12/2023

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Predvianočné posedenie

Vianočné obdobie si žiaci 4.C triedy spríjemnili milým triednym posedením s tradíciami Vianoc. Rozkrajovali jabĺčko, jedli vianočné oblátky s medom, rozprávali sa o svojich rodinných zvykoch. Na záver si rozbalili darčeky, ktoré si pre svojho kamaráta s láskou každý pripravil.
28 Dec 2023

Vianočné čítanie

V dnešný predvianočný čas starší žiaci čítali našim mladším žiakom príbeh O zabudnutej jedličke. Žiaci príbeh v podaní svojich starších rovesníkov pozorne počúvali a aktívne zodpovedali otázky. Ďalej ich čakala aktivita, kde si v tímoch dievčatá verzus chlapci ozdobili vianočnými ozdôbkami vianočnú jedličku, na ktorú žiaci nezabudli a nebola už smutná ako v príbehu.
19 Dec 2023

Mikuláš v MŠ

"Mikuláš v MŠ"
Každé dieťa nedočkavo čaká či sa čižmička naplní sladkosťami, alebo tam nájdu varešku, aby sa lepšie správali.
Aby sme úsmev na detských tvárach vyčarili aj v našej škôlke, dňa 6. decembra nás opäť navštívil Mikuláš aj s pomocníčkou - nezbednou čerticou a dobrým anjelikom.
07 Dec 2023
Návrat na obsah