Školský rok 2007/2008 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Jazykový pobyt žiakov - Semmering
Autor: Mgr. Miroslav Medveď, Mgr. Eva Baková

Vianočná akadémia
Autor: Michal Romański, 8.B

Aerobikový maratón
Autor: Mgr. Klaudia Proschingerová

Sústredenie žiakov športových tried
Autori: Mgr. Klaudia Proschingerová, Mgr. Miroslav Medveď

Návrat na obsah