Zaujímavá prednáška

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Zaujímavá prednáška

Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Uverejnený v Základná škola · Utorok 11 Jun 2024
Ako a prečo prišiel Karol I.Stuart o hlavu
sa mali možnosť dozvedieť žiaci 9.A a 9.B triedy  7.júna 2024.
Našu školu navštívil náš bývalý žiak PhDr. Roman Ličko PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v B.Bystrici. Zaujímavým rozprávaním nám priblížil 16.a 17.storočie v Anglicku. Prostredníctvom porovnania portrétov dvorných maliarov – Hansa Holbeina a Anthonisa Van Dycka nám priblížil vtedajšiu dobu – odpor anglických puritánov proti kráľovi a šľachte.
Žiaci mali možnosť aktívne sa zapojiť do prednášky, odpovedať na otázky v pracovných listoch, ktoré si pre nás hosť pripravil. Pre  mnohých deviatakov  bude možno takáto prednáška o pár rokov  bežnou praxou pri štúdiu na vysokých školách.
Dúfame, že podobných stretnutí so zaujímavými ľuďmi  v budúcom školskom roku v našej škole pribudne.   A naši žiaci budú mať možnosť rozšíriť si svoje obzory i s ľuďmi za bránami základnej školy.
 Návrat na obsah