Materské školy

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Deň jablka v MŠ Hradby spojený s besiedkou pre starých rodičov

Jablko vnímame ako niečo úplne bežné, hoci je najcennejším z ovocí. K nášmu zdraviu prispieva už tisícky rokov, preto si aj tento rok 25.10.2023 deti z MŠ Hradby (Sovičky) pripomenuli medzinárodný DEŇ JABLKA vystúpením pre starých rodičov spojené s tvorivými dielňami, kde deti spolu so ,,starkými,, naplno využili svoju fantáziu a vytvorili krásne obrázky z prírodnín.
27/10/2023

Záchranári medzi predškolákmi

Dňa 26.6.2023. sme si do MŠ pozvali záchranárov, ktorí poskytli deťom poznatky o prvej pomoci a vybavení sanitky. Nasledovala názorná ukážka ošetrovania, v ktorej si detičky mohli samy vyskúšať rolu pacienta, či lekára, ktorý obväzuje rany, podáva prvú pomoc pri dusení, či oživovaní človeka pri zástave srdca. Deťom sa aktivity so záchranármi veľmi páčili.
26/6/2023

Športové aktivity v MŠ

Dňa 13.06.2023 našim predškolákom pripravili rôzne športové aktivity na školskom dvore pani trénerky Mgr. Renáta Cipárová a Mgr.Janka Chrenová.
Naše deti mali možnosť získať nové skúseností v obratnosti, rýchlosti, koordinacií hrubej motoriky, súťaživosti ,disciplínovanosti a radosti zo športových výkonov.
Ďakujeme ❤️ ŠPORTU ZDAR!
16/6/2023

Dúhový kolotoč oceňoval

Posledný májový deň len desať najlepších prác z viac ako tisícky prihlásených bolo odmenených na oficiálnom otvorení výstavy 17. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici. Túto celoslovenskú súťažnú prehliadku každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Každý ročník tejto súťaže je tematický. Téma tohto ročníka bola „Namaľuj mi pesničku“.
13/6/2023
Návrat na obsah