ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu školu 719 žiakov, 374 chlapcov a 345 dievčat. Viac informácií TU.
Na našej škole sme učitelia, ale v prvom rade ľudia, ktorí ponúkajú vidieť svet inými očami. Očami, ktoré vnímajú inakosti, ale zároveň ich rešpektujú, podporujú a tým vytvárajú krásne a bezpečné miesto pre vzdelávanie všetkých detí a žiakov. A to je INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE.

Viac informácií o školskom podpornom tíme si prečítate TU
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti pre žiakov
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2023/2024 (KRÚŽKY NA VZDELÁVACIE POUKAZY)


Akcie uskutočnené v škole
Medzinárodný deň čokolády
Dňa 13. septembra 2023 sme si na hodinách anglického jazyka priblížili Medzinárodný deň čokolády. Žiaci vyhľadali zaujímavé fakty z histórie, diskutovali o pozitívnych účinkoch čokolády a vyučovanie sme si spestrili aj malou ochutnávkou.
Publikoval - 19/9/2023
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
Publikoval - 4/9/2023
Miniškola s Guľkom-Bombuľkom - 5. deň
Olympiáda zábavných disciplín bola lákadlom pre našich prváčikov. Začala poriadnou rozcvičkou a rozbehaním na atletickej dráhe. Skákanie cez pozemný rebrík, triafanie raketiek na cieľ, kopanie lopty do bránky, jazda obratnosti na kolobežke, skákanie vo vreci, chôdza s loptičkou na tenisovej rakete a triafanie loptičiek do vedier nebolo žiadny problém!
Publikoval - 14/7/2023
Miniškola s Guľkom-Bombuľkom - 4. deň
Guľko-Bombuľko sa hral v triede s novými kamarátmi - dramatizovali, spievali, tancovali a nádherne maľovali. Po fajnej desiate sa hrali na dvore, pretekali na atletickej dráhe... Pred dažďom ich ukryl nový altánok. Vyskúšali tiež spoločenské hry zo školského klubu. Všetci sa tešia na zajtrajšiu olympiádu!
Publikoval - 13/7/2023
Miniškola s Guľkom-Bombuľkom - 3. deň
Guľkovi-Bombuľkovi noví kamaráti sa už zoznámili. Dokázali, že poznajú písmenká svojich mien. Krásne ich vyfarbili, vymodelovali z plastelíny a dozdobili rôznymi trblietkami. Zároveň vyrobili nádherné dekorácie na triedne nástenky. Po občerstvení spoznávali priestory školy. V telocvični mali pripravenú parkúrovú dráhu, ktorú s nadšením viackrát vyskúšali. Sladký obed bol bodkou za dnešným superdníkom!
Publikoval - 12/7/2023
Miniškola s Guľkom-Bombuľkom - 2. deň
Guľko-Bombuľko si našiel byt a postupne spoznáva svojich nových kamarátov. Deti mu usilovne pomáhali rátať, zaznačovať počty predmetov a geometrické tvary. Pátrali po číslach ukrytých v pracovnom liste. Po fajnotkách pani kuchárok šli na plavbu loďou a zahrali sa v parku. Obedík tiež zachutil, hladoši si dali aj dupľu.
Publikoval - 11/7/2023
Miniškola s Guľkom-Bombuľkom - 1. deň
Noví prváci sa dnes prvýkrát stretli so svojimi pani učiteľkami a novými spolužiakmi, s ktorými budú od septembra kráčať tou istou bránou za poznaním.
Publikoval - 10/7/2023
Putovný tábor ŠKD
Na začiatok prázdnin nám pani vychovávateľky pripravili týždeň plný výletov a zábavy.
Naše letné putovanie sme zahájili vo Zveroparku Žarnovica, kde nás okrem zvieratiek čakal aj rozprávkový okruh s rozprávkami a najmä „kopec zábavy“, kde sme sa mohli dosýta zabaviť.
Publikoval - 7/7/2023
Učitelia nezaháľajú ani v lete
Vyučujúci geografie a dejepisu opustili začiatkom júla priestory školy, kde sa už tradične vykonávajú všetky práce súvisiace s koncom školského roka a zároveň prípravné na ten nový. Cieľom nášho výjazdu do terénu býva spoznávanie zaujímavých miest v regióne, pričom poznatky potom sprostredkúvame žiakom.
Publikoval - 7/7/2023
Didaktické hry na 1. stupni
Vo štvrtok a v piatok 22. a 23. júna naši mladší žiaci absolvovali didaktické hry, kedysi známe ako branné cvičenie. Teoretickú prípravu so svojimi pani učiteľkami zvládli vynikajúco, čo si overili a predviedli pri praktickej časti.
Publikoval - 26/6/2023
Crossfit
Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže Crossfit na SOŠTaS v Brezne, kde družstvo chlapcov skončilo na prvom mieste a družstvo dievčat na druhom mieste. Súťažiacich preverila dráha plná cvičení, na ktorej sa nejeden z nich zapotil.
Publikoval - 26/6/2023
Koncoročný výlet Včielok a Lienok
Neodmysliteľnou súčasťou ukončenia školského roka patrí koncoročný výlet. Tentokrát ho deti s lienkovej a včielkovej triedy spolu s rodičmi strávili na salaši Zbojská.
Publikoval - 26/6/2023
Záchranári medzi predškolákmi
Dňa 26.6.2023. sme si do MŠ pozvali záchranárov, ktorí poskytli deťom poznatky o prvej pomoci a vybavení sanitky. Nasledovala názorná ukážka ošetrovania, v ktorej si detičky mohli samy vyskúšať rolu pacienta, či lekára, ktorý obväzuje rany, podáva prvú pomoc pri dusení, či oživovaní človeka pri zástave srdca. Deťom sa aktivity so záchranármi veľmi páčili.
Publikoval - 26/6/2023
Školský výlet Liptov
Dňa 23. 6. sa žiaci 5.D a 6.A spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali na školský výlet. Ich kroky viedli na Liptov, kde obdivovali krásu Demänovskej ľadovej jaskyne.
Publikoval - 25/6/2023
Exkurzia Viedeň
V stredu 14. júna 2023 sa žiaci 8.A, 9.A a vybraní žiaci z 9.C a 9.D v doprovode svojich vyučujúcich zavčas rána vybrali na exkurziu do hlavného mesta Rakúska do Viedne. Naším cieľom bol nádherný zámok Schönbrunn.
Publikoval - 22/6/2023
ŠKOLSKÉ POMÔCKY PRE PRVÁKA
 • Školská taška
 • Peračník – 10 ks trojhranných  farbičiek /odporúčané Faber-Castell/, mäkká ceruzka 2B, menšie pravítko, detské nožnice so zaobleným hrotom,
 • Plastové  strúhadlo so zásobníkom,
 • Menšie tyčinkové lepidlo /odporúčané Pritt/.
 • Prezuvky s vreckom– klasické plátenné so spevnenou podrážkou s anatomickým tvarovaním.
 • Fľaša na vodu a desiatový box
 • Zošity - č. 511 (6 ks),   č. 513 (4ks),   č. 520 (3ks),  č. 420 (veľký čistý zošit),  štvorčekový zošit A5 č. 5110, slovníček č. 624,  notový zošit. Obaly na zošity veľké a malé.
 • Pomôcky na výtvarnú výchovu – do  detského kufríka vložiť ochranný obrus na lavice pre jedno dieťa, zásterka alebo tričko, handrička na utieranie štetca, lepidlo strednej veľkosti / vhodné Pritt/,voskové pastelky,  vodové farby, štetce ploché č.  6, 10,  plastová nádobka na vodu, plastelína, farebný papier 12 listový.
 • Výkresy: 30 ks výkresy A4, 10 ks výkresy A3.
 • Pomôcky na telesnú výchovu – vrecko na TV, biele bavlnené tričko, tepláková súprava /nohavice a mikinu zo vzdušných materiálov/, ponožky, tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou, malá loptička, detské textilné švihadlo s dĺžkou do 210 cm.
 • Iné pomôcky: malý uteráčik, hygienické vreckovky.

Všetky osobné veci je potrebné označiť menom.
Žiak dostane bezplatne: Šlabikár č. 1, 2, Čítanku,  predpisové písanky, pracovný zošit Matematika č. 1, 2., pracovný zošit k Prvouke.
Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2023/2024
MILÍ RODIČIA
Na stravovanie v školskom roku 2023/2024 môžete svoje deti prihlasovať  od pondelka 28.8.2023 v kancelárii  školskej jedálne, v čase od 6.30 hod do 14.00 hod.
Stravníci, ktorí stratili čip a noví stravníci sú povinní zakúpiť si nový (3 €), bez ktorého im obed nebude vydaný.
Zápisný lístok na stravu si môžete stiahnuť
OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Nový školský poriadok platný od 1.9.2023 si prečítate
Vážení rodičia budúcich prvákov !
Vzhľadom na nízky záujem o vyučovanie nespojitého písma Comenia script oznamujem, že v školskom roku 2023/2024 sa všetci žiaci prvého ročníka budú učiť rovnakým spôsobom viazané písmo.
PaedDr. Roman Snopko, PhD., riaditeľ školy

Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah