Základná škola

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Poznáš príslovia, porekadlá a pranostiky?

Uplynulý týždeň sa na našej škole konala ročníková súťaž s názvom „Poznáš príslovia, porekadlá a pranostiky? “. Naši žiaci si tak zaspomínali na krátku ľudovú slovesnosť , ktorú mali identifikovať podľa piktogramov. Niektoré boli veľmi jednoduché a iné zase potrápili našich žiakov. Vyskúšajte si aj Vy, či by ste to zvládli.
7/12/2023

Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)

V mesiaci november sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Deň vďakyvzdania. Jeho korene siahajú až do roku 1621 a je neodmysliteľnou súčasťou každej americkej rodiny. Žiaci si k téme rozšírili slovnú zásobu (tajničky, kvízy, pracovné listy), pomáhali pri výzdobe nástenky a diskutovali o tom, za čo všetko môžeme „byť vďační“.
Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich námety a tvorivé nápady.
30/11/2023

Svetový deň pozdravov - World Hello Day

Srdečnými pozdravmi sme si spríjemnili Svetový deň pozdravov - World Hello Day

Dňa 21. novembra 2023 sme si aj my v V.D a VI.B pripomenuli Medzinárodný deň pozdravov. S pani učiteľkou Oceľovou sme si priblížili tento deň, ktorého cieľom je podporiť mier, pokoj vo svete a uvedomiť si dôležitosť potrebného osobného kontaktu s ľuďmi.
Na hodine slovenského i anglického jazyka sme vypracovávali zábavné úlohy a projekt k téme Pozdravov. Veď nič nás nestojí milý pozdrav, úsmev či srdečný pohľad do očí.
Všetci spoločne sme nachádzali čím viac pozdravov vo viacerých svetových jazykoch:
Good day, Ahoj, Guten Tag, Hi!, Dzien dobry, Bonjour, Buenos dias, Buon giorno, Hello, Aloha, Ciao, Zdravo, Hola, Olá, Shalom, God Dag, Hei, Tere, Salam a iné.
Symbolicky, zábavným učením a zábavnými aktivitami sme si spríjemnili naše vyučovacie hodiny milým pozdravom.
28/11/2023

Dohovor o právach dieťaťa

Dnešný deň 20. november, ktorý bol svetovou organizáciou UNESCO vyhlásený za Svetový deň detí, si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Pre žiakov našej školy odznela na začiatku 3tej vyučovacej hodiny rozhlasová relácia, prostredníctvom ktorej boli žiaci oboznámení so základnými právami detí. Na hodinách občianskej výchovy sme pre žiakov šiesteho ročníka v rámci osvety zorganizovali besedu, kde sme si povedali bližšie informácie k Dohovoru o právach detí a priblížili si tak dôležitosť tohto dokumentu.
20/11/2023

Literárny Lučenec

Nelka Kúdelková z 9.A získala 2.miesto v celoslovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec
16.11.2023 sa uskutočnilo v Novohradskej knižnici v Lučenci vyhodnotenie XVI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec.
20/11/2023
Návrat na obsah