Zápis Športové triedy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

                    

    

Máte doma štvrtáka - štvrtáčku, ktorí neobsedia na jednom mieste ?


Šport je ideálnou možnosťou, ako umožniť dieťaťu realizovať sa v tejto oblasti. Triedy s rozšíreným vyučovaním športu majú na ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne dlhodobú tradíciu.
Žiaci sa v týchto triedach môžu venovať atletike, hokeju a futbalu ktorý realizuje FO ŽP Šport Podbrezová v spolupráci so ZŠ  s MŠ Pionierska 2 Brezno. Športové triedy sú určené pre športovo talentovaných žiakov, v ktorých je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vás a Vaše dieťa touto formou pozýva na

talentové skúšky do športovej triedy 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním športu.


Testy pozostávajú z troch častí: 1. psychologické testy, 2. všeobecné pohybové a 3. špeciálne testy.

So sebou si je nutné priniesť: športové oblečenie a obuv vhodné do telocvične aj na ihrisko, písacie potreby, pitný režim.


Špeciálne futbalové prijímacie skúšky do 5. ročníka športovej triedy  sa uskutočnia

23.5.2018 (pondelok) o 14.00 hod. na ZŠ Pionierska 2. Kontakt: Július Szöke: 0905 685 088


Talentové skúšky do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a futbal sa uskutočnia


28.5.2017 (pondelok) o 13.00 hod. v športovom areáli ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne.Všeobecné, pohybové testy a špeciálne testy vyhodnocujú tréneri atletiky a futbalu. Psychologické testy uskutočňujú a vyhodnocujú psychológovia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Brezne. Potrebujú k tomu Váš písomný súhlas, preto je nutné vyzdvihnúť si pozvánku s formulárom v kancelárii riaditeľa školy, alebo si ju stiahnite TU.

Psychologické testy sa uskutočnia v tom istom termíne, súbežne s talentovými.

Súhlas rodiča je potrebné doručiť na sekretariát školy najneskôr 24.5.2018.


Prečo to skúsiť ???
Lebo: ......ZŠ s MŠ Pionierska 2 sa v minulom školskom roku umiestnila v celoštátnej športovej aktivite škôl  ŠKOLA ROKA na  5. mieste
....svoje zastúpenie mala aj medzi  ŠPORTOVCAMI ROKA
........žiačky školy boli tento rok účastníčkami Svetových edukačných hier  v ATÉNACH !
Návrat na obsah