01/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Súťaž Ukáž, čo je v tebe

Dňa 27.1.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Ukáž, čo je v tebe. Súťaž prebiehala v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne. Žiaci si preverili teoretické vedomosti v predmete technika a praktické zručnosti pri konštrukcii dvoch výrobkov.
30 Jan 2023

Veganuár

Na hodinách anglického jazyka sa žiaci zoznámili s celosvetovou kampaňou – Veganuary (vegánsky január). Precvičili si čítanie a počúvanie s porozumením, rozšírili si slovnú zásobu, vyjadrovali svoj názor na stravovacie návyky. Na Slovensku vianočné hodovanie plynulo prechádza podľa kalendára do toho fašiangového.
30 Jan 2023

Deň komplimentov

Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči... Láskavé slová sú ako liečivý dážď. Je možné ich vysloviť ľahko a v priebehu chvíle, no ich ozvena trvá dlho. Mysli na to vždy, keď budeš chcieť hovoriť o sebe, živote aj iných.
24 Jan 2023

Workshop programujeme micro:bity

Workshop programujeme micro:bity v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno
Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť aj zábavné sme sa snažili v našej škole. Workshop bol súčasťou projektu ENTER2021, ktorý sa realizoval minulý školský rok. Vzdelávanie prebiehalo dve vyučovacie hodiny a viedla ho lektorka.
17 Jan 2023

Vianočná besiedka netradične

Keďže nám chrípka zrušila vianočnú besiedku, rozhodli sme sa, že si urobíme novoročnú slávnosť. Piatok 13.1. bol ten deň, na ktorý sme sa tak veľmi tešili. Pripravili sme si občerstvenie, priniesli darčeky a nacvičili zaujímavý program. Všetci sme si to užili, dobre sme sa zabávali, zatancovali si aj zasúťažili.
Žiaci 4.C
16 Jan 2023

Hravé športovanie – 11. aktivita

Po prázdninách opäť pokračujeme v hravom športovaní v ŠKD.
Deti sa najprv zahrali pohybovú hru Kraby, zameranú na rozohriatie organizmu.
Potom sa deti zahrali pohybovú hru Molekuly s fit loptami a Vláčik s fit loptami.
Druhá a tretia aktivita bola zameraná na rýchlosť, obratnosť, pohotovosť a rozvoj reakčnej schopnosti.
16 Jan 2023

Stredovek u siedmakov

Dnes, 13.1., si žiaci 7.A v rámci živej hodiny dejepisu mali možnosť ochutnať tradičné jedlo našich predkov pochádzajúce zo stredoveku. Z tradičných surovín si ho sami uvarili a zjedli, ba ušlo sa aj pánovi riaditeľovi. Pre inšpiráciu ponúkame recept na gaštanovú kašu pochádzajúci z 12. storočia ako ho ponúka vo svojej knihe Miloš Jesenský Vychutnajte si stredovek.
13 Jan 2023
Návrat na obsah