Akcie ZŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia

Na vyučovaní anglického jazyka sme si v marci pripomenuli Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia.
Deň svätého Patrika si Íri pripomínajú každoročne dňa 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí zelená farba, výzdoba z ďatelinových lístkov, sprievody a veselé oslavy. Deň sv. Patrika patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.
22/3/2023

Predškoláci v škole

V mesiaci február a marec navštívili našu školu predškoláci z Materskej školy EBG, Boženy Němcovej a Hradby. S radosťou ich privítali naši žiaci 1., 3., a 4. ročníka. Predškoláci smelo vstúpili do tried a tešili sa, že nám mohli predviesť, v čom sú šikovní, aké majú znalosti a zručnosti.
20/3/2023

Workshop Osmijanko

Žiaci 3.A, 4.B a 4.C sa zapojili do celoročnej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, počas ktorej čítajú zaujímavé knihy a plnia súťažné úlohy. V rámci projektu absolvovali workshop o splnení takmer neuskutočniteľného sľubu „Jeden za všetkých – všetci za jedného“. Presvedčili sa, že skutočné priateľstvo a záchrana planéty nepotrebujú prázdne gestá.
20/3/2023

Na Mestskom úrade v Brezne

V rámci témy týždňa" ...rodným mestom..." sme s predškolákmi zo sovičkovej /5.tr./ a včielkovej triedy /4.tr./ boli dňa 16.3. 2023 na exkurzii na Mestskom úrade v Brezne. Prijal nás p. viceprimátor Mgr. Andrej Barančok s pani sekretárkou Líviou Machničovou.
17/3/2023

Hókus-pókus...čáry-máry...

Dňa 09.03.2023 naši predškoláci zavítali opäť do školy. Tentokrát nás pozvali do chemickej a fyzikálnej učebne, v ktorých ukázali našim deťom rôzne pokusy. V prvej učebni nás s úsmevom privítala p.uč.Mgr.Magda Rusková, ktorá deťom priblížila silu vzduchu,ktorá sa mení pri pridaní kyslíka a vyrobila sopku.
12/3/2023
Návrat na obsah