10/2022

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Vystúpenie ŠKD v DSS Boženka

V mesiaci OKTÓBER sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam. Deti z nášho ŠKD Motýlik pod vedením pani vychovávateliek Kňazeovej, Markovej a Vrbovskej nezabudli ani tento rok na našich starkých a pri tejto príležitosti , pripravili program a vlastnoručne vyrobené darčeky pre nich . S programom sa predstavili vo štvrtok dňa 27.10.2022 v priestoroch „Boženky“ v zariadení pre seniorov.
30/10/2022

DOD v EBG Brezno

Dňa 27.10.2022 sa naše žiačky zúčastnili na Októberfeste, ktorý sa konal na Súkromnej strednej pedagogickej škole EBG v Brezne. Študenti tejto školy mali pre žiakov pripravený zaujímavý program a rôzne pestré aktivity, podujatie bolo spojené s prehliadkou školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do všetkých učební a zoznámiť sa s výučbou na strednej škole. Súkromnej strednej škole EBG ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalší ročník.
28/10/2022

Literárna exkurzia

Literárna exkurzia
Dňa 26.10.2022 sa žiaci 6.A a 6.D triedy zúčastnili literárnej exkurzie. Prvé ich kroky viedli do Jasenovej, kde navštívili rodný dom Mateja Bencúra. Tam si vypočuli výklad o ňom, ktorý bol zaujímavý. Druhou zastávkou bol Dolný Kubín, kde navštívili múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Tam sa dozvedeli veľa zaujímavostí, okrem iného i to, prečo si vybral pseudonym Hviezdoslav. Nakoniec navštívili Zuberec – múzeum oravskej dediny, v ktorom je viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry rozostavených v niekoľkých celkoch pripomínajúcich jednotlivé časti Oravy. Exkurzia dopadla dobre a ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Belkovej a Mgr. Daxner Nevedelovej za organizáciu.
26/10/2022

Besiedky pre starkých

Október je už od roku 1990 vyhlásený za mesiac úcty k starším a tak sa v tomto mesiaci viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom. Žiaci 3.A a 3.C triedy si svojich milých starkých pozvali na triedne besiedky. Predstavili sa im so svojim programom a užili si spolu veselé chvíle pri tvorivej dielničke, či zábavnom kvíze.
26/10/2022

Návšteva keramickej dielne v Polomke

Krúžok Výletníček zahájil svoju činnosť výletom do keramickej dielne Moniky a Stanka Bullovcov na Polomke. Deti tu prežili neopakovateľnú sobotu pri práci s hlinou. Monika a Stanko sú nielen šikovní a tvoriví umelci, ale aj úžasní a milí ľudia. Deti sa pod ich vedením naučili spracovať hlinu, vyskúšali si prácu s hrnčiarskym kruhom, či vyrezávanie rôznych ozdôb z hliny. Podľa svojej fantázii si vytvorili hrnčeky, misky a vianočné ozdoby. Šťastné odchádzali, nielenže niečo krásne vytvorili, ale aj s darčekmi od Moniky a Stanka.
25/10/2022

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa zúčastnilo olympiády 29 žiakov. Výkony našich žiakov boli obdivuhodné a gratulujeme umiestneným. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Mastelák, na druhom mieste Matej Berák a na treťom mieste Juraj Belko. Ďakujeme všetkým zúčastneným a Matejovi prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.
25/10/2022

DOD na Súkromnej spojenej škole ŽP Lopej

V pondelok 24.októbra sme v rámci Dňa otvorených dverí navštívili Súkromnú spojenú školu Železiarní Podbrezová. Ráno sme mali zraz na železničnej stanici, odkiaľ nás autobus Železiarní Podbrezová odviezol do Lopeja. Čakalo nás tam približne 28 stanovíšť, kde nám učitelia, majstri odbornej výchovy a žiaci súkromných škôl jednotlivých odborov a profilácie, predviedli prácu na rôznych strojoch a zariadeniach používaných pri odbornom výcviku. Zabavili nás zaujímavými aj vtipnými aktivitami. Vďaka hosťom z UMB z Banskej Bystrice - katedry Informatiky, FMMR TUKE z Košíc, ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. a ŽP Informatiky s.r.o. sme mohli nahliadnuť do dospeláckych tém a možno aj do svojej budúcnosti. Vyskúšali sme si virtuálnu realitu, vlastný herný ovládač, či umelú inteligenciu.
Ďakujeme učiteľom a žiakom strednej školy v Lopeji, že si pre nás pripravili takýto príjemný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Žiaci 9. ročníka

25/10/2022
Návrat na obsah