Akcie ZŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Deň rodiny

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny (International Day of Families). Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty.
24 Maj 2024

Beseda s policajtom

V Školskom klube detí prebehol pod vedením Mgr. Vladimíra Šajgalíka cyklus besied zameraný na prevenciu nežiaduceho správania - šikanovania. Pán policajt sa s deťmi porozprával na tuto vážnu a aktuálnu tému, pretože prevenciu na našej škole berieme vážne už od najmenších detí.
24 Maj 2024

Beseda so záchranárom

Dni 15.5.-17.5.2024 v školskom klube detí Motýlik patrili záchranárom z OÚNZ v Brezne. Záchranár z rýchlej zdravotnej pomoci pán Róbert Zúr veľmi zaujímavou, ale hlavne hravou formou deťom predviedol ukážky prvej pomoci pri zástave dýchania, dusenia sa, pri upchatí dýchacích ciest, pri krvácaní, ukážky stabilizovanej polohy a veľa iných zaujímavostí.
21 Maj 2024

Prváci na exkurzii u hasičov

Žiaci 1. ročníka navštívili hasičov. Privítal ich riaditeľ mjr. Ing. Jozef Oravkin. Oboznámil ich s činnosťou hasičského záchranného zboru. Žiaci mali možnosť prejsť sa priestormi hasičskej stanice a vidieť ako sú hasiči pripravení do pár minút vyštartovať na zásah. Zaujímavou formou im predstavili požiarnu techniku, ktorá sa deťom veľmi páčila.
21 Maj 2024
Návrat na obsah