Zoznam pracovníkov - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zástupca pre MŠ

Kontakt

Jaroslava Mišániová
misaniova@zsbrezno.edu.sk

Pedagogickí pracovníci

Kontakt

Bc. Eva Bamburová
bamburovaeva@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Ľuba Bamburová
bamburova@zsbrezno.edu.sk
webstránka
Mgr. Viktória Belková
belkovaviktoria@zsbrezno.edu.sk

Bc. Mária Budovcová
budovcova@zsbrezno.edu.sk

Martina Cabanová
cabanova@zsbrezno.edu.sk

Magdaléna Durľáková
durlakova@zsbrezno.edu.sk

PaedDr. Ivana Jančová
jancova@zsbrezno.edu.sk

Lucia Jergelová
jergelova@zsbrezno.edu.sk

Andrea Koubeková
koubekova@zsbrezno.edu.sk

Miroslava Kupcová
kupcovam@zsbrezno.edu.sk

Soňa Roháčová
rohacova@zsbrezno.edu.sk

Eva Sitárčiková
sitarcikovae@zsbrezno.edu.sk

Danka Štellerová
stellerovadanka@zsbrezno.edu.sk

Viera Ťažká
tazka@zsbrezno.edu.sk

Asistenti učiteľa

Kontakt

Bc. Ingrid Majerčíková
majercikova@zsbrezno.edu.sk

Eva Soliarová
soliarova@zsbrezno.edu.sk
Daniela Švantnerová
svantnerova@zsbrezno.edu.sk

Špeciálny pedagóg
Mgr. Barbora Murínová
murinova@zsbrezno.edu.sk

Nepedagogickí pracovníci
Bibiána Fašková


Júlia Michelčíková


Eva Skubáková


Slavka Ferejová


Návrat na obsah