06/2024

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Jún v 4.C triede

Jún v našej 4. C triede bol veľmi ,,hustý“. Okrem záverečných opakovacích písomiek sme stihli Dni mesta Brezna, koncoročný školský výlet v Bounce Parku v Banskej Bystrici, Netradičné maľovanie v Horehronskom múzeu, triednu celoročnú tému venovanú finančnej gramotnosti sme ukončili nákupnou horúčkou v našom Lego obchodíku a Deň rodiny sme si užili na supernom splave Hrona. Veru, bola to skvelá jazda!
29 Jun 2024

Čo vieš o hviezdach

S potešením Vám tesne pred záverom školského roka predstavujeme ďalšieho z našich talentovaných a úspešných žiakov. Je ním Daniel zo 6.A triedy a okrem toho, že nás úspešne reprezentuje na súťažiach v predmetoch geografia a dejepis, jeho znalosti siahajú ďaleko za hranice zemského obzoru.
29 Jun 2024

Letná Školympiáda

V júni sme v rámci projektu Hravé športovanie organizovali letnú olympiádu. Deti zažili veselé športové popoludnie s rôznymi súťažami a s prekvapením na záver. Školský rok sa nám síce končí, ale My už teraz pripravujeme nové aktivity na školský rok 2024/2025.
29 Jun 2024

Didaktické hry na 1. stupni

Na úvod didaktických hier si žiaci pozreli videá o práci záchranných zložiek. Po nácviku evakuácie budovy školy sa presunuli na bezpečné miesto, pred budovu. Počas presunu všetci dodržiavali pravidlá bezpečnosti a tak bol presun bezproblémový.
29 Jun 2024

Ochrana človeka a prírody

Dňa 21.6.2024 žiaci I.-II. stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť Ochrany človeka a prírody – ÚC (DH). Na jednotlivých stanovištiach si mohli prezrieť ukážky záchranných zložiek. Ďakujeme za odborný výklad a praktické ukážky Záchrannej zdravotnej službe Brezno, OR HaZZ Brezno, OS HZS Nízke Tatry-Bystrá, OR PR Brezno.
23 Jun 2024

Dopoludnie s predškolákmi

Každoročne sa v júni stretávame s našimi škôlkarmi MŠ Hradby-MŠ B. Nemcovej na športovej akcii Dopoludnie s predškolákmi. Venujeme sa zábavným aktivitám, zažívame veľa zábavy a prežívame prvé víťazstvá. Odmenou nám je úsmev na ich tvárach.
23 Jun 2024

Čajuplné Anglicko v Brezne

Od 18-teho storočia je Spojené kráľovstvo jedným z najväčších konzumentov čaju na svete. Priemerná ročná spotreba na obyvateľa je 1,9 kg. Najobľúbenejší anglický čaj je bezpochyby klasický čierny čaj s mliekom, no Angličania milujú svoj “cuppa” na všetky spôsoby.
23 Jun 2024
Návrat na obsah