Brezno sa olympiáda uskutočnila v priestoroch školy Pionierska 2. V kategórii B – mladší žiaci, sa zúčastnilo sedem súťažiacich. Kategória A, žiaci 8. a 9. ročníkov boli zastúpení desiatimi dvojicami. Svoju zručnosť si vyskúšali pri vyrábaní výrobku stolnej hry z dreveného materiálu. Mladší vyrábali stojan na mobil. Náročnejšou časťou boli testy, kde sa odzrkadlil výpadok Techniky počas dištančného vzdelávania. Súťaž splnila svoj účel, súťažiaci si zmerali svoje sily na teoretickej a praktickej úrovni. Najdôležitejšie je, že sa počas súťaže i zabavili.
Publikoval - 24/11/2022
Write for rights
V rámci spolupráce s neziskovou organizáciou Amnesty International sa žiaci 8.B aktívne zapojili do projektu Write for rights. Zoznámili sa s piatimi konkrétnymi prípadmi porušovania občianskych a ľudských práv, s piatimi konkrétnymi ľudskými osudmi. Následne písali žiaci listy vládam týchto štátov, v ktorých argumentovali v jednotlivých prípadoch.
Publikoval - 23/11/2022
Exkurzia Atlantis Levice
V stredu 23. novembra vyrazili naši tretiaci na exkurziu do Levíc. V centre Atlantis zážitkovým spôsobom skúmali fyzikálne a chemické deje, ktoré sú okolo nás. V interaktívnom programe sa naučili podať prvú pomoc a ošetriť zraneného. Bonusom bolo ponorenie sa do virtuálneho sveta pomocou 9D simulátora. Zažili tak stretnutie s dinosaurami alebo prelet na dračom chrbte nad rozprávkovou krajinou, adrenalínovú jazdu, či let do vesmíru.
Publikoval - 23/11/2022
Literárna exkurzia - Martin
Naši žiaci 9.C a 9.D triedy sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Martina, počas ktorej mohli na vlastné oči vidieť to, o čom sa učia z kníh slovenského jazyka a dejepisu. Prvé ich kroky viedli do Matice slovenskej, v ktorej priestoroch si vypočuli zaujímavú prednášku o jej histórii, ale i prínose pre náš národ. Ich kroky ďalej smerovali do Slovenskej národnej knižnice, kde si mohli pozrieť priestory samotnej knižnice. V rámci exkurzie si vypočuli zaujímavý výklad zameraný na poslanie knižnice, stručný prehľad jej histórie a poskytovaných služieb. Poslednou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sú pochované mnohé významné osobnosti našich dejín, ale aj súčasnosti. Tam naši žiaci dostali pracovné listy, ktoré mali vyplniť. Ich nadšenie a chuť bola obrovská. Strávili tak pekný deň a my ďakujeme pani učiteľke Mgr. Daxner Nevedelovej a Mgr. Horanskej, že im takúto exkurziu pripravili.
Publikoval - 22/11/2022
Šarkaniáda v ŠKD
Jeseň bola v našom ŠKD v znamení šarkanov. Deti strihali, tvorili, maľovali a výsledkom boli šarkany tých najrôznejších tvarov a materiálov. Z hotových šarkanov sme vytvorili pekné jesenné nástenky.
Publikoval - 21/11/2022
Súťaž Cesta slobody
Dňa 16.11. si žiaci II. stupňa pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu súťažou Cesta slobody, kde si, i za pomoci panelu venovanému tomuto štátnemu sviatku, mohli overiť svoje vedomosti o udalostiach s pred 33 rokov. Blahoželáme víťazom – 7.A, 7.C, 9.C. Výsledkom súťaže boli aj krásne básne na tému sloboda a demokracia.
Publikoval - 21/11/2022
Krúžok Výletníček
V sobotu 12.11. sme sa vybrali na Chatu Kosodrevina. Cestu sme si spríjemnili hádankami, tajničkami a rôznymi aktivitami. Počasie nám prialo a už sa tešíme na ďalšie výlety.
Publikoval - 14/11/2022
Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ v školskom roku 20201/2022
Vyhodnocovaciu správu o činnosti ZŠ v školskom roku 20201/2022 si prečítate TU
Besiedka so starými rodičmi 4. triedy MŠ Hradby
Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Deň jablka v materských škôlkach
Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. (klik na obrázok)
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah