Školský rok 2009/2010 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Lyžiarsky výcvik
Autori:  Mgr. Miroslav Medveď, Mgr. Martin Ridzoň

Zápis prvákov

Autori:  Peter Švikruha, Peter Koštial

Vianočná akadémia

Autori:  Peter Švikruha

Sústredenie žiakov športových tried

Autor: Mgr. Renáta Cipárová

Návrat na obsah