Materské školy

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Návšteva ZUŠKy

Vo štvrtok 11.05.2023 v dopoludňajších hodinách sme s deťmi - predškolákmi z našej MŠ Hradby navštívili ZUŠ. Spoznali sme rôzne odbory záujmovej činnosti detí od 5.rokov ako tanečný, divadelný, výtvarný a taktiež hudobný odbor. Deti sa oboznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi, ktoré im predstavili žiaci zo ZUŠ. Predpoludnie bolo veselé a zaujímavé.
12/5/2023

Deň tanca

Dňa 02.05.2023 deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy prišli spolu osláviť Medzinárodný deň tanca. Zatancovali zumbu formou rôznych štýlov(Merenque,rumbaton,mambaton,salsa,cumbia,hip-hop,reageton,dembow,dancehall,pop) a na záver battle dance pod vedením našej milej kolegyne certifikovanej inštruktorky s lincenciou Aďky Koubekovej. Tak sme si pripomenuli, že tanec spája, vytvára zábavu a radosť z pohybu.
3/5/2023

Plavecký výcvik v MŠ

Od 24.04. do 28.04.2023 sa predškoláci zúčastnili plaveckého kurzu. Cieľom kurzu bolo hravým spôsobom vybudovať pozitívny vzťah detí k vodnému prostrediu, zvládnutie základných plaveckých návykov, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte.
30/4/2023

Deň Zeme v materskej škole

Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít zveľaďovali počas pobytu vonku našu Zem-okolie MŠ, v ktorom trávime čas každý deň.
23/4/2023

Čítanie rozprávky so žiakmi

Pod vedením p.učiteľky Mgr.Kristíny Gondovej si žiaci siedmej triedy pripravili pre našich predškolákov rozprávku o ,,Psíčkovi a mačičke".Vybrali im vtipné príbehy Ako psíček s mačičkou umývali dlážku a Ako si psík roztrhal nohavičky.
Spoločne si zatancovali pesničku,,Labadam".
5/4/2023

Naše Mesto

Počas minulého týždňa sa deti zo včielkovej triedy mali možnosť zoznámiť s našim mestom Breznom.
Pani učiteľka im porozprávala príbeh o Hugovi Bomburovi a priniesla si aj jeho brnenie.Deti mali možnosť zblízka spoznať,ako sa kedysi rytieri obliekali,ako sa volali jednotlivé časti a aké je brnenie neskutočne ťažké.
5/4/2023

Návšteva z knižnice

Dňa 27.03.2023 nás v našej MŠ navštívila pani knihovníčka Mrvová z mestskej knižnice.
V rámci mesačnej témy " Na potulkách s knihou" sa deti oboznámili s tým, ako sa knihy vyrábajú a tiež to, kto na vzniku knihy pracuje. Dozvedeli sa tiež o práci knihovníka a to v tom, ako to v knižnici funguje.
Následne si deti vypočuli rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi, ktorého nám pani knihovníčka doniesla aj ukázať.
5/4/2023

Ľadový tréning bez ľadu

V termíne od 20.03. do 24.03. a od 27.03. do 31.03. si hokejoví tréneri pod vedením Tomáša Turňu pripravili pre našich predškolákov rôzne pohybové aktivity, aby efektívne zúžitkovali ich prekypujúcu energiu, a tak niečo urobili pre ich drzavý rast a vývin.
Hry boli zamerané na rozvíjanie rýchlosti, obratnosti, reakcie na signál, pohotovosti.
Za zrealizovanú akciu všetkým ďakujeme.
5/4/2023
Návrat na obsah