Napísali o nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Deň učiteľov. Mesto sa poďakovalo pedagógom, potešilo ich divadelným predstavením Klimaktérium 2.
Sviatok si pripomenuli spoločným podujatím.
Deň 28. marec je spätý s dátumom narodenia významného pedagóga Jána Amosa Komenského a oslavou Medzinárodného dňa učiteľov. Tento sviatok si pripomenuli aj v Brezne, kde mesto pre pedagogických zamestnancov škôl na území mesta zorganizovalo spoločenské podujatie. Aj týmto spôsobom sa poďakovalo všetkým, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu za ich obetavú a trpezlivú prácu. Úprimnú vďaku a uznanie im vyjadril primátor Tomáš Ábel: „Učiteľov vnímame nielen ako prednášajúcich v triedach, ale aj tých, ktorí stavajú mosty medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi poznatkami a múdrosťou. Vaša práca je nielen o odovzdávaní informácií, ale aj o formovaní charakterov, rozvíjaní schopností a inšpirácií pre život. Pre našu spoločnosť je nesmierne dôležitá, obzvlášť v dnešnom svete, kedy sme svedkami krízy hodnôt, rozpoltených názorov a absentujúceho poznania toho, čo je pre krajinu potrebné. Dovoľte mi preto vyjadriť hlbokú vďačnosť a obdiv všetkým našim učiteľom v našom meste, bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom škôl. Želám vám a vašim blízkym hlavne pevné zdravie, veľa pozitívnej energie do ďalších dni, naďalej množstvo tvorivých nápadov a radosti zo svojich žiakov."
Primátor odovzdal ocenenie 14 pedagógom
Za dlhoročnú pedagogickú prácu a osobný prínos pre rozvoj školstva v meste Brezno, na základe návrhu riaditeľov jednotlivých škôl, si z rúk primátor ocenenia prevzali: učiteľky materských škôl: Margita Rothová (ZŠ s MŠ K. Rapoša), Viera Ťažká (ZŠ s MŠ Pionierska 2), Janka Ivaničová (ZŠ s MŠ MPČĽ 35), pedagógovia základných škôl: Veronika Giertlová (ZŠ s MŠ Karola Rapoša), Peter Návoy (ZŠ s MŠ Pionierska 2), Na¬tália Szabóová (ZŠ s MŠ MPČĽ 35), Dušan Tischliar (Špeciálna základná škola), pedagógovia stredných škôl: Renáta Tialková (Hotelová akadémia), Iveta Fodorová (Obchodná akadémia), Dánka Jakubčová (Gymnázium Jána Chalúpku), Eva Macuľová (Stredná odborná škola techniky a služieb), Júlia Stieranková (Súkromná stredná odborná škola pedagogická), pedagógovia: Veronika Mravcová (Základná umelecká škola), Ingríd Vičanová (Centrum voľného času).
Milým darčekom pre oslávencov bolo úspešné divadelné predstavenie Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy. Pokračovanie komédie s pesničkami, ako aj vynikajúce herecké obsadenie, pedagógov potešilo a spríjemnilo im deň venovaný ich sviatku.
Monika Dolňanová, MY Horehronie, 3.4.2024


Hodina deťom. Žiaci z Pionierskej 2 vyzbierali viac ako 500 Eur
Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999.

Výťažok zo zbierky putuje na podporu užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.
Dňa 21.  marca sa konala vďaka žiakom Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno, zbierka aj v uliciach nášho mesta. Žiakom sa podarilo vyzbierať v tomto jubilejnom 25. ročníku úžasných 531,45 eura, za čo všetkým, ktorí prispeli, zo srdca ďakujeme.
Andrea Tichá, MY Horehronie, 3.4.2024
Pionierska 2 v Brezne sa zapojila do pilotného projektu Aktívna škola
Základná škola s materskou školou na Pionierskej ulici 2 v Brezne sa od septembra 2023 zapojila do pilotného projektu Aktívna škola, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Reaguje tak na celospoločenský problém nedostatku pohybu detí a mládeže a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických ochorení aj duševného zdravia. Tento projekt sa delí na niekoľko častí a v pilotnom programe sa nastavujú kritériá, ktoré by mali základné školy spĺňať. Patrí k nim napríklad aktívny transport žiakov do školy, kde sa podporuje využívanie bicyklov, kolobežiek,  chôdza  pešo  alebo kolieskové korčule. Súčasťou projektu je aj zahrňovanie športových aktivít a hier počas pobytu žiakov v školskom klube. Tieto aktivity a viac podrobnejších informácií je možné si pozrieť na stránke našej školy www.zsbrezno.sk

Okrem hodím telesnej výchovy sa podporujú aj športové a pohybové aktivity počas prestávok v dopoludňajšom vyučovaní, kde žiaci využívajú priestory na chodbách. Už malé zmeny majú veľký vplyv na učenie sa žiakov, ich duševnú a telesnú pohodu bez toho, aby sa limitovali vzdelávacie ciele a zasahovali do vyučovacieho procesu. K dispozícii žiaci majú rôzne hry, cvičebné pomôcky a starší žiaci zase pingpongové stoly. Neodmysliteľnou súčasťou našej školy sú už niekoľko rokov rôzne športové krúžky. Spomenieme obľúbený futbal, florbal a tento rok aj šaolinské kung-fu s majstrom tohto obranného bojového umenia. V rámci tohto projektu majú žiaci našej školy možnosť dať si aj otestovať svoje telesné zručnosti a zdatnosť, kde sa môžu dozvedieť pre aký šport majú vlohy a predpoklady. Škola sa nielen v rámci tohto projektu, ale aj mimo neho zapája, zúčastňuje a organizuje rôzne športové podujatia predovšetkým vo futbale a atletike. Jednou z podmienok aktívnej školy je aj zabezpečenie zdravého a vyváženého stravovania. Jeho súčasťou je ovocný a mliečny program pre všetkých žiakov školy a vyvážený jedálny lístok v školskej jedálni, kde majú žiaci výber z dvoch hlavných jedál.
Pohybové aktivity sú prospešné nielen z hľadiska rozvoja telesných zručností, ale rozvíjajú aj  duševný asociálny aspekt jedinca. Na našej škole pracujú so žiakmi aj odborní tréneri. V jednotlivých ročníkoch absolvujú naši žiaci korčuliarsky, plavecký, lyžiarsky výcvik a školy v prírode. Sú to aktivity, ktoré zároveň upevňujú kolektívy tried a nové formy zážitkov majú za cieľ motivovať deti a pritiahnuť ich tak k aktívnemu pohybu na celý život. Sme škola, ktorá chce poskytovať nielen vedomosti, ale vychovávať jedinca aj telesne zdatného a vypestovať uňho celoživotný záujem o pohybové aktivity a šport.
Martina Mazúrová, MY Horehronie, 19.12.2023
Vianočná atmosféra na Pionierskej 2
V sobotu 9. decembra sa v Základnej škole s materskou školou na Pionierskej ulici 2 uskutočnil už siedmy ročník Vianočného jarmoku, ktorý slávnostne otvoril riaditeľ školy Roman Snopko. Ako každý rok, aj teraz, si deti pripravili na predaj svoje výrobky, ktoré si pripravili na vianočných tvorivých dielňach v škole. Svoju ruku k dielu priložili aj rodičia, ktorí na¬piekli koláčiky, medovníčky a iné dobroty. Okrem krásnych vlastnoručne vyrobených ozdôb, pozdravov a dekorácií ste si mohli zakúpiť aj vianočný punč, sladkú horúcu čokoládu so šľahačkou, či vianočné pukance. Nečakane nás navštívil aj Mikuláš, ktorý potešil deti malou sladkosťou.
Účasť rodičov a rodinných príslušníkov bol aj tento rok veľký. Mnohí ho využili aj na priateľské rozhovory a stretnutia. Vo vzduchu sa už šírila predvianočná atmosféra, ľudia sa na seba usmievali a odchádzali s pocitom, že podporili dobrú vec. Výťažok z predaja použijú žiaci na zorganizovanie koncoročných výletov alebo exkurzií.

Za všetky deti našej školy chceme všetkým priať, nech radosť a šťastie vládnu u vás doma, nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola, nech pohoda zavládne za sviatočným stolom a nech láska prevládne nad nepekným slovom.
Martina Mazúrová, MY Horehronie, 19.12.2023
Rozprávkový tekvicový festival
Rok sa stretol s rokom a na Základnej škole Pionierska 2 sme sa opäť rozhodli usporiadať tekvicový festival. Tento rok sa uskutočnil už piaty ročník tejto prehliadky tvorivosti, šikovnosti a originality. Cieľom bolo z tekvice či tekvičky vyrobiť niečo rozprávkové. Preto sme sa mohli pokochať rôznymi výtvormi. Videli sme zvieratká, dopravné prostriedky, zaujímavé skulptúry a aranžmány. O víťazoch rozhodovali samotní žiaci školy a hlasovať mohli aj rodičia prostredníctvom facebooku. Na fb. stránke našej školy si môžete prezrieť všetky súťažiace výtvory. Týmto festivalom chceme zachovať tradíciu, ktorá siaha až do obdobia našich predkov Slovanov, ktorí si vydlabanými a žiariacimi tekvicami svietili v jesennom období, keď bolo vonku veľmi skoro šero a tma, na cestu domov. Veľká vďaka patrí p. uč. Lukáčovej a Cipárovej za celé zorganizovanie festivalu, zabezpečenie cien pre najkrajšie a najzaujímavejšie tekvice. A samozrejme nesmieme zabudnúť na rodičov, ktorí sa vo veľkej miere svojou prácou a ochotou zapojili do tejto peknej akcie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Martina Mazúrová, MY Horehronie, 14.11.2023
   

Ovocný a mliečny program na P2
Odmalička nám bolo vštepované, že najviac vitamínov a dôležitých stopových prvkov obsahuje ovocie, zelenina a pre zdravé kosti sú podstatné mliečne výrobky. Vitamíny v ovocí a minerály sú nevyhnutné pre ľudský organizmus. V našom jedálničku by preto mala mať ich konzumácia nezastupiteľné miesto. Ovocie je vo väčšine prípadov obľúbenejšie ako zelenina. Konzumovať by sa malo najčastejšie v surovom alebo len šetrne upravenom stave. To najlepšie z ovocia a zeleniny sa dá získať aj odšťavovaním a získame tak poháre plné zdravej pochúťky nielen pre svoju sladkosť, ale aj pocit, že robíme veľa dobrého pre svoje zdravie.
Mlieko a mliečne produkty majú zas vo výžive ľudí výsostné postavenie. Konzumujú sa už viac ako 10 000 rokov. Mlieko a jeho výrobky v histórii ľudstva predstavujú jednu zo  základných potravín. Túto skutočnosť nezmenili ani nové podmienky modernej civilizácie technicky vyspelej spoločnosti. Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Má nezastupiteľný význam vzhľadom na jeho biologickú hodnotu. Aj na základe týchto vedecky dokázaných a všeobecne známych skutočností sa Základná škola na Pionierskej 2 rozhodla zapojiť sa do mliečneho programu, ktorý v spolupráci s miestnou horehronskou mliekarňou Agravital funguje už druhý rok. Vďaka tejto spolupráci dostávajú žiaci pravidelne mliečne výrobky ako sú jogurty s rôznou príchuťou a ochutené jogurtové nápoje. V tomto školskom roku sa novinkou stal ovocný program, kde je zas deťom ponúkané lokálne ovocie a ovocné šťavy. Tento mliečny a ovocný program má za úlohu zvýšiť príjem zdravých potravín v jedálničku detí a mládeže a vybudovanie kladného vzťahu k zdravej výžive. Veľký ohlas má program aj u rodičov našich žiakov. Nárok na mliečne výrobky a ovocie majú všetci žiaci našej školy bez ohľadu na to, či sa stravujú v školskej jedálni alebo nie. Škola pokračuje v trende zdravej školy a do svojho programu zameraného na športovú aktivitu sa postarala aj o zdravý jedálniček svojich žiakov.
Martina Mazúrová, MY Horehronie, 24.10.2023
Európsky týždeň
sa koná každoročne od 23. do 30. septembra a nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. O tom, že pohyb je takmer liek na všetko, vedia aj deti z Materskej školy B. Nemcovej 17, Brezno.
Odbúrava stres, spôsobuje radosť, energiu a je prevenciou pred nezdravým životným štýlom. Trieda Vrabčekov z MŠ B. Nemcovej tento deň podpo­rila pohybovými   aktivitami v areáli multifunkčného športoviska Pionierska 2, kde si deti s rodičmi vyskúšali štyri pohybové atletické aktivity - skok do diaľky z miesta, hod loptičkou horným oblúkom, beh na 30 ma štafeta. Dúfame, že priebežným tréningom počas krásnej a teplej jesene i jari budú deti pripravené na XXV. ročník okresnej olympiády, kde si napokon zmerajú sily so silnou konkurenciou rovesníkov MŠ okresu Brezno. Na záver sa všetci spoločne zahrali s farebným padákom, zakričali si 3-krát hurá ! a vrab­čekovia odskákali v rytme kankánovej hudby domov.

lvana Jančová, MY Horehronie, 10.10.2023
Na špacírke Breznom
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie, v spolupráci s Mestom Breznom, úspešne dokončili prípravu novej, a zároveň jedinej mestskej hry „Na špacírke Breznom“, ktorá svojim hráčom a zároveň lúštiteľom ponúka zaujímavú prechádzku mestom, spojenú s lúštením tematických úloh. Dáva tak možnosť dozvedieť sa viac o meste, o budovách, okolo ktorých každý deň prechádzame, o histórii, ale aj zaujímavostiach mesta.
Sme veľmi radi, že aj žiaci našej základnej školy ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa 29.9. úspešne pustili do prepátravania Brezna. A že sa dobre zabavili a boli aj úspešní to je naozaj vidieť.

Ďakujeme  žiakom za super reprezentáciu!

Andrea Tichá, MY Horehronie, 10.10.2023
Workshop Programujeme micro:bity v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno
Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť aj zábavné sme sa snažili v našej škole. Workshop bol súčasťou projektu ENTER2021, ktorý sa realizoval minulý školský rok. Vzdelávanie prebiehalo dve vyučovacie hodiny a viedla ho lektorka pani Klaudia Konôpková.
Hlavným zámerom projektu je zvýšiť záujem žiakov o programovanie nielen zakúpením nových a moderných technológií, ale aj zmenou prístupu k samotnému vzdelávaniu teda žiakom ukázať význam a zmysel programovania riešením úloh prepojených s reálnym životom. Počas workshopu žiaci realizovali rôzne aktivity a skúmali správanie sa  micro:bitu v dôsledku činnosti rôznych senzorov teploty, zvuku, osvetlenia či gyroskopu.
Digitálne technológie nám vedia významne uľahčiť život. Sú všade okolo nás a umožňujú nám pracovať s informáciami. Našou úlohou je naučiť deti s nimi pracovať zmysluplne, skúmať ich, objavovať, tvoriť a vyjadrovať svoje myšlienky.

Peter Návoy, MY Horehronie, 31.1.2023
Materská škola na Ulici B. Němcovej je už obnovená. Mesto čoskoro práce ukončí aj na Hradbách.
Prestrihnutím pásky v piatok 9. decembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Boženy Nemcovej, ktorá prešla rekonštrukciou interiéru aj exteriéru. Breznianska samospráva na renováciu získala finančné zdroje z Nórskych grantov. Práce boli zamerané hlavne na zvýšenie energetickej účinnosti budovy.
Za relatívne krátky čas urobili veľký kus práce Breznianska samospráva postupne rekonštruuje všetky materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Minulý týždeň po renovácii, ktorú stihla zrealizovať za tri mesiace, sa detičky opäť vrátili do svojich priestorov na Ulici Boženy Nemcovej. Mesto na obnovu získalo finančné zdroje z Nórskych grantov, ktoré čerpalo prvý raz. Z úspešného diela vyjadril radosť aj primátor Tomáš Ábel, ktorý spoločne s Romanom Snopkom, riaditeľom ZŠ Pionierska 2, pod ktorú škôlka patrí, a vedúcou odboru riadenia projektov Miladou Medveďovou, otvoril MŠ slávnostným prestrihnutím pásky. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu aj tejto škôlky a pre detičky tak vytvoriť lepšie podmienky. Teším sa hlavne z renovácie priestorov jedálne, kde sa budú stravovať v peknom a hlavne zdravom prostredí. Myslím, že za relatívne krátky čas sme urobili veľký kus práce. Ďakujem zamestnancom mesta, ako aj pani učiteľkám za to, že vzdelávanie našich najmenších zvládli aj v improvizovaných podmienkach."
Výsledok stojí za to Materskú školu na Ulici Boženy Nemcovej mesto čiastočne zrenovovalo pred štyrmi rokmi a tentokrát stavebné práce pozostávali hlavne z výmeny okien a dverí, radiátorov, zateplenia stien, kompletnou rekonštrukciou prešla aj plynová kotolňa.

Z finančných prostriedkov Základnej školy Pionierska 2 mesto kompletne vymaľovalo triedy, upravilo priestory v suteréne, opravilo kanalizáciu v priestore pre upratovačku, záhradný altánok, pribudli tiež nové dvere a zárubne na chodbe.

Rekonštrukciu, ktorá sa podarila zrealizovať, privítala ZŠ s MŠ Pionierska 2 s nadšením a radosťou. „Prispeje nielen k energetickej úspore, čo je v dnešnej dobe kľúčové, ale aj k celkovému pohodliu všetkých zainteresovaných, hlavne našich detičiek a takisto k príjemnejšej atmosfére výučby. Čakanie nebolo jednoduché, pretože zároveň prebiehala aj rekonštrukcia našej druhej MŠ na Hradbách a všetci sme sa museli zmestiť do priestorov našej ZŠ, ale výsledok stojí za to! Velké poďakovanie patrí nášmu zriaďovateľovi - mestu Brezno, ktorému sa podarilo projekt vysúťažiť, zrealizovať a hlavne dotiahnuť do úspešného konca.
Veríme, že podobne dobre dopadne aj rekonštrukcia MŠ Hradby. Ešte raz ďakujeme, mestu držíme palce v ostatných projektoch a tešíme sana ďalšiu spoluprácu," dodal na záver riaditeľ Roman Snopko.
Monika Dolňanová, MY Horehronie, 16.12.2022
Breznianska samospráva na renováciu materských škôl ziskala finančné zdroje z Nórskych grantov. Práce sú zamerané hlavne na zvýšenie energetickej
účinnosti budov. Mesto finišuje s poslednými úpravymi na obnove škôlky na Ulici Boženy Nemcovej, začiatkom decembra ukonči zateplenie budovy na Hradbách.
Obidve materské školy patria pod Základnú školu Pionierska 2, preto ich prevádzka je dočasne presťahovaná do budovy ZŠ, pavilónu pre prvý stupeň a školský klub detí.

Do škôlky na Ulici Boženy Nemcovej sa detičky vrátia v decembri.
Materskú školu na Ulici Boženy Nemcovej mesto čiastočne zrenovovalo pred štyrmi rokmi. Rekonštrukcia sa týkala vynovenia interiéru, ako aj zateplilo strechu v úrovni stropu nad druhým nadzemným podlažím, vymenilo dažďové žľaby a zvody. „Tentokrát stavebné práce pozostávali hlavne z výmeny okien a dverí, radiátorov, zateplenia stien, kompletnou rekonštrukciou prešla aj plynová kotolňa, všetko za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy," informovali z investičného odboru.
Z finančných prostriedkov Základnej školy Pionierska 2 mesto kompletne vymaľovalo triedy, upravilo priestory v suteréne, opravilo kanalizáciu v priestore pre upratovačku, záhradný altánok, pribudli tiež nové dvere a zárubne na chodbe. Ako uviedol primátor Tomáš Ábel, energetická úspora budov mesta je zvlášť aktuálna v tomto období. „Aj tu ušetríme polovicu nákladov na vykurovanie. Teší ma, že na obnovu oboch materských škôl sme získali finančné zdroje z Nórskych grantov, ktoré sme čerpali prvý raz. Stavebné práce na Ulici Boženy Nemcovej sme už ukončili, momentálne prebieha proces kolaudácie, pani upratovačky a učitelky upratujú a zariaďujú triedy. V decembri sa detičky budú môcť vrátiť do svojej škôlky."

Škôlkarov na Hradbách poteší nová fasáda s detskými motívmi.
Materská škola na Hradbách je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia vnútorných priestorov. To sa však rozhodnutím mesta už mení. Samospráva sa z vlastného rozpočtu pustila do renovácie interiéru. „Momentálne prebiehajú búracie práce niektorých priečok, vymieňame staré rozvody, ako aj rozvody kanalizácie a vody. Škôlku ešte čaká kompletná rekonštrukcia priestorov detských kúpeľničiek, hygienických priestorov personálu vrátane nových rozvodov a obkladov, výmena dverí avymaľovanie priestorov. "
Súčasťou prác v exteriéri je výmena okien, zateplenie stien, strechy, a to za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Momentálne prebieha izolovanie sokla a budovanie nových odkvapových chodníkov. Do budúcna mesto plánuje tiež zrekonštruovať kuchyňu tak, aby sa deti mohli stravovať v jedálni, mimo priestoru tried.

Ako na záver dodali z investičného odboru, ak pôjde všetko podlá plánu, mesto interiér upraví do konca novembra a práce na zateplení budovy ukončí začiatkom decembra.
Detičky by sa tak mohli do škôlky na Hradbách vrátiť v prvom štvrťroku nového roka, pričom sa môžu tešiť na novú fasádu s detskými motívmi na atike a stenách stredného bloku.
Monika Dolňanová, MY Horehronie, 15.11.2022
Tekvicový festival na Pionierskej 2
Zlatisté listy, šušťanie pod nohami, sladučkéjabÍčka a hrušky na našom stole sú neklamným znakom jesene. Neodmysliteľné sú aj tekvice a tekvičky v našich záhradách.
Tradícia vyrezávania jesenných plodov k nám neprišla spoza oceánu, ale práve naopak, z Európy a dostala do Ameriky a odtiaľ sa zvyk vrátil naspäť do Európy.  Aj v starých slovanských a slovenských povestiach nájdeme zmienku O svietiacich dyniach. Naši predkovia si vraj takto porocou vydlabaných tekvíc svetlonosov - svietili na cestu, keď sa vracali domov z návštevy cintorína. Verili, že predvečer Všetkých svätých mal magickú a strašidelnú moc, pretože vedy mohli duše zosnulých na jednu noc opustiť záhrobie a prísť medzi živých. Je to veľmi starý sviatok, ktorý siaha do predkresťanského obdobia. Túto tradíciu si už niekolko rokov pripomíname Tekvicovým festivalom na našej škole Pionierska 2 v Brezne. žiaci v spolupráci s rodičmi vytvárali vyrezávané tekvice o bohatené o prírodné materiály. úlohou bolo vytvoriť rozprávkovú tekvičku, tvorivosti sa medze nekládli. Výsledkom boli nádherné tekvice, ktoré predstavovali zvieratká, domčeky, vozy či rozprávkové bytosti.
Za organizovanie festivalu ďakujeme R. Cipárovej a M. Lukáčovej. Víťazi najkrajších tekvic boli odmenení vecnými cenami a žiaci školy si mohli výtvory pozrieť na spo ločnej   výstave  v priestoroch školy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu s novou témou.

Mgr. Martina Mazúrová, MY Horehronie, 8.11.2022
Európsky deň jazykov na Pionierskej 2
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov(European Day of Languages) osla¬vuje každoročne 26.sep¬tembra už od roku 2001. Tento rok bol aj Európskym rokom jazykov.
Zapojilo sa doň 45 krajín a svojimi aktivitami pouká¬zal na jazykovú rozmanitosť v Európe. Projekt bol úspešný a Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila tento deň za Európsky deň jazykov. Bolo vytvorené oficiálne logo, slogany ainternetová stránka. (www.edl.ecml.at)
Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanovzo 47 členských štátov Rady Euró¬py, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov. Keď rozprávame rovnakým jazykom, uvedomujeme si, kolko vecí máme spoločných. Svet sa nakoniec nezdá taký veľký.

Na svete existuje viac než 6000 jazykov a iba v samot¬nej Európe je to 225 pôvodných jazykov. Najviac požívaná je angličtina, ktorou rozpráva viac než 1,3 miliardy ľudí na svete.
Tento medzinárodný deň sme si pripomenuli aktivita¬mi aj na našej škole. Žiaci prvého aj druhého stupňa a dokonca aj naši najmenší škôlkari spoločne hrali hry, oboznamovali sa s rôznymi svetovými jazykmi.
Zábavnou formou sa naučili nové slovíčka aj celé výrazy. Uvedomili sme si, koľko našich žiakov pochádza z iných krajín a ich rodným jazykom nie je slovenčina. Sú to kamaráti, ktorí hovoria anglicky, nemecky, španielsky, čínsky, rusky, česky a ukrajinsky.
Deti vyrábali pútavé nástenky, projekty, hrali divadlo, dávali si hádanky, riešili úlohy v pracovných listoch a podobne. Celý deň sa niesol v znamení spolupráce, aktivít a pekných zážitkov.

Aj naďalej chceme v tejto tradícii pokračovať a ukázať žiakom široký záber jazykov, ktoré budú možno v budúcnosti ich povolaním ako prekladateľov a tlmočníkov, alebo len ako základ pre jednoduché dorozumenie sa pri návšteve cudzej krajiny.
Veď nenadarmo sa hovorí: Kolko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Mgr. Martina Mazúrová, MY Horehronie, 11.10.2022
Týždeň dobrovoľníctva na Pionierskej 2
Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa uskutočnil v dňoch 16. – 22. septembra 2022, od piatka do štvrtka. Počas týchto dní sa mohli i naši žiaci zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Napríklad pomáhať pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách.
Žiaci dvoch tried 5.D a 6.D spolu so svojimi pani učiteľkami a pánom primátorom  20.9. pomáhali pri čistení populárnej trasy v Brezne – Banisko. Zase raz výsledkom ich práce boli plné vrecia odpadu ale i dobrá nálada.

Ďakujeme za možnosť pomôcť  „vylepšiť“ svet.

Jesenná gruntovačka
Dňa 14.9. sa žiaci 6.D zapojili do čistenia nášho mesta v rámci enviromentálnej akcie organizovanej VÚC prostredníctvom agentúry rozvoja regiónu Horehronie.sk.  A že bolo čo zbierať... Dobrá nálada nás napriek tomu neobchádzala. Určite sa zapojíme do podobných akcií aj v budúcnosti.
Za žiakov 6.D PhDr. Tichá

V areáli na Pionierskej 2 vzniklo nové detské ihrisko
Areál pri Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne mesto vlani oplotilo s cieľom poskytnúť deťom bezpečné prostredie na hry, šport aj vzdelávanie v exteriéri. Vznikol tak chránený uzamykateľný priestor - školský dvor, na ktorom nedávno vyrástlo ihrisko   s modernými   hracími prvkami (kombinovaná preliezka, bradlá, lanová pyramída, lanová dráha, malá lezecká zostava, skákacia škôlka z gumenej dlážky). Ako informoval novozvolený riaditeľ školy Roman Snopko, prvky vyberala vedúca vychovávateľka s vtedajšou riaditeľkou a zástupkyňou pre prvý stupeň ZŠ a vhodné sú hlavne pre mladšie deti, čiže žiakov 1. - 4. ročníka.
Hlavným iniciátorom skvelej myšlienky bola vedúca ŠKD - Gabriela Vrbovská, pričom po dohode so zriaďovateľom mohlo dôjsť k realizácii. „Detské ihrisko stálo 19 620 eur, breznianska samospráva na vybudovanie detských prvkov poskytla 15 000 eur, rodičovské združenie prispelo sumou 3500 Eur a použili sme aj vlastné zdroje z príjmov ŠKD 1120 Eur.
Ďakujeme veľmi pekne zriaďovateľovi a Rade rodičov za finančný príspevok a tešíme sa na budúcu spoluprácu a podporu, dodal riaditeľ ZŠ s MŠ.
Monika Dolňanová, MY Horehronie 7.7.2022
Mesto obnovuje materské školy na uliciach Hradby a B. Němcovej
Postupnou obnovou už prešli všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tento­-krát sú na rade na uliciach Hradby a Boženy Nemcovej. Mesto na re­nováciu získalo finančné zdroje z Nórskych grantov.
Stavebné práce sú prioritne zamerané na zvýše­nie energetických úspor a spo­čívajú hlavne zo zateplenia stien a striech, výmeny  okien a dverí. Na Hradbách sa deti môžu tešiť  na   novú  fasádu s detskými motívmi  na  atike a stenách stredného bloku.

Mesto chce pre deti v škôlkach a  školách vytvoriť čo najlepšie podmienky. Vedeniu mesta záleží na kva­lite jeho materských škôl, pre­to sa snaží pokračovať v re­konštrukcii a modernizácii ich priestorov, vďaka čomu sa deti môžu vyvíjať v oveľa krajšom a zdravšom prostredí. ,,Jednou z hlavných priorít bolo a je pre mňa vytvoriť čo najlepšie pod­mienky v našich školách a škôlkach pre naše deti. Ako jednému z mála miest na Slo­vensku sa nám podarilo získať Nórske granty vo výške 1,4 mi­lióna eur na rôzne projekty. Dva z nich sú aj naše škôlky, kde sme sa v rámci projektu zamerali na energetické úspo­ry, čo je v dnešnej dobe viac ako aktuálne, uviedol primátor Tomáš Abel.
Obidve materské školy pat­ria pod· Základnú školu Pi­onierska 2, preto ich prevádz­ka je dočasne presťahovaná do budovy ZŠ, pavilónu pre prvý stupeň a školský klub detí .

Na Hradbách okrem iného obnovia aj hygienické priestor .
Materská škola Hradby je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekon­štrukcia vnútorných priesto­rov. Na obnovu sa veľmi tešia, pretože takmer po štyridsia­tich rokoch ju potrebujú ako soľ. Ako informovali z inves­tičného odboru, rekonštrukcia interiéru je financovaná z rozpočtu mesta a pozostáva z obnovy hygienických priestorov, kde budú meniť zariaďovacie predmety -  nové dlažby a ob­klady stien, vrátane výmeny rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné priestory vymaľujú, podlahové konštrukcie ostanú v pôvodnom stave.
Súčasťou prác v exteriéri je výmena okien a dverí, zatep­lenie stien, strechy a suteré­nu, výmena osvetľovacích te­lies, a to za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budo­vy.

Mesto do budúcna plánuje tiež zrekonštruovať kuchyňu tak, aby sa deti mohli stravo­vať v jedálni, mimo priestoru tried. Renováciu škôlky plánuje ukončiť v priebehu no­vembra.

Renovácia pokračuje aj na Ulici Boženy Němcovej. Materská škola na Ulici Bože­ny Nemcovej už prešla čiastoč­nou rekonštrukciou pred štyr­mi rokmi a týkala sa vynove­nia interiéru. Tentokrát sta­vebné práce pozostávajú hlav­ne z výmeny okien a dverí, za­teplenia stien a zaizolovania suterénu. V interiéri sa vy­menia radiátory a kompletnou rekonštrukciou prejde aj ply­nová kotolňa - takisto všetko za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Strecha už bola zateplená v úrovni stropu nad druhým nadzemným podlažím v rámci rekonštrukč­ných prác v prvých etapách, spolu v výmenou dažďových žľabov a zvodov a nového ná­teru. Škôlku v budúcnosti ča­ká ešte oprava altánku (prí­strešku) oddeľujúce ho záhradu od dvora. Práce by mali ukon­čiť v októbri.
Monika Dolňanová, MY Horehronie 7.7.2022
Rozhovor o minigolfe s Katarínou Belkovou
Katarína, žiačka Pionierskej 2, sa umiestnila na 2.  mieste v minigolfe na majstrovstvách sveta vo Fínsku.  Prečo začala hrať práve minigolf, čím Katarínu tento šport zaujal, ako to vyzeralo na podujatí vo Fínsku s účasťou vyše 80 hráčov z celého sveta, to sa dozviete v inšpiratívnom rozhovore.

1) Katarína, v prvom rade gratulujeme. Prosím, porozprávaj nám ako sa môže Brezňan dostať do krajiny tisícich jazier na svetový šampionát v minigolfe? Ako si sa dostala k minigolfu, čo pre tebe znamená?
Ďakujem. Ja si veľmi dobre pamätám rozhodujúci moment. Pani učiteľka Jorčíková na našej škole P2 viedla golfový krúžok, ja som sa naň s radosťou prihlásila. Bolo to veľmi zaujímavé. Neskôr, približne v jedenástich rokoch som, chcela vyskúšať minigolf práve kvôli jeho inakosti a netradičnosti. V Brezne máme klub MTGV Brezno a ja som sa tam ihneď cítila ako doma.

2)Viedli ťa rodičia odmalička k športu? Čím by mohol byť minigolf zaujímavý pre žiakov základnej školy?
Skôr ako som sa dostala k minigolfu ma rodičia podporovali pri každom športe, ktorý som robila. Za čo som im nesmierne vďačná. Čím by mohol minigolf zaujať aj ostatných? Myslím, že práve svojimi dráhami a spôsobmi ako sa každá dráha dokáže hrať. V minigolfe ide hlavne o čo najväčšie sústredenie, aby hráč zahral každú dráhu na čo najmenšom počte úderov.  

3) Fínsko – neopakovateľná skúsenosť pre mladú minigolfistku. Spomenieš si na pocity pred odletom? Aká bola cesta na turnaj?
Deň pred odletom som bola, priznám sa, veľmi nervózna. Neustále som premýšľala, ako tam bude a či bolo moje rozhodnutie správne, pretože to mal byť môj prvý veľký turnaj, okrem toho, bol iný typ dráh, na aké som zvyknutá.
Samotný let bol, až na mierne turbulencie, úplne bez problémov.

4) Samotný turnaj s medzinárodnou účasťou prináša mnoho nových zážitkov. Ktoré od podmienok na hranie až po pocity po získaní titulu boli pre teba nezabudnuteľné?
O Fínoch sa hovorí, že sú chladní ľudia, no ja som stretla len nesmierne milých, usmievavých a ochotných Fínov.
Keďže tam bola účasť vyše 80 pretekárov, mala som možnosť spoznať mnohých nových kamarátov z celého sveta. Samotný turnaj bol náročný. Najmä podmienky na hranie neboli ideálne – bola zima. Pršal nepretržitý dážď a fúkal silný vietor. Avšak po odohraní posledného kola zo mňa všetok stres opadol a konečne som si mohla vydýchnuť , že to mám za sebou.

5) Aké ambície máš pri pokračovaní v tomto športe? Na akých turnajoch by si sa chcela v budúcnosti zúčastniť?
Áno, plánujem v tomto športe rozhodne pokračovať tak dlho, ako to len bude možné. Túžim odniesť si, čo najviac zážitkov, na ktoré budem rada spomínať. Plánujem si zahrať minigolf aj na iných kontinentoch ako je napr. USA, Ázia alebo Austrália. Týmto by som chcela poďakovať mojej rodine – mame a otcovi, môjmu trénerovi Vladimírovi Pravotiakovi.

Kto je Katarína v 6 otázkach?
Životné motto:  „Nikdy nedovoľ, aby ti strach z vyradenia zabránil hrať hru.“ Babe Ruth
Kniha, ktorá ťa sprevádza životom:   Harry Potter
Golfový vzor: Môj tréner Vladimír Pravotiak
Obľúbené jedlo:  Šúľance s makom
Miesto, kam sa rada vraciaš: Domov
Golfová výbava: Golfová palica, bag na lopty, chladič, vrecúška na zohrievanie loptičiek

ENETER pre školy v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno
„Umenie programovania nie je oveľa ťažšie ako iné ľudské schopnosti. Programovanie vás zlepšuje rovnako, ako vám pomáha rozvíjať učenie sa cudzieho jazyka, matematiky alebo čítanie kníh."
Jack Dorsey

Myšlienka Jacka Dorseya bola výzvou hodín informatiky. Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť aj zábavné, sme sa snažili v našej škole. O podporu sme žiadali v projekte ENTER pre školy 2021 podporenom Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a Nadáciou Pontis. Projekt v ZŠ realizoval vyučujúci PaedDr. Peter Návoy v mesiacoch december 2021 až jún 2022.
Hlavným zámerom projektu je zvýšiť záujem žiakov o programovanie nielen zakúpením nových a moderných technológií, ale aj zmenou prístupu k samotnému vzdelávaniu. Chceme žiakom ukázať význam a zmysel programovania riešením úloh prepojených s reálnym životom.

Ďalším dôležitým cieľom je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa hravou, zaujímavou  a interaktívnou formou, svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie  môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania na tamojších školách. Na základnej doske je len niekoľko portov, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, dve tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších súčiastok umožňujúcich prepojenie spolu s počítačom, pomocou ktorých je ho možné naprogramovať.
Micro:bit je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pomocou jednoduchých príkazov v programovacích jazykoch ako Microsoft MakeCode, či Python, Scratch je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií, a tak získať základné zručnosti nielen z programovania, ale pochopiť aj to, ako veci pracujú. Navyše deti majú možnosť zlepšovať aj kreatívne myslenie vytváraním nových nápadov.

Počas vyučovania som so žiakmi realizoval 15 rôznych aktivít, ako napr. počítadlo ľudí, známu hru kameň – papier – nožnice, či elektronickú hraciu kocku. Keďže pohyb je v živote človeka veľmi dôležitý, micro:bit som využil aj v medzipredmetových vzťahoch s predmetom biológia. Naprogramovali sme krokomer a zisťovali množstvo prejdených krokov. Ďalšou aktivitou, kde sme využili micro:bit bolo monitorovanie kvality ovzdušia v triedach. Zisťovali sme úroveň osvetlenia, merali sme intenzitu hluku a množstvo prachových častíc. Samozrejmosťou bolo meranie teploty, či vlhkosti vzduchu. Zaujímavou aktivitou bola realizácia automatického skleníka. Pomocou micro:bitu regulujeme automatické polievanie rastlín. Prirodzené denné svetlo predlžovalo umelé osvetlenie a o teplotu v skleníku sa staralo samočinné otváranie strechy. Výsledkom bolo zrýchlenie klíčenia semien. Nevynechali sme ani medzipredmetové vzťahy s hudobnou výchovou. Výsledkom bolo naprogramovanie známych piesní „Pre Elišku“, či zvonenie telefónov Nokia.

Digitálne technológie nám vedia významne uľahčiť život. Sú všade okolo nás a umožňujú nám pracovať s informáciami. Našou úlohou je naučiť deti s nimi pracovať zmysluplne, skúmať ich, objavovať, tvoriť a vyjadrovať svoje myšlienky.

Za finančné prostriedky ďakujem Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácii Pontis.

Viac informácií o projekte získate v prezentačnom videu: https://bit.ly/3HBqP85

PaedDr. Peter Návoy, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, MY Horehronie 7.7.2022

Učíme sa v prírode - pozorovanie lúčneho a vodného ekosystému
Dňa 3.6.2022 sa žiaci 5.D Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno zúčastnili v rámci vyučovania biológie zaujímavej akcie Učíme sa v prírode.
Predchádzajúce dvojročné obdobie bolo vo výchovno-vzdelávacom procese poznačené pandémiou. Vyučovací proces bol realizovaný dištančným vzdelávaním, v ktorom prevládalo online vyučovanie. Bola to novinka pre nás všetkých, pomocou ktorej sme sa snažili žiakom čo najlepšie sprostredkovať učivo. Ale ani tá najdokonalejšia technika nie je schopná nahradiť pobyt v prírode. Predmet biológia je špecifický tým, že sa v ňom kladie dôraz na názornosť. Práve akcia Učíme sa v prírode pomohla žiakom pochopiť zákonitosti lúčneho a vodného ekosystému v praxi.

Objavovať a skúmať sme sa vybrali na Banisko – Lazná, nakoľko nám táto lokalita ponúka plnohodnotný lesný, lúčny a vodný ekosystém. Rozhodli sme sa preskúmať život v potoku a jazierkach, ktoré vďaka rekultivácii poskytujú vhodné životné prostredie pre vývin žiab až do dospelosti. Prípravný prieskum terénu zrealizovala Mgr. Magda Rusková, ktorá zmapovala výskyt rastlinných a živočíšnych druhov v lokalite. Pripravili sme mikroskopy, lupy, sieťky na výlov vodných organizmov a špeciálne nádoby na ich bezpečné pozorovanie.
Postupovali sme lesom, kde žiaci poznávali dreviny a byliny, o ktorých sa učili počas online vzdelávania. Pozorovali buky, duby, javory i lipu. Lúka za nemocnicou žiakom ponúkla rozmanité druhy tráv a lúčnych bylín, ktoré boli práve v čase kvitnutia v plnej kráse.

Najzaujímavejšie bolo pozorovanie vodného ekosystému jazierok. Žiaci sa učili správne vyloviť vodné organizmy a následne ich v bezpečnom prostredí pozorovať. Žiaci vyriešili záhadu päťnohej žaby v jazierku, z ktorej sa „vykľuli“ dve krásne páriace sa kunky žltobruché. Vo vyššie položenom jazierku sme objavili veľké množstvo žubrienok v rôznych vývojových štádiách, dokonca i ryby.  Aj voda, na prvý pohľad priezračná tekutina, skrývala svoje tajomstvá. Pozorovaním mikroskopom sme v nej objavili jednobunkové prvoky – črievičku veľkú, červenoočko a rozsievky s pravidelnými drobnými schránkami. Pod kameňmi v potoku sa skrývali nenápadné ploskule, ulitníky, larvy hmyzu, dokonca i pijavice. Všetky organizmy sme vrátili späť do vody s plným vedomím, že ona je pre ne tým najprirodzenejším a najvhodnejším prostredím.
Fotodokumentáciu si môžete pozrieť: https://photos.app.goo.gl/XSLy9nZj9hWg5ZKV9

Šťastné očká a úprimné úsmevy našich piatakov boli pre nás prejavom poďakovania a tiež i záväzkom do budúcnosti každoročne takúto zaujímavú zážitkovú formu výučby zopakovať.
PaedDr. Peter Návoy, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, MY Horehronie, 28.6.2022

Zážitkové učenie
Prostredníctvom zážitkového učenia druháci zo ZŠ Pionierska 2 v Brezne so záujmom odomkli dvere do sveta nepoznaného a zvedavo sledovali, čo za tými dverami našli. Vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócie si nové informácie ľahšie zapamätali a dokázali sa odvážnejšie pýtať na všetko, čo ich zaujímalo.
Lesná pedagogika s Matejom Lovičom
Pobyt vo voľnej prírode, na čerstvom vzduchu, prospieva všetkým. U detí sa dobre rozvíja hrubá a jemná motorika, logické uvažovanie, predstavivosť, fantázia, formujú sa tiež sociálne vzťahy, komunikácia, kooperácia, prebúdzajú sa zmysly, empatia a pokora. Deti mali možnosť s pánom Matejom Lovičom využiť veľa vecí a vedomostí, ktoré im ponúka les. Hrali sa na zvieratká, stavali si hniezda, hľadali predmety, ktoré do lesa nepatria, pohybovali sa so zavretými očami pomocou vodiaceho lana, hrali sa na jastrabov a jašteričky, určovali stopy zvierat. Po splnení týchto akčných aktivít sa s chuťou pustili do jedenia všetkých dobrôt, ktoré im pripravili rodičia. Nezabudli pri tom, že žiadne odpadky nepatria do lesa. V lese sa deti veľa naučili.

Návšteva mliekamí Podkoreňová Brezno
V rámci Dňa mlieka 17. mája sme navštívili naše mliekárne Podkoreňová Brezno. Deti mali skvelú možnosť vidieť celý proces spracovania mlieka. Zistili, detičky, kde bývajú kravičky. Že kravy aj knihu majú, ale si z nej nečítajú. A že správna krava, fajné mlieko dáva. Mnoho detí nemá možnosť vidieť a byť v priamom kontakte s kravičkou, teliatkom, ovečkou alebo jahniatkom. Teraz dostali skvelú možnosť ich aj pohladkať. Prešli si výrobnou halou, videli spracovanie mlieka, ochutnali mliečne výrobky, spoznali syrové Horehronské kúpele a zistili aj mnoho iných zaujímavostí. Na ich nespočetné množstvo otázok trpezlivo odpovedali odborní zamestnanci mliekamí. V závere prešli skúškou nadobudnutých vedomostí, ktorú výborne zvládli. Zaslúžene získali odmenu v podobe medaily a dostali aj veselú domácu úlohu.
Za spoluprácu a možnosť uskutočniť zážitkové učenie ďakujeme aj pani učitelkám Henriete Kuvikovej a Renáte Vatamanovej.

GG. MyHorehronie, 31.5.2022
Literárna exkurzia Horná Lehota –  Tajov – Hronsek
V dňoch 27.5. a 30.5. 2022 sme sa my, žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, zúčastnili literárnej exkurzie Horná Lehota – Tajov – Hronsek. Prvou zastávkou bola Horná Lehota. Aj keď túto obec máme relatívne blízko, mnohí z nás v nej ešte ani len neboli. Spoznali sme zákutia tejto malebnej obce a s ňou i významnú literárnu osobnosť Sama Chalupku. Navštívili sme jeho pamätnú izbu, v ktorej nám pani porozprávala bližšie informácie z jeho života, ale i z histórie samotnej obce. Potom sme sa odfotili pri pamätníku Sama Chalupku a dokonca sme mu boli vzdať úctu na cintoríne v Hornej Lehote, kde je pochovaný. Boli sme zvedaví na jeho epitaf, ktorý sme sa učili na hodinách literatúry: „Pravde žil som, krivdu bil som - verne národ svoj ľúbil som“, či ho naozaj nájdeme vytesaný na náhrobnom kameni. Môžeme konštatovať, že tam naozaj vytesaný je, aj keď už po tých rokoch nie je až tak viditeľný.
Druhou našou zastávkou bol Tajov – rodisko Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Opäť sme sa dozvedeli plno zaujímavých informácií. Najprv nám rozprávali o Murgašovi ako o významnom vynálezcovi a potom o Tajovskom, ktorý nám je známy z hodín literatúry, kde čítame jeho poviedkovú tvorbu.
Našou poslednou zastávkou bol Hronsek, kde sme mali možnosť vidieť drevený artikulárny kostol. Ide o evanjelický kostol, ktorý musel byť postavený v priebehu jedného roka, celý z dreva, nesmel mať žiadnu vežu a musel byť postavený bez použitia kovových prvkov, čiže klincov. Z nášho pohľadu ide o unikátnu stavbu, ktorú stojí za to vidieť.
Ďakujeme pani učiteľkám slovenského jazyka a literatúry, že nám takúto exkurziu pripravili a spestrili tak hodiny literatúry. Tešíme sa na ďalšie exkurzie.

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ Pionierska 2
Moja, tvoja, naša spoločná, avšak len jedna
V jej prípade určite neplatí dnes často myslené a vyslovené... „keďsa zničí, kúpim, zoženiem si novú."
V piatok 22. apríla sme sa myšlienkami i žiackymi aktivitami spojili s biliónom ľudí zo 192 krajín, pre ktorých je práve ONA miestom bytia.

Spolu, aj keď len fiktívne, sme si všetci podali ruky, zablahoželali JEJ a oslávili JEJ deň !!! Začali sme ešte v marci, keď sme boli čistiť miesta v Brezne. Strávili sme dopo-ludnie v pohybe, zbierali sme spoločne odpadky. Ďalšie dni sme vyrábali eko-info-plagáty, ktoré sme umiestnili v spojovacej chodbe našej školy. Pripravili sme rozhlasovú reláciu, aby sme všetkým žiakom v Deň Zeme pripomenuli, čo je dôležité a v súlade s prírodou, každý deň pre ŇU vykonať.
V tento deň sme absolvovali aj tematické   dielne,   taktiež   súťaž s hľadaním odpovedí na otázky o zaujímavostiach z environmentálnej oblasti.
Naše aktivity budú pokračovať, tešíme sa. Dúfame, že nás je spolu na celom JEJ priestore, ktorý nám už veľmi dlho nezištne ponúka, dosť, aby sme mohli stopnúť a zvrátiť JEJ nešťastný osud už nielen zbytočnými rečami, ale predovšetkým skutkami !!!
Žiaci Pionierska 2, Brezno

Deň narcisov a naša úloha v ňom
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. Dobrovoľníci, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa v uliciach Brezna 28.4.2022 činili. Verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine sa po dvoch rokoch vrátila do ulíc. A čo naši dobrovoľníci hovoria na túto akciu ?
Túto úlohu sme brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musíme urobiť. Keď nám naši pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť. Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť.
Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým ľuďom.
Tento výber financií sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na pravenciu.
Podarilo sa nám vyzbierať 1204 eur. Sme veľmi vďační za ľudí, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci.

            Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Do ulíc sa vrátil Deň narcisov
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. V uliciach Brezna dobrovoľníci - žiaci Základnej školy na Pionierskej 2, vyzbierali takmer 1200 eur.
Vo štvrtok 28. apríla celé Slovensko zaplavili žlté kvety narcisu a výnimkou nebolo ani Brezno, kde zbierka bola v v réžii Základnej školy Pionierska 2 a jej žiakov. Ako si povedali, túto úlohu brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musia urobiť. „Keď nám pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť.

Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť." V uliciach mesta Brezno sa im podarilo vyzbierať 1180,88 eura. Výnos sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na prevenciu.

„Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci," dodali Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno. Zavítali tiež na  mestský  úrad,  o pomoc oslovili aj vedenie samosprávy.
„Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú ľudom s onkologickým ochorením. Nikdy nevieme, či pomoc iných nebudeme raz potrebovať práve aj my," dodal primátor Tomáš Ábel.
Monika Dolňanová, My Horehronie, 3.5.2022
Úspešný športovec a reprezentant Pionierskej 2
Žiak 5. ročníka Branislav Berčík z Pionierskej 2 sa zaradil do plejády úspešných športovcov a reprezentantov našej školy. Aj keď Branislav svojím vekom spadá do kategórie mladší žiaci, jeho majstrovské narábanie hokejkou presahuje úroveň mladších žiakov, tak sa vydal na cestu reprezentácie aj starších žiakov. Jeho počet odohratých zápasov sa pohybuje okolo 40, kde sa mu podarilo úspešne zakončiť akcie 140 gólmi a 71 asistenciami, čo sú obdivuhodné čísla.
Branislav predstavuje mladú nádej v podobe všestranného športovca, ktorému sa darí v akomkoľvek športe. Jeho nadanie a láska k športu sa dostala až na medzinárodnú úroveň, kde sa Branislav aktuálne zúčastňuje zájazdu klubu vo Francúzsku na základe medzinárodnej francúzskej spolupráce.
Tu už náš žiak nereprezentuje iba školu a hokejový klub, ale samotné mesto Brezno, a to na medzinárodnej úrovni. Na základe jeho doposiaľ dosiahnutých výsledkov je nominovaný na ocenenie Športovca roka mesta Brezno za rok 2021.
My mu srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, mesta a do ďalších zápasov mu želáme pevné zdravie, veľa šťastia a dobrú mušku pri zakončovaní akcií do súperovej bránky.

Stretnutie deviatakov zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 s umelcom Ernestom Svrčkom
     Dňa 27.4.2022 sme my, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, navštívili výstavu koláží Ernesta Svrčka s názvom „Medzi nebom a Breznom“ v breznianskej synagóge. Už pri príchode nás zaujali koláže a aforizmy vyvesené pred synagógou a náš dojem ešte umocnili umelcove diela vo vnútri. Pán Svrček nám s humorom a trpezlivo vyrozprával, ako sa k tomuto zaujímavému výtvarnému žánru dostal a následne sme si mohli jeho koláže detailne poprezerať. Po prehliadke sme mali možnosť opýtať sa umelca na diela, ktoré v nás zanechali silný dojem i emócie. Dozvedeli sme sa o procese ich vzniku, zdroji inšpirácií a o ich púti na výstavách v mnohých krajinách sveta.
    Ďakujeme veľmi pekne  pánovi Svrčkovi za zaujímavú besedu a za možnosť spoznať jeho umelecké diela. Ďakujeme tiež pani učiteľke Gondovej, ktorá nám túto akciu zorganizovala.

                                                                                      Katarína Zlevská a Zoja Poliaková, 9.A, MY Horehronie, 3.5.2022

Úspechy žiakov P2  v olympiáde cudzích jazykov
         Ovládanie cudzieho jazyka je v súčasnosti jedným zo základných predpokladov úspešného zaradenia sa v pracovnej i osobnej oblasti. Štúdiu cudzích jazykov sa v Základnej škole Pionierska 2 kladie veľký dôraz už veľa rokov. Nie je tomu inak ani dnes.
    Posledné dva roky boli zaťažkávajúcou skúškou nielen pre zdravotníkov, ale pre  všetky oblasti života. Učitelia a žiaci v školách prešli neľahkým obdobím tiež. Mnohé mesiace museli žiaci stráviť za počítačom, vzdelávali sme sa dištančne,  namiesto "drania" lavíc v škole sme sa stretávali len cez obrazovky počítača či mobilov. Napriek  sťaženým podmienkam naši žiaci v tomto školskom roku dosiahli pekné výsledky v olympiádach cudzích jazykov.
Všetky kolá sa uskutočnili online.

V olympiáde v anglickom jazyku obsadili naši žiaci nasledovné poradie:
V okresnom kole sa v kategórii 1A umiestnila Nela Kúdelková na 4.mieste a Michaela Auxtová v kategórii 1B na 1. mieste. Miška bola úspešná aj v krajskom kole a obsadila 2.miesto.

V olympiáde v nemeckom jazyku boli úspešní piati žiaci - v okresnom kole v kategórii 1A obsadila Agáta Ambrosová 1. miesto  a Daniel Štubňa 2.miesto. V kategórii 1B obsadil Matej Mastelák 1. miesto a Juraj Belko 2. miesto. V krajskom kole obsadila Agátka 9.miesto a Danko desiate. Matej sa v krajskom kole umiestnil na 10. mieste a Juraj na jedenástom.
Peter Jágerčík v kategórii 1C obsadil v krajskom kole 5.miesto.

Naši žiaci sa zúčastnili aj olympiády v ruskom jazyku.
V krajskom kole v kategórii 1A obsadila Veronika Turanská 1.miesto v krajskom kole a 7. miesto v celoštátnom kole.
Najúspešnejším bol náš deviatak Peter Votroubek,  ktorý v krajskom kole obsadil 1. miesto a v celoštátnom kole sa umiestnil na krásnom 2. mieste !  
 Všetkým zúčastneným gratulujeme  a veríme, že ich úspechy naštartovali a naďalej sa budú zdokonaľovať v angličtine, nemčine i ruštine.

                                                                                                  Vyučujúce cudzích jazykov
                                                                                                  ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
V škole na Pionierskej 2 ponúkajú diétne stravovanie
Základná škola na Pionierskej 2 vo svojej jedálni ponúka možnosť bezlepkového stravovania. Prihlásiť dieťa je možné z ktorejkoľvek základnej školy či škôlky v Brezne. Celiakia je choroba, ktorá patrí k chronickým ochoreniam výživy. Postihuje sliznicu tenkého čreva.

Breznianska samospráva na opakovanú žiadosť zo strany rodičov a z dôvodu nárastu počtu detí s poruchou stravovania v školách zaviedla možnosť diétneho stravovania v ZŠ na Pionierskej 2. Doposiaľ to bolo riešené tak, že rodič doniesol jedlo a pani učiteľka (vychovávateľka) mu ho prihriala. Podľa školského zákona je možné variť, ak tak určí zriaďovateľ, jedlá troch druhov diét, a to šetriacu (pri chorobách tráviaceho traktu), diabetickú (pri zvýšenej hladine cukru v krvi - cukrovka) abezgluténovú - bezlepkovú (pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch), ktorú ponúka aj mesto Brezno. Z hľadiska energetického príjmu a výživovej hodnoty sa táto diéta nelíši od racionálnej výživy detí. Potrava je ľahko stráviteľná, výživové dávky sú rovnaké ako u zdravých detí. Pokrmy sa pripravujú podobným spôsobom varenie, dusenie, pečenie. Obmedzuje sa však vyprážanie, a ak je ojedinelé zaradené, na obaľovanie sa musí použiť bezlepková múka, ako aj strúhanka musí byť napr. kukuričná. Stačí potvrdenie od lekára a žiadosť.

Poskytovať diétny stravovací systém je veľká zodpovednosť. Jeho zavedeniu preto mesto venovalo náležitú pozornosť. „Bolo potrebné nájsť a vyčleniť samostatný priestor na varenie, skladovanie potravín, kúpiť nové samostatné riady, vyškoliť personál, vypracovať organizačný poriadok a dať ho schváliť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," uviedla Marta Paučová zo školského úradu. Ako dodala, prvým predpokladom pre poberanie diétnej stravy je písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára o tom, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie s určením diéty, podľa stanovenej diagnózy (v tomto prípade ide o bezlepkovú diétu) a následne treba vypísať žiadosť o prijatie na stra-vovanie. Prihlásiť dieťa môže zákonný zástupca z každej školy v Brezne, dokonca aj škôlky, a to u vedúcej školskej jedálne na ZŠ Pionierska 2.
Monika Dolňanová, Breznianske ECHO, 8.4.2022
Marec – mesiac knihy
Už roky spájame marec nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Známy český pedagóg, jazykovedec, filozof a politik Jan Amos Komenský raz povedal: „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ Ani si neuvedomujeme, ako nás kniha sprevádza a ovplyvňuje po celý náš život. Len, čo človek uzrie svetlo sveta, je zapísaný do matričnej knihy narodených detí. Po prepustení z nemocnice nám pediater tiež založí „knihu“ – zdravotnú dokumentáciu, ktorá sa s nami tiahne po celý život.
Pri pátraní, prečo sa marec označuje za mesiac kníh, sme sa dostali k známej postave slovenskej histórie Matej Hrebenda Hačavský. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom.
Aj na našej škole sme sa za uplynulý mesiac venovali práve knihám. Na hodinách literatúry sa obrátila rola učiteľa a žiaka, kde učitelia čítali žiakom zo svojich obľúbených kníh. Vytvárali sme rôzne pojmové mapy, ilustrácie ku knihám, ktoré aktuálne žiaci čítajú, absolvovali literárny kvíz, dozvedeli sme sa zaujímavosti o spisovateľoch a i. Okrem spomínaného na našej škole prebehla i súťaž  „Najkrajšia záložka“. Úlohou žiakov bolo vytvoriť najoriginálnejšiu záložku podľa vlastného uváženia. Všetky záložky boli originálne a vybrať tie najlepšie bolo ťažké. Vyhodnotenie úspešne prebehlo, najkrajšie záložky z jednotlivých ročníkov boli ocenené. Srdečne gratulujeme oceneným a prajeme veľa kreativity!

Naša Dominika
    Dominika je naša spolužiačka. Je veľmi milá, kamarátska, snaží sa vzorne plniť povinnosti v škole a je aj veľmi samostatná, hoci od mala bojuje s istým hendikepom. A že bojuje statočne, dokázala tento víkend.
Od svojich piatich rokov pláva v plaveckom oddiele  Flipper, ale ešte nikdy nebola  na plaveckých pretekoch.  Až teraz  pod hlavičkou CEHAP - Centra hendikepovaných  plavcov -  absolvovala  v Prahe 1. kolo česko-slovenského pohára  v para plávaní. A hneď obsadila tretie miesto a na Slovensko priviezla bronzovú medailu!
Dominike srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z jej úspechu.
Dominika, nech sa Ti darí i naďalej!
Tvoji spolužiaci z 9.B

Ochrana prírody – týždeň dobrovoľníctva
Dňa 16.9.2021 sme sa zúčastnili s našou pani triednou učiteľkou 5.B. a triedou 5.D na akcii s cieľom „UPRATOVANIA NÁŠHO MESTA“. Bolo štvrtkové ráno a my sme sa stretli pred budovou našej školy Pionierska 2 o 8:55. Pred školou nám pani učiteľka rozdala vrecia na triedenie odpadu a rukavice. Rozdelili sme sa do dvojíc a vybrali sme sa smerom k námestiu ďalej smerom okolo Gymnázia Jána Chalupku, následne popri Hrone až na dopravné ihrisko. Potom sme postupovali ku železničnej stanici. Žiaľ, pozdĺž celej trasy sme videli našu prírodu znečistenú odpadkami, ktoré sme následne zbierali do vriec.
Myslím si, že ochrana prírody by mala byť pre každého samozrejmosťou. Rodičia by mali učiť svoje deti, že odpad sa nevyhadzuje do prírody. Je dôležité odpad triediť. V každom meste sú nádoby na triedenie odpadu. Modré nádoby sú na papier. Zelené nádoby na sklo. Žlté na plasty. Červené nádoby na kovy. A hnedé nádoby sú na bioodpad.
Môj postoj k tomuto všetkému je: Prírodu, rieky a ovzdušie by sme si mali prioritne chrániť. Je to nielen pre naše dobro, no predovšetkým pre dobro budúcich generácií.

Za kolektív triedy 5.B. Miška Turňová, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Prevencia je viac ako represia
Spolupráca  Mestskej polície  Brezno a našej ZŠ s MŠ Pionierskej 2  funguje na plné obrátky. V rámci hesla „Prevencia je viac ako represia“ sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili pútavej prednášky vedenej náčelníkom Mestskej polície v Brezne, pánom Mgr. J. Štulajterom na tému Práca mestskej polície. Žiaci sa dozvedeli o jej mnohých úlohách, medzi ktoré patrí hlavne zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta a vykonávanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta. Dozvedeli sa veľa aj o tom, ktoré konanie im v budúcnosti môže uškodiť  a aké sú postihy v prípade nedodržiavania stanovených noriem správania sa.  Následne sa žiaci zúčastnili exkurzie na Mestskej polícii, kde ich pán náčelník  previedol jej priestormi, porozprával o začiatkoch MsP v Brezne a hlavne, čo žiakov najviac zaujalo, ukázal fungovanie kamerového systému. Ďakujeme pekne za čas, ktorý nám pán náčelník venoval, veriac presne tak ako my, učitelia, že prevencia je viac ako represia.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021
Školy za demokraciu
Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu je založený na skúsenostiach nemeckej organizácie Cultures Interactive, ktorá sa tejto téme v Nemecku už viac ako 15 rokov úspešne venuje. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami vysokých, stredných a základných škôl, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie.
V našej škole, Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, funguje projekt Školy za demokraciu už piaty rok, teda hneď od svojho vzniku. A ako tento projekt hodnotia naši žiaci v tomto roku ?
My, žiaci 9.A  triedy, sme sa zúčastnili projektu Školy za demokraciu plní očakávaní, lebo sme nevedeli, do čoho ideme.  Projekt zahŕňal vstupné merania názorov, workshopy online i prezenčne, a výstupné merania. V meraniach zisťovali naše názory pred a po workshopoch o skupinách obyvateľstva stojacich na okraji záujmu  spoločnosti. Stretnutia realizovali ľudia s Amnesty International. Na niektorých stretnutiach sme mali „živé knižnice“, ktoré nám rozpovedali svoj životný príbeh. Vďaka týmto ľuďom sme sa napríklad dozvedeli, že aj Rómovia sa vedia vypracovať z ulice na vysoké pozície v spoločnosti. Alebo, že všetko, čo píšu na internete, nemusí byť pravda a na všetko sa treba pozerať z viacerých uhlov. Na poslednom stretnutí sme sa rozprávali o migrantoch a ako vedia byť prínosom pre našu spoločnosť. Celý tento projekt hodnotíme pozitívne, pretože si myslíme, že o týchto témach sa na školách veľmi nerozpráva.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021


Reprezentant z MS v hokeji v Rige 2021 medzi nami
Martin Faško-Rudáš, bývalý žiak ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, si našiel čas a navštívil v závere školského roka našu školu. Tento mladý, nadaný a vytrvalý muž prišiel žiakom porozprávať o svojich hokejových začiatkoch v Brezne, o pôsobení v juniorskom klube Everett Silvertips v štáte Washington v USA, no najmä o jeho skvelej príležitosti hrať na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Rige.

Žiaci, ktorí sa besedy zúčastnili, sa dozvedeli, že za jeho úspechmi stoja jeho rodičia, ktorí sú stále jeho veľkou oporou a jeho starší brat, ktorý bol pre Martina vzorom v začiatkoch, keď sa postavil na ľad.

Inokedy veľmi aktívni žiaci počas Martinovho rozprávania ticho a pozorne počúvali. Keďže pôsobil niekoľko rokov v americkom tíme, mali možnosť položiť mu počas diskusie otázky v anglickom jazyku. Chlapci a dievčatá sa mohli utvrdiť, že v komunikácii v cudzom jazyku nemusíme hneď rozumieť každému slovu, zmysel viet sa dá mnohokrát domyslieť. Najdôležitejšie je prekonať strach, že urobíme chybu a nebáť sa niečo povedať. Martin ich s úsmevom povzbudzoval a odpovedal im anglicky, aby sa sami presvedčili, že dokážu porozumieť, hoci možno nepoznajú všetky slovíčka, ktoré použil. Jeho návšteva bola dôkazom, že angličtinu sa neučíme preto, aby sme zbierali známky za písomky, ale aby sme sa vedeli v živote zaradiť k tým úspešným. Športovci dnes aj na Slovensku majú často zahraničných trénerov a aktívne ovládanie cudzieho jazyka je pre nich nevyhnutnosťou. Úlohou učiteľov je podporiť, motivovať žiakov a rozvíjať v nich to, v čom sú šikovní a čo ich baví. Od pasívnych procesov učenia sa cudzieho jazyka postupne prejsť k aktívnemu ovládaniu práve počas reálnej konverzácie je pre mnohých asi ten najťažší krok.

Žiaci sa na záver s Martinom odfotili, niektorí aj v jeho drese priamo z MS 2021. Dostali hokejové podpiskarty a jedna žiačka v tombole dokonca získala tričko priamo zo spomínaných majstrovstviev sveta. Žiakom, ktorí sa venujú hokeju hoci sú žiakmi našich bežných tried, ochotne podpísal časti hokejovej výstroje.
Prajeme Martinovi zo srdca hlavne veľa zdravia, aby mohol naďalej korčuľovať na ľade v kluboch mnohých krajín a získavať ďalšie skúsenosti. Želáme mu tiež vytrvalosť a úspech v podobe účasti aj na ďalších MS, príp. na olympiáde alebo možnosti zahrať si v niektorom z klubov NHL. Veríme, že má ešte mnoho rokov hokejovej kariéry pred sebou. Držíme mu palce v jeho plánoch, pretože napriek úspešným rokom zostal pri zemi. Žiaci veľmi ocenili jeho prívetivosť, pretože mali pred stretnutím s hokejovým profesionálom veľký rešpekt. Pôsobil však veľmi prirodzene a skromne.

Ďakujeme mu za ochotu nájsť si čas na besedu a veríme, že budeme mať príležitosť privítať opäť medzi nami aj iných úspešných športovcov z našej školy, napr. Martinovu spolužiačku z jazykovej triedy – reprezentantku SR v biatlone Henrietu Horvátovú.

Fotoalbum z besedy si pozrite

Všetci fanúšikovia/fanúšičky a bývalá triedna z P2 v Brezne, MY Horehronie 29.06.2021
Breznianska samospráva zrekonštruuje ďalšie dve materské školy, a to na Hradbách a B. Němcovej
Po renovácii materskej školy na Mazorníkove príde na rad rekonštrukcia ďalších dvoch materských škôl, a to na uliciach Hradby a Boženy Němcovej. Súčasťou obnovy bude zateplenie stien, výmena okien, dverí, svietidiel, radiátorov a mnoho iných potrebných opráv.
Z vynovených priestorov sa budú môcť tešiť ďalší škôlkari, pedagógovia ako aj rodičia.

Na Hradbách potrebujú rekonštrukciu ako soľ
S rekonštrukciou týchto dvoch materských škôl mesto plánuje začať ešte pred letnými prázdninami. Bližší termín však bude známy po ukončení verejného obstarávania s dodávateľom. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, mesto na obnovu získalo finančné zdroje z nórskych fondov vo výške 1,4 milióna eur, vrátane ďalších opatrení. „Materská škola Hradby je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia vnútorných priestorov. Na obnovu sa veľmi tešia, keďže ju už takmer po štyridsiatich rokoch potrebujú ako soľ. Predmetom verejného obstarávania bude zateplenie stien, strechy a stropu v suteréne, výmena okien, dverí a svietidiel.“ Projekt na zateplenie budovy breznianska samospráva vypracovala už skôr, no čakala na vhodnú výzvu, aby mohla získať peniaze na obnovu. „Počas zateplenia plánujeme využiť neprítomnosť detí a zrekonštruovať aj hygienické priestory v triedach,“ dodal primátor.

Mesto bude pokračovať aj v obnove Materskej školy na B. Němcovej
Materská škola na Ulici B. Němcovej už prešla čiastočnou rekonštrukciou pred tromi rokmi a týkala sa interiéru. Podľa informácií z investičného odboru, v prvej etape mesto zrenovovalo priestory určené na pobyt detí na prízemí a poschodí, kde vynovilo hygienické priestory vrátane nových zariaďovacích predmetov, obkladov na stenách a dlažieb. Tiež vymaľovalo triedy a spálne, na komplet vymenilo pôvodné drevené dlážky za nové PVC vrátane podkladných vrstiev a všetky dvere. V druhej etape zrekonštruovalo priestory jedálne umiestnené v suteréne, kde sa robili nové sanačné omietky, maľby a dvere. Zároveň bola namaľovaná strecha, vymenené dažďové zvody a žľaby, zateplený pôjdový priestor v úrovni stropu a spolu s týmito prácami vymaľovali aj schodisko.
Tentokrát Materskú školu na Ulici B. Němcovej čaká zateplenie stien, obkopanie a zaizolovanie stien suterénu, výmena okien, radiátorov, nová kotolňa a rozvody vykurovania.
Nové oplotenie školy má zvýšiť bezpečnosť žiakov
V areáli pri Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne postupne začína lemovať plot. Prioritou mesta je poskytnúť deťom bezpečné prostredie na hry, šport aj vzdelávanie v exteriéri.
Súťaž na zhotoviteľa približne 200 metrov dlhého plota s dvoma dvojkrídlovými bránami v hodnote 33-tisíc Eur vyhrala mestská spoločnosť, ktorá aktuálne stavbu realizu­je. Prvoradým cieľom, ktorý samospráva  touto stavbou sleduje, je zvýšiť bezpečnosť žia­ kov  školy nachádzajúcej   sa v blízkosti frekventovanej cesty na Švermovej ulici. Zá­roveň tu vznikne chránený uzamykateľný priestor vhod­ný na  praktické  vyučovanie v exteriéri, ktorý si samotná škola môže postupne doplniť  o rôzne oddychové prvky aj vlastnú výsadbu.
Momentálne je  nový  plot v procese výstavby, no podľa konateľa víťaznej spoločnosti Jána Lukáča ich činnosť ne­predstavuje pre žiakov žiadne obmedzenie. "Vo vnútri plo­chy sa môžu hrať, naša staveb­ná partia si vždy ohradí len úsek, kde sa aktuálne  pracu­je." Pôvodne malo byť oplote­nie dokončené už v apríli toh­to roka, mierny časový sklz však podľa slov architektky mesta Barbory Halásovej spô­sobili nepriaznivé poveter­nostné podmienky a čakanie na vytýčenie sietí. Z tohto dôvodu bude lehota na odovzda­nie diela predlžená do konca mája.
Eva Šipošová, MY  Horehronie, 4.05.2021
Po otvorení škôl sa breznianski žiaci vrátia do zmodernizovaných učební
Vďaka európskym peniazom sa vlani podarilo výrazne zlepšiť materiálno-technické vybavenie základných škôl v Brezne. Dve z nich už disponujú vynovenými odbornými učebňami, tretiu čaká modernizácia tento rok.
Projekt za viac ako 300-tisíc eur má prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov zvýšením kvality ich vzdelávania. Podpora digitálnych zručností
Obnovené špecializované triedy a moderné didaktické pomôcky. Inými slovami, breznianske deti po návrate do školských lavíc čaká v mnohých prípadoch doslova technologická revolúcia. Vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa totiž mestu podarilo zlepšiť materiálno-technické vybavenie základných škôl a to predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných technológií.

„Za posledné dva roky naša samospráva investuje mnoho finančných prostriedkov do obnovy predškolských a školských zariadení. Minulý rok sme sa pustili do ďalšieho nového projektu, ktorý prispeje k rozvoju kompetenčných zručností, zvýšeniu odbornosti, gramotnosti a aj pripravenosti žiakov našich základných škôl pre budúcu profesionálnu orientáciu. Záleží nám na tom, aby naši žiaci mali čo najlepšie podmienky vzdelávania a rozširovali si jazykové i digitálne znalosti. Zo získaných finančných prostriedkov zriaďujeme   nové,   prípadne inovujeme existujúce počítačové učebne, jazykové a prírodovedné triedy, ale aj polytechnické učebne a knižnice.
Výrazne tým zlepšujeme infraštruktúru základného vzdelávania v Brezne," uviedol primátor Tomáš Ábel

Vlani sa takto podarilo zm-dernizovať dve z troch základných škôl v Brezne. Mazornícka škola na MPČĽ 35 už disponuje vynovenými učebňami fyziky, chémie, biológie, jazykov, informatiky a aj elektronickou knižnicou v celkovej hodnote takmer 200-tisíc eur a škola na Pionierskej 2 si okrem   komplexne   vybavenej a plne funkčnej učebne informatiky prilepšila aj o jazykovú triedu spolu za viac ako 25-tisíc. Na Základnej škole Karola Rapoša momentálne prebiehajú stavebno-technické úpravy a obnova vybavenia ju ešte len čaká. „Obstaranie učební zatiaľ nezačalo, nakoľko čakáme na správu z kontroly verejného obstarávania," informovala vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová. Po ukončení tohto procesu by však aj tu malo dôjsť k výmene techniky v jednej z troch existujúcich počítačových učební a takisto aj k dovybaveniu polytechnických tried v celkovej hodnote viac ako 77-tisíc eur.
Eva Šipošová, MY  Horehronie, 26.01.2021


V našom meste mládež športuje...tentokrát o prvákoch z P2 na korčuliach
Slovenský zväz ľadového hokeja a Mesto Brezno priniesol žiakom prvého stupňa unikátny projekt: “Centrum športu pri základnej škole.”
Jeho cieľom je podporiť pohybové aktivity žiakov základných škôl.
Mesto Brezno vstúpilo do tohto projektu ako partner a umožnilo tak všetkým žiakom 1. a 2. ročníkov absolvovať intenzívny týždňový korčuliarsky program pod vedením profesionálnych lektorov - Ambasádorov Športových Aktivít (ASA) Tomáša Turňu, Jána Cpina a Radovana Znaka.
Posledné 2 týždne pred Vianocami okúšali ľadovú plochu v Aréne aj prváčikovia zo Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Mnohí stáli na korčuliach prvýkrát, no určite nie posledný...Projekt bol určite prínosom pre všetky deti, ktoré majú v súčasnej dobe obmedzené možnosti športovania. Veľkú spokojnosť a radosť vyjadrili samotní korčuliari, ich rodičia, ale aj pani triedne učiteľky.
Krátke videozáznamy si môžete pozrieť na stránkach

1.A  Mgr. Kramlová      https://youtu.be/QjTPT4LU8EY
1.B  Mgr. Turčinová      https://www.youtube.com/watch?v=HwmEiDl6LM0
1.D  Mgr. Kuviková       https://www.youtube.com/watch?v=2SWnb4QAKoI

Projekt je momentálne „zazimovaný“, no keď sa „ľady pohnú“, pokračujeme ďalej s prvákmi zo špecializovanej triedy, nultého ročníka a s druhákmi.
Opäť po roku Vianočné dielne na Pionierskej 2 v Brezne
Vianoce skončili, s nádejou a rôznymi očakávaniami sme privítali nový rok 2021. No spomienky na príjemné adventné chvíle ostávajú v našich mysliach . Predvianočný čas je bohatý na množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí, koncertov, vystúpení, školských besiedok... Majú svoje osobité čaro. Niet nad osobné stretnutie s človekom...
Bolo to zvláštne obdobie... Celý advent bol zvláštny... My, učitelia prvého stupňa, sme však neboli ochudobnení o iskričky v detských očkách napriek okolnostiam. V našej P2 – ZŠ s MŠ Pionierska2 v Brezne sme sa snažili spoločne s deťmi stráviť príjemné chvíle a ostali sme verní tradícii Vianočných tvorivých dielní.
V piatok 18.decembra 2021, posledný školský deň pred predĺženými  „prázdninami“,  sa všetky triedy prvého stupňa zmenili na dielne. Od rána sa niesli chodbami  zvuky kolied, bolo cítiť vôňu škorice a ihličia...  
Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov množstvo zaujímavých a atraktívnych nápadov. Spoločne s pani vychovávateľkami zasväcovali deti do tajov pečenia oblátok, zdobenia medovníkov, tvorenia vianočných svietnikov, všakovakých dekorácií , ozdôb a ozdôbok od výmyslu sveta.  Samozrejme, nechýbali rozhovory o pôvode a zmysle Vianoc, rozprávanie o rodinných tradíciách a zvykoch. Ale tiež o prianiach . Prianiach pre seba, ale najmä pre druhých ľudí. Blízkych, aj vzdialených. Známych, aj neznámych.
Za všetky deti  a zamestnacov z P2 vám želáme pevné zdravie, veľa dôvodov na radosť a vďaku za každodenné maličkosti. A nezabúdajte sa usmievať!

Fotogalériu si môžete pozrieť TU

Pre mladú olympioničku sa končí nezabudnuteľný školský rok

Zodpovedná, dobrosrdečná, milá, priateľská, šikovná, extrémne inteligentná - tak ju vnímajú spolužiaci. Tereza Belková, žiačka 9.A ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa v januári 2020 zúčastnila Zimnej olympiády mládeže vo švajčiarskom Lausanne.

Tereza domov priniesla bronzovú medailu, ktorú získala so slovenskou hokejovou reprezentáciou hráčok do 16 rokov. V zápase proti Švédkam dokonca dala gól. Napriek mnohým školským aj mimoškolským úspechom zostáva stále skromná. Porozprávala nám o svojom nezvyčajnom poslednom školskom roku na základnej škole.

Hokej mnohí ešte stále vnímajú skôr ako chlapčenský šport. Čo ťa priviedlo práve k nemu?
- Každú zimu sme na záhrade mali vyliate klzisko, kdesom sa vždy rada korčuľovala. Neskôr som si povedala, že vyskúšam chodiť na hokejové tréningy a zapáčilo sa mi to.
Na akej pozícii hráš?
- Hrám v obrane.
Akým iným športom sa ešte venuješ?
- Vo voľnom čase sa venujem florbalu, viete futbalu a bicyklovaniu a v zime sa chodím lyžovať.
Čo všetko si vyžaduje tré-ning športovca v tvojej ve-kovej kategórii?
- V prvom rade je to čas, disciplína, sebazaprenie a tvrdá práca.
Aká bola tvoja cesta do reprezentácie SR?
- Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v hokejovom klube mi prišla prvá pozvánka do reprezentácie na jednodňový zraz. Tam som sa snažila ukázať v čo najlepšom svetle, čo sa asi aj podarilo, pretože postupne začali chodiť ďalšie pozvánky.
Kedy si sa dozvedela, že pocestuješ na Olympijské hry mládeže do Lausanne?
- O tom, že som nominovaná na olympijské hry som sa dozvedela asi týždeň pred Vianocami.
Keď si si balila kufor do Lausanne, pomyslela si si vôbec, že na spiatočnej ceste bude tvoja batožina ťažšia o medailu?
- Určite som v to verila, ako šetky baby v tíme, ale vedela som, že cesta za medailou bude veľmi náročná.
Ako na teba zapôsobilo Švajčiarsko? Bolo niečo, čo ťa tam prekvapilo?
- Švajčiarsko na mňa urobilo dobrý dojem, aj keď sme na prezeranie mesta nemali skoro žiadny čas. Myslím si, že Švajčiarsko je veľmi pekná a čistá krajina.
Aký bol otvárací ceremoniál?
- Na otváracom ceremoniáli som nebola, pretože sme prišli až na druhú polovicu hier. Ale naša časť výpravy sa zúčastnila záverečného ceremoniálu. Ten sa konal na námestí vo večerných hodinách. Atmosféra bola úžasná.
Gól v zápase proti Švédkam bol asi príjemmým prekvapením. Ako si ho oslávila? Dávaš góly často?
- Keďže sme prehrali a v nás boli skôr negatívne emócie, gól som neoslavovala nijako. Góly nedávam veľmi často, nepatrím k najproduktívnejším obrancom.
Stihla si si okrem hokejových zápasov pozrieť niektoré disciplíny aj ako divák?
- Nanešťastie to nebolo možné, mali sme nahustený program a skoro každý deň sme hrali zápas. Tréningy nám zabrali tiež veľa času.
Z reportáží v televízii bolo cítiť priateľskú olympijskú atmosféru v Lausanne. Prežívala si to tiež tak?
- Na olympiáde bola veľmi priateľská atmosféra, bolo to tam perfektne zorganizované. Myslím si, že aj náš hokejový tím bol súdržný, čo nám určite pomohlo k dosiahnutému výsledku.
Stihli ste sa zoznámiť aj so športovcami z iných krajín?
- Nejaké kontakty sme nadviazali, no nebolo ich veľa vzhľadom na nedostatok voľného času.
Využila si svoje znalosti cudzích jazykov?
V komunikácii s ľuďmi iných krajín aj s domácimije to nevyhnutné.
Ako ste oslávili v tíme postup do boja o medailu?
- V šatni sme sa zabavili, ale potom sme sa už sústredili na semifinále.
Trénerka vás po každom zápase v reportážach chválila. Kedy ste sa stihli v tíme zohrať?
- Pred odchodom do Lausanne sme mali prípravný trojdňový tréningový kemp, ktorého sme sa nemohli zúčastniť všetky, lebo niektoré dievčatá už boli na olympiáde. Spoločných hodín na ľade bolo málo, preto si tento úspech ceníme ešte viac.
Zápas s Japonskom bol náročný, Japonky nakoniec zaslúžene zlato vyhrali. Čakali ste taký úspech Japoniek?
- Spoluhráčky, ktoré už proti nim hrali, vedeli, že japonský tím je veľmi kvalitný. Čakali sme od nich výborný výsledok.
Myslíš si, že zisk olympijskej medaily zmení tvoj život?
- Áno, v pozitívnom slova zmysle. Bude to pre mňa motivácia do ďalšej práce.
Olympiáda sa konala koncom januára 2020, keď ešte nikto netušil, že sa o pár mesiacov zatvoria kvôli pandémii všetky športoviská. Letné olympijské hry v Tokiu sú dokonca preložené na budúci rok. Áno, mali sme šťastie, že sa olympiáda mládeže stihla uskutočniť. Preloženie letnej olympiády vnímam ako správny krok, organizácia medzinárodných športových hier by bola v tejto situácii veľmi náročná.
Brány škôl sa nečakane zatvorili 13. marca. Ako si to prežívala?
- Bol to krásny narodeninový darček (smiech). Myslela som si, že zatvorenie škôl nebude trvať tak dlho a do školy sa vrátime skôr. Očakávala som návrat do školy začiatkom júna.
Vyhovovalo ti domáce vyučovanie?
- V podstate áno, dalo sa to doma zvládať.
Športovala si aj počas karantény?
- Snažila som sa niečo robiť každý deň  posilňovať, bicyklovať a podobne. Od mája sa nám znovu začali tréningy.
Aká bola tvoja reakcia na zrušené Testovanie 9 a tiež zrušené prijímacie skúšky?
- Zrušený „Monitor" ma potešil, aspoň bolo menej stresu kvôli jeho výsledkom. Zrušenie prijímačiek na stredné školy na prekvapilo. Keby boli ponechané, lepšie by sa ukázalo, ktorí žiaci majú na to študovať na výberovej strednej škole.
Kam povedú tvoje kroky od septembra?
- Do Sučian na bilingválne gymnázium. Keďže sa prijímacie skúšky nekonali a na školu sa každoročne hlási množstvo žiakov s vynikajúcim priemerom známok, pomohli mi aj úspešné umiestnenia na viacerých predmetoch. Teším sa na Sučany, ale trochu mám aj obavy z nového prostredia.
Ako budeš spomínať na roky strávené v základnej škole?
- Budú to pekné spomienky, hlavne na kolektív v triedea ľudí, ktorých som tu stretla.
V škole si legendou nielen kvôli športovým úspechom. Vraj inú známku ako 1 si v žiackej knižke ani nepoznala...
- Nie je to pravda. Dostala som už jednu dvojku z hudobnej, dejepisu, slovenčiny aj fyziky. A ani neviem, či som všetky dvojky v žiackej knižke vymenovala.


Profil športovkyne
Najväčšie športové úspechy: 3. miesto ZOHM Lausanne, nominácia do reprezentácie SR ženy 16, dvojnásobná majsterka SR v malom futbale mladších žiačok
Obľúbený šport: hokej, ale aj florbal a lyžovanie
Obľúbený klub: HC 05 Banská Bystrica, Boston Bruins
Obľúbený športovec: Erik Černák
Obľúbené jedlo: pizza
Obľúbený film: Harry Po-tter
Obľúbená pieseň: Bebe Re-xha-I'mamess
Volný čas: čítanie kníh, sle-dovanie športových prenosov

Rozhovor pripravila Eliška Demianová, žiačka 7.A ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, MY  Horehronie, 17.06.2020
Mladí atléti trénovali s aktuálne najlepším slovenským šprintérom Jánom Volkom

V posledný májový piatok to v Brezne dýchalo športovo-slávnostnou atmosférou.
V Športovom areáli Milutína Černáka sa uskutočnil spoločný tréning Atletického klubu Mostáreň Brezno s tréningovou skupinou Nade Bendovej.
Mladí atléti z Brezna mali jedinečnú šancu zažiť ako vyzerá tréning popredného šprintéra. Ján Volko: Atletická dráha v Brezne je skvelá V čase pandémie organizátori rušili športové preteky, komplikované boli aj tréningové procesy. V neľahkej situácii si však poradil aktuálne najlepší slovenský atlét Ján Volko (23) so svojím tímom, halový majster Európy z Glasgowa 2019. Spoločne opustili Bratislavu a zakotvili neďaleko biatlonového areálu v Osrblí, kde sa ubytovali na chate, ktorú vlastní ich trénerka s manželom. „Je to pre nás domáce a dobre známe prostredie, v ktorom sme veľmi radi a nemusíme byť v žiadnom hoteli," uviedol Ján Volko. Odtiaľ atléti dochádzali do Brezna a takmer tri mesiace trénovali v Športovom areáli Milutína Černáka.

„Atletická dráha v Brezne je skvelá a na súčasné tré-ningové jednotky úplne postačujúca. Ja by som bol síce spokojnejší, keby takýto atletický štadión bol v každom meste. Tiež by bolo vyhovujúcejšie, ak by mal 400 metrov a mohli sa na ňom organizovať regulárne preteky. Samozrejme, som veľmi vďačný za možnosť trénovať na tomto nádhernom štadióne a veľmi si to vážim," povedal Ján Volko.

V piatok 29. mája to po dlhšom čase v Brezne opäť dýchalo športovo-slávnostnou atmosférou. Mesto sa rozhodlo usporiadať spoločný tréning Atletického klubu Mostáreň Brezno pod vede-ním trénerky Janky Chrenovej s tréningovou skupinou Nade Bendovej, aby využili prítomnosť úspešného atléta. Veď, čo môže byť lepšou inšpiráciou pre mladých športovcov ako majster Eu-rópy v behu na 60 metrov? Moderátor podujatia Marek Poliak v športovom areáli privítal atletického odborníka, bývalého pretekára, trénera, funkcionára a rozhodcu Milutína Černáka, primátora Tomáša Ábela, trénerku Naďu Bendovú a celý jej tím. „V prvom rade ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a za to, že v športovom areáli vôbec môžeme byť. Je to pre nás záchrana. Ani sme neočakávali, že príprava dopadne tak dobre ako dopadla. Ďakujeme mestu Brezno, primátorovi Tomášovi Ábelovi, miestnemu atletickému klubu, ktorí nám dovolili v Brezne trénovať, ich prístup je úžasný, ako aj dedinke Osrblie, kde máme k dispozícii futbalový štadión," prihovorila sa Naďa Bendová, ktorá postupne predstavila svoj tím. Do Brezna zavítal tréner Robo Kresťanko, Andrej Benda (účastníci zimných olympijských hier v štvorboji), Ján Volko, Jakub Benda, Roman Haraslin, najrýchlejší junior na Slovensku Samuel Sloboda, Tomáš Košík a najmladšia členka tímu, dcéra Bendovcov Emka.

Športový tím privítal primátor Tomáš Ábel, ktorý atlétom poprial všetko dobré, minimum zranení a aby sa v areáli cítili čo najlepšie. „Pre nás je to veľká česť a hlavne velká inšpirácia pre naše mladé talenty v Brezne, ktoré môžu vidieť hviezdy atletického neba aj v našom meste. Verím, že aj z nich vyrastú skvelí športovci, nie-len na úrovni Slovenska, ale svetového formátu. Ďaku-jeme, všetkým držím prsty a prajem do budúcna čo najlepšie výsledky." Primátor dal prísľub, že ak Ján Volko s tímom opäť o rok zavíta do Brezna, bude to pre neho motivácia a rád si s nimi zatrénuje.
V mene celej športujúcej verejnosti vedúci odboru športu a kultúry Miroslav Baran verejne poďakoval Tomášovi Ábelovi za vybudovanie viacúčelového areálu a odovzdal mu pamätný list. Primátorove slová vďaky smerovali Milutínovi Černákovi za konštruktívnu kritiku, Atletickému klubu Mostáreň Brezno, ako aj všetkým, ktorí mesto podporovali a pomáhali pri na-plnení skvelej myšlienky. Po príhovoroch, úvodnej rozcvičke s Jánom Volkom ajeho tréningovou skupinou prišli na rad preteky v šprinte na 60 metrov. V každom rozbehu člen z tímu Jána Volka bol doplnený o mladých športovcov z Atletického klubu Mostáreň Brezno, ktorých bolo asi 40. Veru sa nenechali zahanbiť a pričinili sa o pekný športový zážitok.
Zmerať sily na dráhe sa rozhodol aj Miroslav Baran a 60 metrov odbehol proti Jánovi Volkovi, ktorý v rámci korektnosti pretekal s 10-kilogramovým závažím.
                                                       
Monika Dolňanová, MY  Horehronie, 17.06.2020
Medzi žiakov Pionierskej 2 zavítala spisovateľka pre deti

Čo učky nevidia, Nejdem a basta!, Poškoláci, Hľadám lepšiu mamu, Psia škola kocúra Červenochvosta ...... tieto a ešte ďalšie knihy napísala pre deti spisovateľka Gabriela Futová. Písaniu kníh pre deti sa venuje od roku 2000.  Má veľmi rada zvieratá, ktoré sa často stávajú aj hrdinami jej kníh. Keď nie je práve v práci v knižnici,  chodí po besedách po celom Slovensku.
Dňa  16. a 17.01. 2020, sa uskutočnili v ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne,  besedy s touto  úspešnou        a medzi deťmi veľmi obľúbenou spisovateľkou. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa na pani spisovateľku veľmi tešili. Už niekoľko týždňov čítali jej pútavé knihy a zháňali o nej informácie.
Pani spisovateľka po zaujímavej, miestami veľmi veselej besedy, trpezlivo odpovedala na všetky otázky. Žiaci sa dozvedeli, čo ju inšpiruje pri písaní, čo má rada, koľko má detí a mnoho iných zaujímavostí. V závere besedy si žiaci mohli zakúpiť knihu, ktorú im pani spisovateľka podpísala.
Pevne dúfame, že takýmto spôsobom nadobudnú deti kladný vzťah k čítaniu a svoj voľný čas budú viac tráviť s knižkou.

                                                        
Mgr. Renáta Vatamanová, MY  Horehronie, 28.01.2020
„O banícky kahanec 2019“  v podaní žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne

3. ročník literárnej súťaže O banícky kahanec, ktorú zastrešuje MO Matice slovenskej v Brezne a OZ Horehronská banská cesta, tvorivo naplnili v kategórii mladších i starších žiakov literárne práce detí Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Na víťazných priečkach sa umiestnili : Andrea Vlčková, Lea Paučová, Miroslav Pisch a Peter Tichý. Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kristíny Gondovej vznikli na hodinách literatúry povesti, ktoré sa svojou tematikou priblížili miestnym baníckym reáliám, dotkli železiarskeho remesla a fantazijne uplatnili historický fenomén zbojníctva v breznianskom regióne. Súťaž bola vyhodnotená organizátormi dňa 12.12.2019 v sieni Mestského úradu v Brezne, kde boli víťazom slávnostne odovzdané ceny i povestné spomienkové banícke kahance.

www.stredoslovaci.sk, 20.12.2019
Beseda s pani spisovateľkou

V pondelok 18.11.2019 sme navštívili Mestskú knižnicu v Brezne. Hosťom bola spisovateľka Kristína Baluchová. Počas štúdia na vysokej škole pracovala ako letuška a zaujímavé príbehy spojené s lietaním sú námetom aj jej kníh pre deti.
Predstavila nám trilógiu kníh o kapitánovi Padákovi a jeho dobrodružstvách - Straty a nálezy, Kapitán Padák a pašerácka spojka,  Kapitán Padák a lietajúce auto.
Páčilo sa nám jej rozprávanie o mnohých krajinách, ktoré navštívila. Prvá kniha rozpráva o stratenej knihe na letisku a dobrodružstvách s ňou spojených. Istý čas žila v Spojených arabských emirátoch a práve jej druhá kniha je o sokoloch, ktoré mnohí ľudia v tejto krajine chovajú ako domáce zviera.  Zaujímavá je aj tretia kniha o lietajúcom aute. Ani sme nevedeli, že prototyp takéhoto auta bol vyrobený u nás na Slovensku. Môžeme sa tešiť aj na štvrtú časť, ktorá bude súvisieť s nezákonným výrubom lesov  na Slovensku.
Pani spisovateľka sa venuje aj filantropii, navštívila školu v Keni, založila občianske združenie P(l)uto. Je to veľmi milá pani, ktorá môže svojím životom inšpirovať malých i veľkých.
Beseda sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme strávili príjemný čas s pani spisovateľkou a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Niektorí z nás si jej knihy zakúpili a všetky tri diely o kapitánovi Padákovi sú už aj v našej školskej knižnici.

Kolektív V.A triedy ZŠ s MŠ P2 Brezno, MY Horehronie, 3.12.2019
Beseda s Antonom Laučekom

Žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, sme sa dňa 7.11.2019 zúčastnili besedy so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom, doc. PaedDr. Antonom Laučekom, PhD. Počas dvojhodinového stretnutia sme sa najskôr  od spolužiakov dozvedeli  o jeho živote a tvorbe, neskôr nám vybraní recitátori  prečítali ukážky z niektorých jeho diel, ktoré sám autor dodatočne okomentoval. Priblížil nám proces vzniku umeleckého textu, prezradil, čo je v jeho knihách fikcia a čo skutočnosť. Jeho humorne ladenú knihu pre deti a mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci, sme mnohí prečítali, priblížil nám v nej obdobie druhej svetovej vojny z pohľadu detského hrdinu Paľka.
Ako rodák z obce Černová nám porozprával aj o historikmi rozporuplne vnímanej osobnosti Andreja Hlinku. O tragédii z tejto obce nám povedal viac než učebnice dejepisu, pretože jeho otec bol priamym účastníkom tejto udalosti, o ktorej sa dlhé roky nesmelo hovoriť. Dnes sa nám  zdá nepochopiteľné, že práve  pôvod z obce Černová mohol byť pre spisovateľa  prekážkou v prijatí na vysokoškolské štúdium.
Autor dodnes pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, kde sa na Fakulte humanitných vied venuje najmä  etike médií. Zábavnou formou nám vysvetlil, ako sa nás snažia masmédiá ovplyvniť a čo máme robiť preto, aby sa im to nepodarilo. Vďaka stretnutiu s ním sme mohli spoznať aj jeho bývalú spolužiačku,  pani učiteľku Mgr. Moniku Brodskú, ktorá pôsobila na našej škole 28 rokov a venovala sa žiakom v predmetoch slovenský jazyk a nemecký jazyk až do svojho odchodu do dôchodku. Priblížila nám osobnosť autora cez spomienky na ich študentské časy.
Pred stretnutím sme sa tešili, že stretneme „živého“ slovenského spisovateľa. Pán Lauček naše očakávania dokonale naplnil, bol veľmi príjemný, pozitívne naladený, rozprával pútavo a hlavne s vtipom, čím dokázal ľahko udržať našu pozornosť. Mnoho z jeho výrokov si určite nadlho zapamätáme. Napríklad: „IQ si môžeme odmerať tým, že od čísla 200 odrátame počet častí reality šou, ktoré sme vydržali dopozerať do konca.“ Alebo odznela i trochu vážnejšia a nadčasová myšlienka: „Len deti skutočne žijú život. Dospelí už len bojujú.“

Ďakujeme pánovi doc. Laučekovi, že si napriek nabitému programu, na nás našiel čas a pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej za zorganizovanie výbornej besedy.

Eliška Demianová, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, www.stredoslovaci.sk, 12.11.2019
Literárna exkurzia Horná Lehota, Tajov, Hronsek

      Vo štvrtok, 10. októbra, sme sa my, žiaci siedmych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie. Našou prvou zastávkou bola Horná Lehota, kde sme navštívili Pamätnú izbu Sama Chalupku. Po zaujímavom výklade sme mali možnosť všetko si dôkladnejšie poobzerať, odfotili sme sa pri jeho pamätníku a pokračovali v ceste. Druhým navštíveným miestom bol artikulárny evanjelický kostol v Hronseku. Dozvedeli sme sa, že táto pamiatka UNESCO musela byť postavená za prísnych podmienok, napríklad musela byť celá z dreva, bez jediného železného klinca. Stavba kostola začala na jeseň v roku 1725 a už v roku 1726 bola dokončená. V kostole sa ženil aj významný básnik štúrovskej generácie – Andrej Sládkovič. Poslednou zastávkou bol Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove. Pani sprievodkyňa nám o obidvoch dejateľoch zaujímavo porozprávala. Jozef Gregor Tajovský bol významný realistický slovenský spisovateľ, jeho manželka Hana zasa literárna kritička a osvetová pracovníčka. Jozef Murgaš bol priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie a autorom mnohých vynálezov.

      Táto literárna exkurzia sa mi veľmi páčila, všetci sme boli spokojní a plní nových zážitkov. V mene všetkých siedmakov sa chcem poďakovať pani učiteľkám: Gondovej, Rusnákovej, Belkovej a Kafríkovej za možnosť získať nové informácie o slovenskej histórii a vidieť zaujímavé pamiatky na vlastné oči.

Zoja Poliaková, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, MY Horehronie, 22.10.2019
Adrián Skácel druhý

Adrián Skácel, žiak 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne, sa v 30. ročníku literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019, v kategórii poézia žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ umiestiril na 2. mieste s básňou Prudká láska. Ocenenie si prevzal 11. októbra v Bratislave z rúk porotcov Marty Hlušíkovej, Erika Ondrejíčka a Dada Nagya. Začínajúci autor tvorí prevažne ľúbostnú lyriku a pravidelne prispieva svojou tvorbou do literárnych súťaží.
Blahoželáme!

Prudká láska

Láska láska prudká láska
Vášeň k tebe nekonečná je
Keď cítim tvoju ruku na
mojej tvári
Cítim sa ako anjel v raji

Láska láska prudká láska
Niečo vo mne tíško kráča
Kráča kráča neviem presne kam
K tebe láska kráčam sám

Láska láska prudká láska
Spýtam sa ťa čo je láska
Spýtam sa ťa tichúčko
Dám ti pusu na líčko

Láska láska prudká láska
Niečo tu tak krásne hlása
Hlása to tak máličko
K tebe láska malíčkom


BL, MY Horehronie, 22.10.2019
V Brezne otvorili viacúčelové ihrisko Športový areál Milutína Černáka

Jedenásty október sa do breznianskej kroniky zapíše veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Celú výstavbu v hodnote takmer 860 tisíc eur vrátane DPH hradilo mesto z vlastných zdrojov.


V polovici tohto roka sa breznianska samospráva pustila do realizácie nového multifunkčného areálu pri Základných školách Pionierska 2 a Karola Rapoša v Brezne. Ten je výnimočný nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín sa tu bude môcť hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému osvetleniu bude prevádzka možná aj v zimných mesiacoch.
Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo v druhý októbrový piatok, primátor mesta Tomáš Ábel poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho vznik a zároveň povedal: „Som veľmi rád, že môžeme spoločne otvoriť tento krásny športový areál pre naše deti a verejnosť a už teraz môžem sľúbiť, že sa budeme snažiť, aby tu boli dobudované stanovištia pre ďalšie atletické disciplíny." Táto iniciatíva nie je vôbec náhodná, nové športovisko totiž pomenovali po mužovi, ktorý sa atletike upísal telom aj dušou.


Atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca Milutín Černák sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne, kde pôsobí už viac ako 40 rokov. Spod jeho rúk vyšlo viacero výborných atlétov, ktorí v minulosti reprezentovali nielen Brezno, ale aj Slovenskú republiku. Počas svojho pôsobenia zastával napríklad aj funkciu predsedu Stredoslovenského oblastného atletického zväzu, dlhodobo je organizátorom rôznych bežeckých súťaží a taktiež disponuje najvyššou licenciou atletického rozhodcu.
„Poviem to úplne ak by pán Černák za otvorene, mnou nechodil pravidelne a neprízvukoval, že potrebujeme atletickú dráhu a zázemie pre ďalšie atletické disciplíny, tak možno by sme sa k tejto myšlienke nedostali. Preto ho ja osobne považujem za gestora tohto projektu a myslím si, že je absolútne na mieste, že tento športový areál bude niesť jeho meno," povedal primátor.
Na jeho slová reagoval samotný Milutín Černák: „Po nevydarených          pokusoch o tartanovú dráhu na mestskom štadióne bolo veľa skeptikov, ktorí nepočítali s tým, že tento multifunkčný športový areál sa v tak krátkom čase vybuduje. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili a v mene   atletického   klubu.


Historicky prvého štartu na dráhe sa zúčastnili bývalí aj súčasní pretekári z atletického klubu Mostáreň Brezno, medzi ktorými sa pred domácim publikom predstavila vychádzajúca mladá hviezda Viktória Forster. Keďže nový areál okrem tartanovej dráhy disponuje ihriskom s umelou trávou, využívať ho budú tiež futbalisti Železiarní Podbrezová a Futbalového klubu Brezno. Rozvíjať svoje fyzické schopnosti tu pritom budú môcť nielen žiaci a členovia športových klubov, ale aj široká verejnosť. Prevádzkový poriadok už čoskoro nájdete na webovej stránke Technických služieb Brezno.Eva Šípošová, MY Horehronie, 15.10.2019
Breznianski deviataci ZŠ Pionierska 2 v Matici slovenskej

1. októbra sme sa my, žiaci deviatych ročníkov Základnej školy Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá mala ako hlavný cieľ návštevu Literárneho múzea Matice slovenskej v Martine. Pani sprievodkyňa nás previedla mnohými miestnosťami, ktoré sa venovali jednotlivým obdobiam našej literárnej histórie. Svoj výklad spestrila zaujímavosťami zo života slovenských literátov a dozvedeli sme sa aj o výnimočných udalostiach spojených s významnými slovenskými osobnosťami, ktoré vytrvalo bojovali za národnú slobodu, hlavne v období národného obrodenia v 19. storočí. Najviac sa nám páčil obrovský nástenný gobelín so sv. Cyrilom a sv. Metodom a ich navrhnutými staroslovienskymi písmenami. Po skončení prehliadky literárneho múzea nás pani učiteľky zaviedli aj pred oficiálnu budovu Matice slovenskej, v ktorej sa uskutočňujú reprezentatívne kultúrne stretnutia. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Jahodníckych hájov, kde sa nachádza skanzen ľudovej architektúry. Prezreli sme si drevené obydlia našich predkov, ktoré pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a boli do tohto skanzenu prevezené.

Chceme sa touto cestou poďakovať pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej a Mgr. Erike Demianovej, ktoré nám pripravili pekný zážitok. Vďaka nim sa o slovenskom jazyku, literatúre i histórii dozvedáme aj prostredníctvom takýchto literárnych exkurzií.

deviataci ZŠ Pionierska 2, Brezno
Nové multifunkčné športovisko.

Reportáž TV Hronka.
Slávnostné otvorenie nového multifunkčného športoviska. Tým sa môžu pochváliť v Brezne. Svoje miesto si tam nájdu nadšenci futbalu, basketbalu, no priestor na rozvoj tu budú mať najmä milovníci atletiky.

TV Hronka, 11.10.2019
Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2

Martin Rázus:  Je dobré mať znalosti o celej zemi, celom svete,  ale najlepšie treba poznať to, čo poskytuje podmienky pre vlastný život. Nevyhnutné je poznať aj svoju obec, minulosť a ciele vlastného národa.  Citát je z knihy Martin Rázus – Argumenty, hovory so synom i s tebou.

Začiatkom roku 2007 vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej Klub Martina Rázusa – Maroško, ktorý si dal do vienka zveľadenie historického kultúrno-literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre súčasné a budúce generácie. Klub našiel podporu vo vedení mesta, Horehronskom múzeu, Evanjelickej cirkvi... Výsledkom snaženia mnohých ľudí bolo vybudovanie a 30. mája 2009 slávnostne odovzdanie Pamätnej izby s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. V jej priestoroch, na vystavených paneloch je snaha kultúrnej verejnosti priblížiť život a dielo 15-tych historicky najvýznamnejších kultúrno-literárnych osobností mesta.

Pamätná izba chce slúžiť svojmu poslaniu už 10. rok, avšak najmä zo strany škôl nielen na území mesta, sa doteraz nestretla s dostatočným záujmom. Snaha tvorcov takto nepriniesla svoje zaslúžené ovocie.
Mesiac september podľa kalendára má byť okrem iného venovaný aj Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. Táto skutočnosť inšpirovala Klub MR – Maroško, ktorí v spolupráci s Horehronským múzeom vyšli z iniciatívou na jeden otvoriť Pamätnú izbu (PI)  Literárne Brezno a  pozvať verejnosť,  najmä školy na bezplatnú prehliadku.
Toho roku sa tak stalo vo štvrtok 19. septembra. S potešením na sekretariáte riaditeľky Horehronského múzea potvrdila účasť pani riaditeľka Mgr. Beata Prečuchová zo ZŠ Pionierska 2.
Po rannom otvorení priestorov Pamätnej izby ako prvý záujemca prišiel poslanec mesta Brezno Miroslav Fašang. Za ním bezprostredne prišli tri pani učiteľky PaedDr. Kristína Gondová, PhDr. Andrea Tichá a Mgr. Olga Kleinová a s nimi aj cca 50 žiakov II. stupňa. Všetkých privítali Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá bola aj pri zrode Pamätnej izby ako odborníčka  na libreto a textovo-obrazovú obsahovú stránku vystavených exponátov, Ivan Tasler projektant PI a syn Mateja Taslera – významného evanjelického kňaza a spisovateľa, Milan Kováčik  z Klubu MR Maroško.  Výklad pani Peterajovej, prítomných žiakov zrejme zaujal. Pohotove kládli aj svoje otázky.

Celý priebeh návštevy, ktorá veríme že pritiahne záujem aj ďalšej verejnosti, najmä školákov, si je možné pozrieť na priloženej foto - prezentácii.
Pre úplnosť je treba ešte uviesť, že Pamätná izba Literárne Brezno sa nachodí v priestoroch Evanjelickej fary v Brezne. Expozíciu spravuje Horehronské múzeum, kde si treba dopredu nahlásiť záujem o návštevu  expozície.

Milan Kováčik, predseda Klubu MR - Maroško , MY Horehronie, 18.9.2019


Návrat na obsah