ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Hlasovanie v súťaži Moja planéta Zem
Do súťaže Moja planéta Zem, sa zapojili štvrtáci a šiestaci z našej školy. Naše dielo budete môcť vidieť v SC Europa do 1.marca 2024 a hlasujte zaň na Facebooku: https://www.facebook.com/EUROPA.Shopping.Center/posts/pfbid02QzXqjYm4maEKB4x8LoF3ZRX6AoY8LEh6z7xrKThaSrKcU1fykw49Ljy8ziRdCsQhl


Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Viac informácií TU.
Skutočne zdravá škola
Dobrá správa pre všetkých súčasných i budúcich stravníkov našej školskej jedálne...P2 sa zapojila do programu Skutočne zdravá škola!
Prečo? Úprimne nám záleží na tom, aby sme sa všetci skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali. Zaujímame sa o pôvod potravín a chceme podporovať lokálnych producentov. Nie je nám ľahostajná kultúra stravovania ani plytvanie potravinami. Uvedomujeme si, že našou úlohou je žiakov vzdelávať a vychovávať, a to aj v oblasti zdravého stravovania a pitného režimu.
Sme si vedomí, že to nie je jednoduchá úloha, skôr vyčerpávajúci beh na dlhé trate, ktorý nezvládne jednotlivec, ani malá skupina nadšencov. Z tohto dôvodu sme vytvorili akčnú skupinu, ktorú tvorí vedenie školy, učitelia, zástupcovia školskej jedálne, rodičia i žiaci. Každý, koho táto myšlienka osloví, sa k nám môže pridať. Bude srdečne vítaný.
Nie sme v tom sami. Do programu je zapojených takmer 100 škôl z celého Slovenska. Sú to školy, ktoré chcú mať zdravé deti, z ktorých vyrastú potravinovo gramotní a ekologicky uvedomelí ľudia. To je náš hlavný cieľ. Verím, že spoločnou vytrvalou prácou sa nám ho podarí naplniť. Pretože nie Certifikát Skutočne zdravej školy, ale zdravé a šťastné deti v škole sú našou skutočnou motiváciou.

O pripravovaných a realizovaných aktivitách vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Magda Rusková, školský koordinátor programu
Predstavenie  Základnej školy  s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Sme aktívna základná škola v Brezne, pod ktorú spadajú aj dve budovy materských škôl (MŠ Ul. Hradby a MŠ Ul. B. Němcovej).
Naša škola je aktívna škola - a to doslova, pretože je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Aktívna škola, v ktorej ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách.
Už v minulosti sme sa zapojili do aktivít, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, konkrétne: O prírode v prírode, Strom života, Živá voda, Svet patrí prírode a v neposlednom rade Zdravá škola. Sme zapojení aj do projektov Ovocie do škôl a mliečny program.
V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť  do programu Skutočne zdravá škola, pretože nám záleží na tom, aby sme sa všetci (a nie je nás málo, naša školská jedáleň má 800 stravníkov)  skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali.  Zaujíma nás kultúra stravovania, ako neplytvať potravinami a ako vytvárať čo najmenej odpadu.
Našou úlohou je vštepovať žiakom správne návyky stravovania, snažiť sa stravovať sezónne a tradične (sezónne slovenské ovocie a zelenina, strukoviny, obilniny), sladkosti nahrádzať ovocím, resp. jogurtmi, poskytnúť  žiakom rozšírenú ponuku ovocných a zeleninových šalátov vo forme pultov v jedálni a zabezpečiť žiakom denne pitný režim.
V najbližšom období sa ideme venovať pestovaniu rastlín na vyvýšených záhonoch a pestovaniu  mikrobyliniek v triedach.
Skutočne zdravá škola...sa už rozbieha
Členovia akčnej skupiny sa stretli na prvom zasadnutí a rozdelili si úlohy, ktoré smerujú k spoločnému cieľu, a to zlepšiť úroveň a kultúru stravovania s dôrazom na zdravé stravovanie. Pani kuchárky, ktoré sa starajú o naše prázdne brušká, sa vám chystáme predstaviť vo videu, ktoré uvidíte na našej školskej televízii. Pokúsime sa zabezpečiť šalátové pulty a pripraviť fotodokumentáciu hotových jedál, čo by mohlo pomôcť pri výbere a objednávaní jedál.  Pripravujeme analýzu súčasného stavu, ktorá prebehne formou dotazníkov cez Edupage.
Potrebujeme vašu pomoc!
Prosíme učiteľov, rodičov a žiakov, ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni, aby dotazníky zodpovedne vyplnili. Ich výsledky dôsledne vyhodnotíme a na ich základe navrhneme zlepšenia a inovácie. V škole budú mať žiaci pripravenú schránku, do ktorej môžu vhodiť papiere s návrhmi a nápadmi. Radi ich privítame a využijeme pri tvorbe akčného plánu.
...a že to myslíme vážne sme potvrdili tým, že sme našu školu aj na dverách označili nálepkou, ktorá nám bude pri každom prechádzaní dverami pripomínať náš cieľ.
Koordinátor projektu Skutočne zdravá škola Mgr. Magda Rusková
Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.
Akcie uskutočnené v škole
Lyžiarsky výcvik v MŠ Hradby
Šampióni v lyžovaní, uháňajú z horských stráni.
Hurá šupom zo svahu, chce to hlavne odvahu.
V termíne od 12.02 do 16.02.2024 sa 31 detí z MŠ Hradby a Boženy Němcovej zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku MÝTO SKI.
Detičky si mohli počas piatich dní vyskúšať "všetky" typy zjazdoviek. Nelyžiari začínali úplnými základmi na miernom svahu a postupne skúšali jazdu na vleku.
Publikoval - 19/2/2024
Alexander Dubček - československý politik
Výstavu venovanú poprednému predstaviteľovi tzv. Pražskej jari, osobnosti, ktorá presadzovala spoločensko-politické uvoľnenie v socialistickom Československu, a ktorá pod heslom "socializmus s ľudskou tvárou" túžila po demokracii a ochrane ľudských práv v neľahkej ére sovietskeho vplyvu mali možnosť žiaci 9. ročníka vidieť v dňoch 15.2. a 16.2. v priestoroch synagógy v Brezne.
Publikoval - 16/2/2024
Preventívne aktivity
V našej škole sa v mesiaci február uskutočnili preventívne aktivity zamerané na bezpečné správanie na internete. Pozornosť sme upriamili na prevenciu sociálno-patologických javov – šikanu a kyberšikanu.
Publikoval - 16/2/2024
Medzinárodný deň materinského jazyka
Verše P.O.Hviezdoslava z básne Mňa kedys zvádzal svet nám pripomínajú, akým vzácnym a krásnym je pre každého jeho rodný, materinský jazyk.
V kalendári je mu vyčlenený aj konkrétny deň, a to 21.február. Vznikol z iniciatívy OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) a oslavuje sa od roku 2000.
Publikoval - 16/2/2024
Valentínska hodina slovenského jazyka
Deň svätého Valentína je nielen dňom lásky a zaľúbených, ale aj dňom vyjadrenia vďačnosti tým, ktorí sa o nás starajú, podporujú nás a obetujú nám čas.
Publikoval - 16/2/2024
Valentín
Láska je tu s nami...
Svätý Valentín je patrónom všetkých, ktorí sa majú radi. Na našej škole sme si 14. februára spríjemnili vyučovanie anglického jazyka pestrými aktivitami. Cieľom bolo rozvíjať spoluprácu, toleranciu, vzájomnú dôveru, priateľstvo. Ďakujeme všetkým za nápaditosť, tvorivosť, milé slová a úsmevy.
Publikoval - 14/2/2024
Šaliansky Maťko
V priestoroch Centra voľného času v Brezne sa uskutočnil 29. ročník okresného kola literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti, ktorú poznáme pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž prispieva k vytváraniu osobitného vzťahu detí, nielen k čítaniu kníh, ale predovšetkým bližšieho vzťahu k slovenskej ľudovej slovesnosti, konkrétne k povestiam.
Publikoval - 14/2/2024
Okresné kolo biologickej olympiády
ZŠ Pionierska 2 Brezno sa stala 13. februára miestom konania Okresného kola Biologickej olympiády kategórie C. Hostili sme 18 žiakov 8. a 9. ročníka z celého okresu, ktorí v školských kolách preukázali najlepšie vedomosti z biológie.
Publikoval - 14/2/2024
Krajské kolo Technickej olympiády
Po úspešnom umiestnení sa v okresnom kole Technickej olympiády sme postúpili do krajského kola. Súťaž sa uskutočnila 7. 2. 2024 na ZŠ J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, v centre techniky – CETECH. Želiezko v ohni sme mali v kategórii B – mladší žiaci. Najprv si žiaci merali sily v teoretickej časti, po obednej prestávke nasledovala praktická časť. V závere bolo vyhodnotenie výsledkov. Aj keď sme sa neumiestnili na stupni víťazov, bola to veľká a zaujímavá skúsenosť.
Publikoval - 14/2/2024
Hravé športovanie - február
Pohybové aktivity, nápadité a hravé bavia naše deti počas Hravého športovania.
Publikoval - 13/2/2024
Virtuálna prehliadka našej školy
Pozrite si interaktívnu prehliadku našich odborných učební. Pohybom kurzora meníte smer pohľadu.
Pre zobrazenie v plnej veľkosti kliknite na
Knižnica 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská knižnica 1. stupeň
Školský klub (ŠKD) - Spherical Image - RICOH THETA
Školský klub detí (ŠKD)
Školská jedáleň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská jedáleň
Učebňa geografie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa geografie
Učebňa predmetu technika - Spherical Image - RICOH THETA
Interaktívna učebňa predmetu technika
Učebňa predmetu technika - práca s kovom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s kovom
Učebňa predmetu technika - práca s drevom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s drevom
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň
Jazyková učebňa 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 2. stupeň
Učebňa informatiky 2.stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 2. stupeň
Multimediálna učebňa, školská knižnica 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebna, školská knižnica 2. stupeň
Učebňa fyziky - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu fyzika
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň
Učebňa informatiky 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 1. stupeň
Multimediálna učebňa 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebňa 1. stupeň
Učebňa chémie a biológie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa chémie a biológie
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa 2
Telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Veľká telocvičňa
Multifunkčné ihrisko #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
Multifunkčné ihrisko
Ihrisko 1 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 1
Ihrisko 2 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 2
Ihrisko 3 - - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 3

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 si prečítate TU


OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Nový školský poriadok platný od 1.9.2023 si prečítate
Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah