03/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Siedmaci a ôsmaci čítali rozprávky našim predškolákom

Čítanie starších žiakov mladším pokračovalo aj v našich materských škôlkach.
Siedmaci prečítali predškolákom z MŠ Hradby rozprávky o zvieratkách, porozprávali sa s nimi o správaní sa zvieratiek v príbehoch, naučili ich zábavný tanec Labadam a rozdali im vlastnoručne pripravené predškolácke pracovné zošity, ktoré im priblížia prácu na vyučovaní v škole....
29 Mar 2023

Hore Hron, dole Hron

Dňa 16.03. 2023 nás v materskej škole navštívil heligónkar p. Nosáľ.
V rámci týždennej témy ,,Potulky Horehroním a Slovenskom" deti spoznávali ľudový odev- kroj, oboznamovali sa s hudobným nástrojom - heligónkou. Deti sa zúčastnili na "ľudovej zábave", na ktorej spievali piesne za sprievodu heligónky, tancovali na piesne z Horehronia. Ľudovú zábavu ukončili hostinkou, na ktorej mali možnosť ochutnať Beľuš.
27 Mar 2023

Einsteinov deň 2023

Hókusy-pókusy pre žiakov 1. stupňa si 23. marca 2023 pripravili učitelia fyziky a chémie spolu s deviatakmi. Možno, že medzi malými pozorovateľmi bol aj budúci vedec, chemik, laborant, vynálezca... Deti boli mimoriadne zaujaté a nadšené. Vraj by vydržali aj celý deň. Ďakujeme!
26 Mar 2023

Deň otvorených dverí

Dňa 21. marca naša škola otvorila dvere dokorán. Zvieratká z úvodného rozprávkového programu pozvali všetky deti na pripravené aktivity. Zahrali sa na malých výskumníkov, riešili hudobné hádanky a zábavné úlohy, predviedli svoje šikovné rúčky, športovali a tvorili z lega.
23 Mar 2023

Burza kníh

Dnes na našej škole Pionierska 2 prebehol 2. ročník BURZY KNÍH s názvom „Dajme knihám druhú šancu“. Žiaci mali možnosť priniesť do školy knihy, ktoré už prečítali a vymeniť si ich za iné, ktoré ich zaujali. Z burzy mali radosť najmä tí, ktorí objavili čaro staronových knižiek. Pre úspech akcie ju plánujeme organizovať na našej škole častejšie. Na záver chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí darovali knihy a veríme, že si aj oni niečo pekné a zaujímavé našli.
23 Mar 2023

Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia

Na vyučovaní anglického jazyka sme si v marci pripomenuli Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia.
Deň svätého Patrika si Íri pripomínajú každoročne dňa 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí zelená farba, výzdoba z ďatelinových lístkov, sprievody a veselé oslavy. Deň sv. Patrika patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.
22 Mar 2023

Predškoláci v škole

V mesiaci február a marec navštívili našu školu predškoláci z Materskej školy EBG, Boženy Němcovej a Hradby. S radosťou ich privítali naši žiaci 1., 3., a 4. ročníka. Predškoláci smelo vstúpili do tried a tešili sa, že nám mohli predviesť, v čom sú šikovní, aké majú znalosti a zručnosti.
20 Mar 2023
Návrat na obsah