Školské akcie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Tvorivé dielne_2016
Vianočný jarmok_2016
Vianočná besiedka_2016
Lyžiarsky kurz 7.roč._2017
Jesenné šantenie
Majstrovstvá školy v konštrukcii papierových lietadiel
Besiedka pre starých rodičov 3. oddelenie ŠKD
Mikuláš 2016
Rozlúčka so včielkou, Deň plniaceho pera 1.C
Exkurzia 4.roč. Hvezdáreň  Žiar n. Hronom
Literárna exkurzia Martin 2016
Literárna exkurzia Horná Lehota-Hronsek-Tajov
Kabu - piataci_2016
Literárna exkurzia Orava 2016
Plavecký výcvik
žiakov 4.A,B_2016
Plavecký výcvik
žiakov 7.roč._2016
Majstrovstvá SR v atletike st.žiačky_2016
Majstrovstvá kraja v atletike_2016
Vedecká hračka 2016
Horehronské hry 2016
MSR žiactva Bratislava_2016
Okresné kolo v cezpoľnom behu SAŠŠ
MSsAZ družstiev 2016 st. žiaci
Okresné kolo Memoriál M. Zavarskej 2016
Návrat na obsah