11/2022

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Drevorezbár

Dňa 25.11. mali deti možnosť oboznámiť sa s prácou tradičného ľudového rezbárskeho umenia. Návštevu prijal pán kaplán Róbert Likavčan, ktorý deťom vysvetlil prácu rezbára od prvopočiatkov až do dnešného súčasného sveta. Oboznámili sa s pracovnými nástrojmi formou zážitkového učenia, ktoré im trpezlivo ukazoval a aj s hotovými vyrezávanými obrazmi, ktoré sa im veľmi páčili. V závere sme si spolu zaspievali na ľudovú nôtu s heligónkou ľudové piesne. Besedy sa zúčastnili triedy Žabky a Sovičky. Zároveň sme pozvali pán kaplán Likavčana na vianočné posedenie pri heligónke, kde si spolu celá MŠ zaspievame vianočné koledy.
29/11/2022

"Jarmočný čas"

"Jarmočný čas"
Minulý piatok k nám prijal pozvanie pán učiteľ Mgr. Miroslav Medveď.
Prorstredníctvom zážitkového učenia deťom z lienkovej a včielkovej triedy vysvetlil pôvod jarmoku a jeho význam v minulosti. Oboznámil ich s využitím kože, vlny z úžitkových zierat a ukázal kožené výrobky (opasky ,kabelky, peňaženky, bič).
Dievčatá si vyrábali prívesky-sukienky z kože a chlapci si vyrábali s jeho dopomocou náramky, do ktorých si vyrážali začiatočné písmeno svojho mena pomocou pečate.
Pánovi učiteľovi Miroslavovi Medveďovi ďakujeme za ochotu, užitočné poznatky a čas strávený s detičkami.
28/11/2022

Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)

Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)
Deň vďakyvzdania je jeden z najvýznamnejších sviatkov Spojených štátov amerických. Jeho korene siahajú až do roku 1621. Od roku 1941 sa tento sviatok oslavuje vo štvrtý novembrový štvrtok. Aj na našej škole sme si tento sviatok pripomenuli na hodinách anglického jazyka vo štvrtok dňa 24. 11. Žiaci si precvičili čítanie s porozumením, rozšírili slovnú zásobu (kvízy, pracovné listy), vyrobili vlastnú miniknihu ale predovšetkým premýšľali nad hodnotami, ľuďmi, či vecami, za ktoré môžeme „byť vďační“.
27/11/2022

Prednáška protidrogová prevencia

Na Slovensku je alkohol problém, ktorý je často podceňovaný. Spôsobuje celý rad negatívnych javov, ako je kriminalita, ničí fyzické zdravie, mení osobnosť človeka, narúša vzťahy v rodinách . Práve tieto skutočnosti boli aj témou prednášky, ktorá sa uskutočnila dňa 24.11.2022. Na prednáške spojenej s besedou si žiaci 7. ročníka mohli s použitím špeciálnych okuliarov vyskúšať účinky alkoholu a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie ľudského organizmu. Ďakujeme pani Mgr. Šandorovej z CPPPaP v Brezne za uskutočnenie tejto preventívnej aktivity a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
25/11/2022

Návšteva bábkového divadla

V piatok 25. novembra 2022 žiaci 5. ročníka navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Počas predstavenia Dobrú chuť, Vlk! mohli na vlastné oči vidieť všetko, čo v teoretickej podobe spoznajú z učebnice literatúry. Všetci sa zabavili, ale aj poučili a užili si príjemný deň. Ich prvá literárna exkurzia na druhom stupni dopadla výborne ☺
25/11/2022

Krúžok Čarodej GEODEJ po stopách histórie

Krúžok Čarodej GEODEJ po stopách histórie
Dnes sme počas krúžku zameraného na geografiu a históriu opustili priestory učebne a vybrali sme sa nasávať atmosféru mesta počas historického 532. tradičného Ondrejského jarmoku. Žiaci sa dozvedeli o významných pamiatkach nášho námestia, napríklad to, aký centrálny pomník bol v mestkom parku ešte pred pomníkom Jána Chalupku, príbeh pomníka generála M.R.Štefánika a iné zaujímavosti. Miniexkurziu sme ukončili v budove mestskej veže, kde sme si informácie o Milanovi Rastislavovo Štefánikovi ešte doplnili a zároveň sme sa dozvedeli príbeh budovania a fungovania tejto mestskej dominanty. Z mestskej veže sme mali dobrý výhľad na to, ako sa námestie a jeho okolie postupne zapĺňa stánkami a návštevníkmi tradičného jarmoku. Prostredníctvom zachovaných fotografií sme si mohli porovnať charakter jarmoku pred storočím a v súčasnosti. Podobné exkurzie budeme v budúcnosti určite opakovať a zamierime aj do širšieho okolia nášho mesta.
24/11/2022

XV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec

XV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec
Začalo to úplne jednoducho. Písali sme slohovú prácu - umelecký opis. A jedna práca bola výnimočná. Poslali sme ju do celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec. Nielen pani učiteľka slovenčiny, ale aj odborná porota ocenila toto malé autorské dielo.
24.11. 2022 si Lucia Jurošová, žiačka 8.A triedy, prevzala diplom a knihu za 3.miesto v próze v súťaži Literárny Lučenec.
24/11/2022

Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2

Okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ s MŠ Pionierska 2
24. 11. sa stretli žiaci zo základných škôl breznianskeho okresu na Technickej olympiáde. V spolupráci s CVČ Brezno sa olympiáda uskutočnila v priestoroch školy Pionierska 2. V kategórii B – mladší žiaci, sa zúčastnilo sedem súťažiacich. Kategória A, žiaci 8. a 9. ročníkov boli zastúpení desiatimi dvojicami. Svoju zručnosť si vyskúšali pri vyrábaní výrobku stolnej hry z dreveného materiálu. Mladší vyrábali stojan na mobil. Náročnejšou časťou boli testy, kde sa odzrkadlil výpadok Techniky počas dištančného vzdelávania. Súťaž splnila svoj účel, súťažiaci si zmerali svoje sily na teoretickej a praktickej úrovni. Najdôležitejšie je, že sa počas súťaže i zabavili.
24/11/2022
Návrat na obsah