školský rok 2008/2009 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Karneval
Autor: Bc. Ľubomíra Kňazeová

Lyžiarsky výcvik
Autor: Mgr. Klaudia Proschingerová, Erika Dandulová

Vianočná akadémia
Autor: Michal Romański, 8.B

Návrat na obsah