03/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Workshop Osmijanko

Žiaci 3.A, 4.B a 4.C sa zapojili do celoročnej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, počas ktorej čítajú zaujímavé knihy a plnia súťažné úlohy. V rámci projektu absolvovali workshop o splnení takmer neuskutočniteľného sľubu „Jeden za všetkých – všetci za jedného“. Presvedčili sa, že skutočné priateľstvo a záchrana planéty nepotrebujú prázdne gestá.
20 Mar 2023

Na Mestskom úrade v Brezne

V rámci témy týždňa" ...rodným mestom..." sme s predškolákmi zo sovičkovej /5.tr./ a včielkovej triedy /4.tr./ boli dňa 16.3. 2023 na exkurzii na Mestskom úrade v Brezne. Prijal nás p. viceprimátor Mgr. Andrej Barančok s pani sekretárkou Líviou Machničovou.
17 Mar 2023

Hókus-pókus...čáry-máry...

Dňa 09.03.2023 naši predškoláci zavítali opäť do školy. Tentokrát nás pozvali do chemickej a fyzikálnej učebne, v ktorých ukázali našim deťom rôzne pokusy. V prvej učebni nás s úsmevom privítala p.uč.Mgr.Magda Rusková, ktorá deťom priblížila silu vzduchu,ktorá sa mení pri pridaní kyslíka a vyrobila sopku.
12 Mar 2023

Cesta rozprávkou

Týždeň plný prekvapení pripravila pre deti zo včielkovej triedy ich pani učiteľka.
Každý deň sa prezliekla do iného kostýmu, ktorý charakterizoval hlavnú postavu v rozprávky, aby lepšie deti vtiahla do deja.
12 Mar 2023
Návrat na obsah