11/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)

V mesiaci november sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Deň vďakyvzdania. Jeho korene siahajú až do roku 1621 a je neodmysliteľnou súčasťou každej americkej rodiny. Žiaci si k téme rozšírili slovnú zásobu (tajničky, kvízy, pracovné listy), pomáhali pri výzdobe nástenky a diskutovali o tom, za čo všetko môžeme „byť vďační“.
Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich námety a tvorivé nápady.
30 Nov 2023

Svetový deň pozdravov - World Hello Day

Srdečnými pozdravmi sme si spríjemnili Svetový deň pozdravov - World Hello Day

Dňa 21. novembra 2023 sme si aj my v V.D a VI.B pripomenuli Medzinárodný deň pozdravov. S pani učiteľkou Oceľovou sme si priblížili tento deň, ktorého cieľom je podporiť mier, pokoj vo svete a uvedomiť si dôležitosť potrebného osobného kontaktu s ľuďmi.
Na hodine slovenského i anglického jazyka sme vypracovávali zábavné úlohy a projekt k téme Pozdravov. Veď nič nás nestojí milý pozdrav, úsmev či srdečný pohľad do očí.
Všetci spoločne sme nachádzali čím viac pozdravov vo viacerých svetových jazykoch:
Good day, Ahoj, Guten Tag, Hi!, Dzien dobry, Bonjour, Buenos dias, Buon giorno, Hello, Aloha, Ciao, Zdravo, Hola, Olá, Shalom, God Dag, Hei, Tere, Salam a iné.
Symbolicky, zábavným učením a zábavnými aktivitami sme si spríjemnili naše vyučovacie hodiny milým pozdravom.
28 Nov 2023

Pasovanie prvákov do ŠKD

Dňa 22.11.2023 sa naši malí kamaráti prváci slávnostne zaradili medzi nás klubárov. V ŠKD sme si pre nich pripravili veľkú udalosť „Pasovanie klubárov“. Pred pasovaním ich starší kamaráti prekvapili krátkym programom a zábavnými súťažami v ktorých plnili nenáročné úlohy . Potom museli zložiť sľub v ktorom sľúbili, že sa budú správať tak, ako sa na správneho školáka patrí.
24 Nov 2023

Dohovor o právach dieťaťa

Dnešný deň 20. november, ktorý bol svetovou organizáciou UNESCO vyhlásený za Svetový deň detí, si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Pre žiakov našej školy odznela na začiatku 3tej vyučovacej hodiny rozhlasová relácia, prostredníctvom ktorej boli žiaci oboznámení so základnými právami detí. Na hodinách občianskej výchovy sme pre žiakov šiesteho ročníka v rámci osvety zorganizovali besedu, kde sme si povedali bližšie informácie k Dohovoru o právach detí a priblížili si tak dôležitosť tohto dokumentu.
20 Nov 2023

Literárny Lučenec

Nelka Kúdelková z 9.A získala 2.miesto v celoslovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec
16.11.2023 sa uskutočnilo v Novohradskej knižnici v Lučenci vyhodnotenie XVI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec.
20 Nov 2023

Dňa 13. novembra oslavujeme Svetový deň láskavosti

Tento výnimočný deň vznikol v roku 1988 v Tokiu.
Na hodinách anglického jazyka sme si priblížili, čo je podstatou tohto sviatku a spoločne sme diskutovali o tom, ako môžeme „LÁSKAvosť“ zaradiť do svojho každodenného života.
Ďakujeme našim žiakom za tvorivosť, skvelé nápady, prezentáciu vlastných skúseností a peknú vzájomnú spoluprácu.
16 Nov 2023
Návrat na obsah