Zákazky § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.
V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.
Rok 2014
P.č.
Predmet zákazky

Dátum zverejnenia
1
Oprava dlažby v sociálnych zariadeniach

31.1.2014
Rok 2013
P.č.
Predmet zákazky

Dátum zverejnenia
1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov

19.09.2013
2
Nákup stolových PC s príslušenstvom

19.09.2013
3
Výmena plastových okien na budove MŠ Hradby

28.10.2013
4
Nákup 4 ks drevených boxov a 3 ks drevených skriniek

5.11.2013
5
Dodávka, demontáž starej a montáž novej  PVC podlahoviny Nivelácia podkladu a lepenie sokla.

5.11.2013
6
Nákup vzdelávacieho zariadenia na výchovnú činnosť do  ŠKD

7.11.2013
7
Nákup školského nábytku do tried základnej školy.

18.11.2013
Návrat na obsah