ŠKD pri ZŠ

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Letná Školympiáda

V júni sme v rámci projektu Hravé športovanie organizovali letnú olympiádu. Deti zažili veselé športové popoludnie s rôznymi súťažami a s prekvapením na záver. Školský rok sa nám síce končí, ale My už teraz pripravujeme nové aktivity na školský rok 2024/2025.
29 Jun 2024

Lesmir v ŠKD

Jedno krásne popoludnie nás v ŠKD navštívil lektor z Občianskeho združenia Lesmír, ktorý nám v rámci prírodovednoenvironmentálnej výchovy prišiel krásnym spôsobom porozprávať o ochrane prírody a o zvieratkách v lese. Lektorovi a o.z. ďakujeme za výbornú spoluprácu. Žiakom sa beseda veľmi páčila.
03 Jun 2024

Beseda s policajtom

V Školskom klube detí prebehol pod vedením Mgr. Vladimíra Šajgalíka cyklus besied zameraný na prevenciu nežiaduceho správania - šikanovania. Pán policajt sa s deťmi porozprával na tuto vážnu a aktuálnu tému, pretože prevenciu na našej škole berieme vážne už od najmenších detí.
24 Maj 2024

Deň Zeme v Škd Motýlik

V pondelok sme si u nás v školskom klube detí pripomenuli Deň Zeme. Pani vychovávateľky si pripravili zaujímavé aktivity pre deti a spoločnými silami sme vyrobili nádherné diela, ktorými sme si vyzdobili naše priestory Škd Motýlik. Deti sa zhodli na tom , že našu planétu musíme spoločne chrániť.
25 Apr 2024

Matejov dom v Banskej Bystrici

Krúžok Výletníček tentokrát zavítal do Matejovho domu v Banskej Bystrici. Deti tu mali možnosť zmeniť sa na malých rytierov. Plnili rôzne úlohy, aby ich napokon kráľovná pasovala do rytierskeho stavu. Deti odchádzali domov s vlastnoručne vyrobenými erbami a najmä plné nových zážitkov.
16 Mar 2024
Návrat na obsah